Termen extins până la 29.09.2022: AO Asociația de Educație Civica "Viitorul Începe Azi" angajează un expert național pentru evaluarea pieței muncii din raionul UngheniTERMENI DE REFERINȚĂ

Funcția: 1 (unu) expert național pentru evaluarea pieții muncii în raionul Ungheni.     

Locația:                Moldova, Chișinău/Ungheni.

Proiectul de referință:   Proiectul „O Șansă pentru a Fi. Integrarea pe piața muncii a persoanelor defavorizate” implementat de AO Asociația de Educație Civică ”Viitorul Începe Azi” cu asistență tehnică oferită în cadrul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie, finanțat de UE și implementat de PNUD și UNICEF.

Tip de contract:               Contract prestări servicii.

Data începerii:                  Septembrie 2022

Durata contractului:       Septembrie 2022 – Octombrie 2022 (până la 20 zile de lucru).

Conținutul funcției:

 1. Context General

Asociația Obștească Asociațaia de Educație Civică “Viitorul Începe Azi” implementează Proiectul “O șansă pentru a Fi. Integrarea pe piața muncii a persoanelor defavorizate” cu asistența tehnică oferite în cadrul Programului EU4Moldova: Regiuni cheie cu susținerea financiară a Uniunii Europene și implementat de PNUD și UNICEF.

Scopul Proiectului constă în îmbunătățirea situației materiale a persoanelor cu venituri precare din 10 localități ale raionului Ungheni, prin inserția acestora pe piața muncii.

Drept activități, Proiectul își propune facilitarea accesului pe piața muncii a persoanelor defavorizate prin acordarea de consultanță și suport în inițierea unor activități generatoare de venit, prin acordarea asistenței tehnice, formare profesională pecum și dotarea cu echipamente, seturi de instrumente pentru 14 persoane în vederea inițierii unor activități generatoare de venit. Totodată, șactivitățile proiectului vizează și desfășurarea unei campanii de informare privind  încadrare în piața muncii și instruirea elevilor din clasele terminale de gimnaziu și liceu din cele 10 localități țintă în ceea ce privește planificarea carierei.

Piața muncii din raionul Ungheni ca și piața muncii din Republica Moldova este caracterizată de o economie instabilă, venituri mici ale populației și șomaj, acestea toate luate la un loc ducând la o migrare majoră a forței de muncă peste hotarele țării – unica șansă de a face față lucrurilor. 

Un tablou general, de ansamblu al pieței muncii nu a fost realizat în raionul Ungheni în ultimii ani, fapt ce oferă șanse de interpretare eronată a stării de lucruri și captarea unei informații scoase din context. Deținerea unei informații veridice ar servi drept suport pentru  APL, mediul de afaceri și organizațiile  societății civile pentru întreprinderea de măsuri în domeniul diminuării fenomenului șomajului, elaborarea și implementarea de proiecte și programe la nivel local de facilitare a accesului la piața muncii a persoanelor neangajate. 

Proiectul își propune realizarea unei cercetări, care se va axa pe situația actuală a pieții muncii în regiunea cheie Ungheni, o analiză a șomajului comparativ cu rata de ocupare, cât și tendințele și perspectivele pieții muncii din raionul Ungheni. Studiul va fi o sursă cheie de evidențe pentru elaborarea noilor măsuri și politici publice cu privire la ocuparea forței de muncă la nivelul regiunii-cheie Ungheni, inclusiv prin integrarea grupurilor vulnerabile, prin analiza statutului actual al pieții și care va reflecta constatări bazate pe evidențe.

Documentul va include concluziile și recomandările de bază în privința politicilor publice și a măsurilor care urmează a fi elaborate, orientate spre optimizarea deficitului de pe piața muncii regionale și pentru a reduce lacunele existente.

 1. Scopul sarcinilor de lucru

Proiectul intenționează să contracteze 1 (unu) expert național calificat și cu experiență pentru elaborarea unui studiu referitor la piața muncii din raionul Ungheni și tendințele ei de dezvoltare.

Expertul național va  elabora o cercetare/studiu în coordonare și conform cerințelor AEC țț„Viitorul Începe Azi”. Studiul va fi elaborat în baza unei metodologii comprehensive și adaptate, ce va fi elaborată la începutul activităților și care va fi aprobată de către AO Asociația de Educație Civică „Viitorul Începe Azi”. La etapa finală, expertul național va lua în considerație recomandării evaluării colegiale.

Pentru elaborarea studiului, Expertul va efectua o analiză a prevederilor strategiilor naționale, raionale, locale, a studiilor recente în domeniul pieței muncii, prognoza pieței muncii din perspectiva angajatorilor, integrarea grupurilor vulnerabile în piața muncii, identificarea de soluții  pentru îmbunătățirea situației.

Studiul va include dar nu se va limita la analiza următoarelor aspecte:

Introducere

Sumar executiv

 

 1. Caracteristicile demografice și social-economice ale pieței muncii în raionul Ungheni
 • Efectivul și repartizarea administrativ-teritorială a populației din raion (urban/rural și separat pe UAT)
 • Structura pe sexe și grupuri de vârstă  a populației din raion
 1. Analiza gradului de activitate economică a populației din raion
 • Efectivul și structura forței de muncă din raion
 • Efectivul și dinamica populației economic active din raion
 • Structura pe sexe și pe vârste a populației economic active din raion
 • Populația economic activă și structura ei după caracteristici sociale semnificative pentru piața muncii
 1. Ocuparea forței de muncă in raion
 • Particularitățile ocupării în raion
 • Efectivul și dinamica populației ocupate în raion
 • Structura ocupării după sexe și vârste
 • Structura ocupării după caracteristici semnificative ale pieței muncii.
 1. Analiza aspectelor calitative ale ocupării
 • Ocuparea incompletă din raion
 • Ocuparea informală din raion
 • Condițiile de muncă
 • Veniturile populației din raion
 1. Similitudini și particularități ale șomajului în raion
 • Particularitățile șomajului în mediului rural
 • Evoluția ratei șomajului
 • Structura șomajului din mediul urban/ rural pe sexe, vârstă, și nivel de instruire
 • Structura șomajului urban/rural după caracteristici semnificative ale pieței muncii

 

 1. Populația inactivă
 • Structura populației inactive
 • Cauzele inactivității
 • Factorul migrator

 

 1. Politici și strategii orientate spre stimularea ocupării forței de muncă în raion
 • Abordarea unor metode de reducere/eliminare a șomajului în raion
 • Accesul la credite, împrumuturi agricole, facilități și programe de studii
 • Oportunitățile de inițiere a afacerilor

Concluzii și recomandări.

Anexe

Livrabilele vor fi prezentate în limba română. Expertul național va livra:

 • Livrabilul 1. Raport de progres 1. Va fi atașată Metodologia de eșantionare și elaborare (elaborarea unui chestionar,analiza datelor statistice, etc.), conceptul detaliat și structura studiului. Termen: 3 zile;
 • - Livrabilul 2. Raport de progres 2. Va fi atașat Proiectul finalizat al studiului. Termen: 13 zile;
 • - Livrabilul 3. Raport final. Va fi atașată Versiunea finală a studiului. Agenda evenimentului de prezentare a Studiului, Prezentarea PP. Participarea Expertului la eveniment este obligatorie. Termen: 4 zile.

Timpul de lucru se va încadra în maximum 20 zile. Studiul final va însuma un volum de 20-25 pagini.

III. Livrabile, Volumul de Lucru și Cadrul Temporar

Activitatea din cadrul contractului implică realizarea următoarele livrabile:

Sarcini, activități, livrabile

(furnizarea livrabilelor de conținutul și calitatea solicitată reprezintă unicul criteriu pentru achitarea serviciilor consultantului)

Volum de lucru

(utilizat la etapa de depunere a cererii)

Termeni limită indicativi

(va fi coordonat/ajustat cu echipa de proiect)

Livrabil 1. Raport de Progres 1

Raportul de progres va descrie metodologia aplicabilă și conceptul detaliat, inclusiv structura Studiului.

3 zile

29 septembrie 2022

Livrabil 2. Raport de Progres 2

Raportul de progres va descrie activitățile realizate pentru elaborarea Studiului. La Raport se va anexa proiectul/draftul Studiului spre coordonare

13 zile

21 octombrie 2022

Livrabil 3. Raport final

ü Raportul final va descrie contribuția adusă la implementarea realizarea Studiului, rezultatele obținute, lecțiile învățate, bunele practici acumulate și recomandările pentru activitățile ulterioare ale Proiectului pe acest domeniu.

Notă 2: Raportul va conține partea narativă privind progresul înregistrat cu toate livrabilele anexate Studiul, Agenda eveniment de prezentare a Studiului, Prezentarea PP.(atât pe suport de hârtie cât și în format digital).Participarea expertului la evenimentul de prezentare a Studiului final este obligatorie.

4 zile

31 octombrie

2022

Numărul TOTAL de zile de lucru estimate

20 zile

 

Notă:

Intervalul de timp indicat a fost estimat ca fiind suficient/fezabil pentru ca volumul de lucru preconizat să fie realizat cu succes și este sugerat drept reper pentru durata contractului. Acesta nu poate și nici nu va fi utilizat drept criteriu unic pentru realizarea contractului/activității. Prezentarea livrabililor preconizate aprobate de Programul EU4Moldova: regiuni cheie va fi unicul criteriu pentru realizarea activității de către Expertul național și eligibilitatea acestuia pentru achitare.

 1. Aranjamente Instituționale

Activitatea expertului va fi coordonată cu Coordonatorul de Proiect din partea AO Asociația de Educație Civică  ”Viitorul Începe Azi„.

Contractul dat este o activitate care urmează să fie realizată de la distanță. Toate costurile pentru deplasarea la și de la locația contractului (mun. Ungheni) sunt în responsabilitatea expertului, astfel costurile pentru transport trebuie să fie incluse în oferta financiară consolidată. Se recomandă ca expertul să întreprindă cel puțin 5 vizite la locația contractului (mun. Ungheni) pentru realizarea calitativă a sarcinilor descrise mai sus.

Achitarea serviciilor se va efectua la final într-o singură tranșă odată cu prezentarea Raportului final și certificării din partea AEC ”Viitorul Începe Azi„ precum că serviciile au fost realizate în mod satisfăcător, inclusiv lipsa de obiecții cu privire la Studiu din partea Programului EU4Moldova: regiuni cheie. Toate livrabilele menționate mai sus vor fi examinate în comun cu echipa  Programului EU4Moldova: regiuni cheie și avizate de Coordonatorul de Proiect din partea AEC ”Viitorul Începe Azi„.

 1. Calificările și Abilitățile solicitate

Următoarele criterii de calificare vor fi aplicate în selectarea expertului național:

Calificări academice:

 • Studii universitare în domeniul economie, sociologie, drept, administrație publică sau alte domenii conexe.

Experiență:

 • Cel puțin 3 ani de experiență practică în domeniul analizei și dezvoltării pieții muncii (elaborarea de studii și/sau documente de politici publice/foi de parcurs, etc.)
 • Experiență anterioară de colaborare cu sectorul asociativ, agențiile ONU și/sau organizații internaționale, și/sau proiecte/program de dezvoltare finanțate de Uniunea Europeană/organizație donatoare va servi drept avantaj.

Competențe:

 • Capacități demonstrate de lucru în echipă, abilități excelente de planificare și organizare.
 • Inițiativă și creativitate.
 • Abilitate de a analiza, planifica, comunica eficient și de a îndeplini rezultatele preconizate.
 • Abilitatea de a atinge rezultatele și termenii limită la timp, menținând standarde de înaltă calitate.
 • Cunoștințe și abilități privind MS Office, inclusiv Word, Excel, PowerPoint;

Cerințe privind cunoașterea limbilor:

 • Cunoașterea limbii române și ruse. Cunoașterea limbii engleze va servi drept avantaj.
 1. Procedura de aplicare și selectare:

Persoanele interesate sunt încurajate să depună personal sau prin e-mail dosarul, care să conțină:

1. CV-ul candidatului/candidatei;

2. Scrisoarea de intenție care să includă experiența candidatului/candidatei în realizarea sarcinilor similare;

3. Referințe privind minim o experiență similară;

4. Oferta financiară (suma brută), care va include și cheltuielile de deplasare.

Oferta cu mențiunea „Expert Evaluarea Pieții Muncii Ungheni” va fi depusă la adresa de e-mail costin.stratulat@gmail.com

Termenul limită pentru aplicare: 19 septembrie 2022.

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova promovează diversitatea forței de muncă. Femeile, persoanele cu dizabilități, LGBT, romii și alte minorități etnice. lingvistice sau religioase, persoanele cu HIV, precum și refugiații și alți non-cetățeni cu drept legal de muncă în Republica Moldova, sunt încurajați să aplice.