Consiliul Audiovizualului angajează Șef/Șefă, Secția asistență Consiliu

Responsabil/responsabilă de asigurarea realizării optime a sarcinilor Secției prin oferirea suportului informațional și organizatoric membrilor și conducerii Consiliului Audiovizualului, desfășurarea ședințelor Consiliului, precum și documentarea deciziilor adoptate.

Sarcinile de bază: 

  • Asigurarea suportului organizatoric şi informaţional membrilor și conducerii Consiliului.
  • Coordonarea procesului de organizare și desfășurare a ședințelor  Consiliului Audiovizualului.
  • Coordonarea și organizarea procesului de  documentare și publicare a deciziilor și a altor materiale ale ședințelor CA.
  • Acordarea asistenței informaționale și metodologice angajaților Consiliului, persoanelor fizice și juridice în domeniul său de competență.
  • Conducerea/managementul Secției asistență Consiliu.

Cerințe specifice pentru participare la concurs:

  • 3 ani experiență profesională în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public
  • Cunoașterea legislaţiei în domeniu;
  • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
  • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1); 
  • Cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Office, Internet.

Detalii despre formularul de participare la concurs: https://cariere.gov.md/ro/job/sef-sectie/18264

Termen limită de depunere a dosarelor: 13 octombrie 2022, 16:30