Angajam consultant Individual pentru elaborarea unui mecanism de parteneriat colaborativ la nivel de comunități cu implicarea OSC și APLAsociația Obștească „SMIT”, pentru implementarea Acordului de sub-grant 017/TB-HIV-SERV/2022, în cadrul Grantului “Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA  în Republica Moldova”, finanțat de către Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei, 2021-2023 intenționează să aplice o parte din fonduri pentru elaborarea unui mecanism de parteneriat colaborativ la nivel de comunități cu implicarea OSC și APL prin selectarea unui consultant și organizarea unui  atelier de lucru pentru prezentarea și discutarea rezultatelor consultanței.

AO SMIT invită Consultanții(-tele) Individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii. Consultanții (-tele) sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) lor actualizat ce va conține informații ce atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate.

Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menționate în “Termenii de referință” ce sunt atașați.

CV-ul și oferta financiară vor fi trimise prin poșta electronică până la termenul limită 13 septembrie 2022 ora 18.00 la adresa de E-mail: smit.secretariat@gmail.com

Documentele remise vor fi evaluate comparând și verificând calificarea și experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință. Doar candidații preselectați vor fi invitați la interviu.

Informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, va puteți adresa:

E-mail: oxana_rucs@yahoo.com 

Articol adaugat de: AO SMIT

telegram