Academia de Guvernare Electronică (eGA), din Estonia, angajează asistent de proiect în ChișinăuMoldova Cybersecurity Rapid Assistance Project (Proiectul de Asistență Rapidă pentru Securitate Cibernetică - CRA) este un proiect implementat de Academia de Guvernare Electronică din Estonia, finanțat de Comisia Europeană. Proiectul are ca obiectiv principal sporirea rezilienței cibernetice a entităților din sectorul public și a operatorilor de servicii esențiale, prin perfecționarea cadrului de reglementare în baza standardelor internaționale și europene în domeniu, creșterea capacității instituționale a autorităților și instituțiilor publice din Republica Moldova în ceea ce privește asigurarea securității rețelelor și sistemelor informaționale și fortificarea rezistenței cibernetice a entităților din sectorul public și a sectoarelor cheie ale infrastructurii critice din Moldova.

Proiectul caută un Asistent de proiect, ale cărui activități vor include asistarea CRA în coordonarea și managementul proiectului. Durata contractului este de 13 luni. Data planificată de începere este în octombrie 2022.

Asistentul de proiect va fi angajat cu normă întreagă. Locul de munc este în mun.Chișinău. Asistentul de proiect nu trebuie să fi avut recent (ultimele 6 luni) vreo relație contractuală cu orice persoană juridică de drept public.

Sarcinile Asistentului la CRA-Asistent de proiect vor include:

 • Să asiste CRA în coordonarea și managementul proiectului, precum și să dispună de cunoștințe de bază suficiente și necesare despre Republica Moldova pentru nevoile de zi cu zi;
 • Sprijinirea experților pe termen scurt (STEs) care vizitează Republica Moldova în executarea responsabilităților și sarcinilor lor de a îndeplini obiectivele proiectului, inclusiv logistica și pregătirea documentelor necesare în sprijinul misiunilor lor;
 • Să organizeze misiuni de experți, evenimente, ateliere de lucru, vizite de studiu și alte activități ale proiectului, inclusiv redactarea și pregătirea proceselor verbale ale întâlnirilor și rapoartelor;
 • Să pregătească documentația de proiect, inclusiv documente, prezentări, materiale de instruire și materiale promoționale;
 • Să organizeze schimbul de informații despre proiect, inclusiv raportarea;
 • Să susțină vizibilitatea proiectului și activitățile media;
 • Să gestioneze bugetul la nivel local și să țină o evidență a încasărilor corespunzătoare;
 • Să sprijine coordonarea generală a proiectului;
 • Să asiste CRA, liderul de proiect (PL) și STEs cu sarcini legate de traducere atunci când interpretul/translatorul de proiect nu este disponibil.

Candidatul de succes ar trebui să aibă/să fie:

 • Fluent în limba engleză și română, oral și scris;
 • Abilități puternice de administrare și organizare;
 • Experiență în poziție asemănătoare;
 • Cunoștințe foarte bune de operare calculator (pachet MS Office: Excel, Word, PowerPoint, Teams; browsere);
 • Capabil să lucreze ca colaborator individual și într-un mediu de echipă internațională;
 • Abilități foarte bune de comunicare, care să permită interacțiunea și colaborarea eficientă cu toate nivelurile de angajați și contacte externe;
 • Un grad ridicat de independență, proprie inițiativă puternică, flexibilitate, discreție și profesionalism;
 • Competențe interculturale și sociale puternice;
 • O diplomă universitară relevantă.

Abilități dezirabile:

 • Cunoștințe suplimentare de limba rusă ar constitui un avantaj;
 • Experiența anterioară în proiecte UE/donatori internaționali și cu experți internaționali ar constitui un avantaj;
 • Cunoștințe în materie de securitate cibernetică vor fi considerate un avantaj;
 • Abilități de traducere și interpretare;
 • Formarea suplimentară, specializarea, studiile postuniversitare vor fi considerate ca un avantaj.

Candidații trebuie să-și trimită CV-ul cu o scrisoare de intenție în limba engleză, doamnei Epp Maaten, la adresa de e-mail: epp.maaten@ega.ee până cel târziu la 5 octombrie 2022, marcată ca „Moldova CRA assistant”. Candidații selectați vor fi invitați la un interviu.

Articol adaugat de: Radu Serrano