Angajare specialiști/te în echipa mobilă pentru centrele de refugiate/ţi ucraineni

Asociatia Obsteasca pentru copii si tineret “Mostenitorii” în colaborare cu Asociația Obștească Gender-Centru în scopul implementării proiectului „Ajutor de urgență și protecția persoanelor strămutate intern afectate de conflict în Ucraina precum și a refugiaților ucraineni în Moldova” angajează echipa mobilă în contextul realizării activităților în cadrul centrelor de plasament temporar al refugiaților din Ucraina formată din următorii specialiști:

 • Psiholog/ă (3 funcții vacante)
 • Asistent/ă social/ă (3 funcții vacante)
 • Educător/oare (3 functii vacante)

O echipă mobilă este formată dintr-un psiholog/ă, asistent/ă social/ă și educator/oare. În total vor fi formate 3 echipe mobile, care vor lucra împreună în 15 centre de plasament pentru refugiaților, amplasate în următoarele regiuni/raioane:

Raioanele țintă sunt:

-Regiunea nr. 1 (rl. Hincesti, Stefan Voda)

- Regiunea nr. 2 (mun. Chisinau, rl Orhei, Ialoveni)

- Regiunea nr. 3 (or. Donduseni, Balti, Glodeni)

Preferabil vor fi selectați specialistii care fie locuiesc în unul din raioanele țintă, sau sunt flexibili și dispuși se pot deplasa în aceste raioane. Lista raioanelor poate fi modificată în dependența de situația cu centrele și fluxuri de refugiați.

Durata contractului: 12 luni (cu posibilitatea extinderii)

Sarcinile de bază ale echipelor mobile:

 • Oferirea suportului și asistenței specializate cetățenilor refugiați din Ucraina cazați in centrele de plasament și celor care trăiesc în localitate;
 • Colectarea informației privind problemele cu care se confruntă cetățenii refugiați din Ucraina;
 • Ofeririea suportului imediat, consiliere psihologică, asistenta socială, activități educaționale cu copiii și beneficiarii centrelor, sau asistența pe subiecte urgente apărute în localități;
 • Facilitarea organizării activităților de dezvoltarea personală individuală și în grup;
 • Organizarea activităților de recreere și de socializare atât pentru beneficiari, inclusiv și copiii refugiați din Centrul de Plasament, cât și pentru refugiați din localitate
 • Participarea la ședințele de lucru ale organizației și la evenimente de presă, de vizită a partenerilor de proiect, la necesitate.

Cerințe față de candidată/candidat:

Psiholog/ă:

 • Studii universitare în domeniul psihologiei și domenii conexe;
 • Experiența de cel puțin 5 ani în furnizarea serviciilor solicitate conform normelor privind competențe profesionale ale psihologilor
 • Experiența demonstrată în oferirea serviciilor de consiliere şi asistența psihologică individuală şi de grup diferitor categorii de persoane;
 • Cunoștințe și experiența de lucru cu subiecte ce țin de violența de gen;
 • Cunoașterea limbii Ruse sau Ucraineană (fluent);
 • Capacități și abilități în monitorizare și evaluare, de elaborarea fiselor individuale de consultanța și rapoartelor psihologice;
 • Experienţă de lucru în organizaţii internaționale sau non-guvernamentale va constitui un avantaj;
 • Cunoștințe în domeniul coordonării activităților/ proiectelor, drepturilor omului și asistență umanitară;
 • Experiența anterioară de lucru în activități/proiecte destinate suportului și asistenței umanitare, inclusiv pentru refugiați va constitui un avantaj;
 • Flexibilitate și dorința de a se deplasa şi lucra în comunitățile din țară;

Asistent/ă socială:

 • Studii universitare în domeniul de asistență socială sau domenii conexe;
 • Experienţă de lucru în domeniul social cu diferite categorii de persoane, inclusiv și persoane vulnerabile;
 • Flexibilitate și dorința de a se deplasa şi lucru în comunitățile din țară;
 • Experienţă de lucru în organizaţii internaționale sau non-guvernamentale va constitui un avantaj;
 • Experiența anterioară de lucru în activități/proiecte destinate suportului și asistenței umanitare, inlcusiv pentru refugiați va constitui un avantaj;
 • Experiența de voluntariat va constitui un avantaj;
 • Cunoaşterea limbilor română și rusă;

Educator/oare:

 • Studii universitare în domeniile educației/pedagogie sau domenii conexe (pot aplica și studenți din anul II-III licenta);
 • Cunoașterea limbilor română și rusă;
 • Flexibilitate și dorința de a se deplasa şi lucra în comunitățile din țară;
 • Experienţă de lucru cu tinerii și copii în organizarea evenimentelor educaționale, culturale și de educația non-formală;
 • Cunoștințe în domeniul coordonării activităților/ proiectelor, drepturilor omului și asistență umanitară;
 • Experiența anterioară de lucru în activități/proiecte destinate suportului și asistenței umanitare, inclusiv pentru refugiați va constitui un avantaj;
 • Experiența de voluntariat va constitui un avantaj;

Condiții de muncă:

Orar de muncă – 8-10 zile lunar a cîte 6-8 ore zilnic.

Disponibilitate pentru vizite pe întreg teritoriul țării, inclusiv în zilele de sîmbătă și duminică.

  Dosarul candidatului/tei va include:

 • Scrisoare de intenție (cu indicarea poziției și regiunii de lucru)
 • Curriculum Vitae

Dosarele pot fi expediate până pe 22 august 2022, la adresa mostenitorii@gmail.com și gendercentru@gmail.com cu mențiunea „Angajare echipe mobile” în dependența de poziția pentru care aplicați. Doar candidatele/candidații preselectate/ți vor fi contactate/ți.

Informaţii suplimentare despre funcția vacantă pot fi obţinute la numărul de telefon +69788504 (Dna Liuba Bălan) sau 069215456 (Nina Lozinschi).

Proiectul "Ajutor de urgență și protecția persoanelor strămutate intern afectate de conflict în Ucraina precum și a refugiaților ucraineni în Moldova" este implementat de Hilfswerk Internațional în parteneriat cu AO „Moștenitorii” AO Gender-Centru și organizația de tineret "Stan" din Ucraina, susținut de Agenția de Dezvoltare Austriacă (ADA), cu fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare și de Fundația Nachbar in Not.

Articol adaugat de: Nina Sutac