Terre des hommes Moldova recrutează un Asociat Național Moldova, Centrul de Resurse și Suport (RSH)

Data de închidere

31 august 2022

Deoarece războiul din Ucraina a dus la milioane de persoane strămutate, traumatizate și vulnerabile în interiorul Ucrainei și în țările din jur, Hub-ul de Resurse și Sprijin pentru Salvgardare este în discuții cu Comitetul de Urgență pentru Dezastre (DEC), prin intermediul Save the Children și Plan International, pentru a sprijini salvgardarea în cadrul răspunsului umanitar. Aceste fonduri vor fi utilizate pentru a înființa centre în Polonia, Moldova și România (plus Ucraina, dacă/în cazul în care situația o va permite), care vor oferi consultanță, îndrumare, materiale și resurse în materie de protecție pentru a fi utilizate de organizațiile care lucrează la răspunsul de urgență și, pe măsură ce situația se stabilizează, la redresarea și reconstrucția pe termen lung. 

Aceasta este o oportunitate interesantă de a se alătura unui program cu impact și interesant care își extinde geografia în regiunea Europei de Est (EE). Postul de reprezentant național în Moldova (NA-M) se află în Moldova, cu deplasări ocazionale în Europa (dacă Covid/ securitatea permite). NA-M va fi responsabil pentru stabilirea, proiectarea și realizarea planului de lucru al hub-ului din Moldova, inclusiv stabilirea direcției strategice (atât pe termen scurt, cât și pe termen lung); cartografierea riscurilor, nevoilor și oportunităților în materie de salvgardare; furnizarea de servicii de salvgardare (de exemplu, elaborarea de materiale și resurse); gestionarea relațiilor cu părțile interesate cheie; coordonarea cu alte hub-uri; și învățarea. Candidatul selectat va conduce, de asemenea, dezvoltarea unui plan național de comunicare și a unei comunități de practică în domeniul salvgardării (în funcție de necesități). El/ea va gestiona toate activitățile care vizează părțile interesate din Republica Moldova (de exemplu, organizațiile societății civile, entitățile guvernamentale etc.) prin intermediul platformei digitale RSH și față în față (dacă permite covidul). El/ea va raporta liderului regional și va lucra îndeaproape cu colegii din cadrul echipei RSH EE și din grupul de consilieri tehnici. Sprijinul va fi oferit de un consilier regional în domeniul M&E și al comunicării, precum și de consultanți pe termen scurt, după caz.

 Profilul candidatului:

- Să aibă minimum 7 ani de experiență de lucru în domeniul asistenței sociale/ salvgardării/ protecției copilului/ salvgardării copilului/ violenței bazate pe gen.
- Să aibă experiență dovedită în management, cu capacitatea de a lucra în mod autonom la un nivel ridicat de performanță. Să fie familiarizat cu instrumentele și abordările standard de planificare a muncii și de M&E.
- Să înțeleagă importanța egalității de gen și a incluziunii sociale și să poată demonstra angajamentul față de valorile feministe, inclusiv față de incluziunea persoanelor cu dizabilități și de lucrul cu grupurile minoritare.
- Să fie capabil să lucreze sub presiune și să preia rapid sarcini și procese noi, precum și să aibă experiență și încredere în rezolvarea problemelor și reducerea riscurilor.
- Abilități excelente de comunicare, de creare de rețele și de facilitare.
- Capacitatea de a colabora în mod respectuos cu colegi și părți interesate de la diferite niveluri de experiență, medii și culturi.
- Să aibă experiență de lucru cu/pentru organizații ale societății civile.
- Aveți rețele bune în Republica Moldova în ceea ce privește societatea civilă, instituțiile guvernamentale, rețelele și forumurile în jurul problemelor de protecție socială, bunăstare socială, drepturile femeilor și drepturile copilului.
- Să fie capabil să scrie la un nivel înalt în limba engleză și română.
- Să se angajeze să respecte cele mai înalte standarde de conduită în ceea ce privește salvgardarea și valorile fundamentale ale RSH.
- Să fie dispus(ă) să călătorească în diferite țări din Europa de Est pentru a sprijini colegii din Hub.

Calificări opționale:
- Să fie familiarizat cu rețeaua de protecție împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale.
- Familiaritate cu sectorul și arhitectura ajutorului și, în special, cu sectorul umanitar. Cunoașterea și înțelegerea drepturilor minorităților și a discriminării în Moldova, de exemplu, în ceea ce privește comunitatea romă, persoanele cu dizabilități, genul și minoritățile sexuale.
- Să cunoască tehnologia digitală și accesul la aceasta.

Pentru a candida

Dacă sunteți interesat să vă alăturați echipei noastre dinamice, vă rugăm să trimiteți CV-ul dvs. personalizat, însoțit de o scrisoare de intenție, prin e-mail la adresa jobs@sddirect.org.uk. Vom analiza candidaturile și vom organiza interviuri în mod continuu, așa că vă rugăm să aplicați cât mai curând posibil. Termenul limită pentru depunerea candidaturii este 30 iulie 2022, dar vom examina candidaturile în mod continuu, așa că aplicați din timp pentru a nu le pierde.  Vă rugăm să folosiți acest subiect de e-mail: "Reprezentant național - Moldova - Numele dumneavoastră". Vă rugăm să confirmați că sunteți eligibil să lucrați în Moldova.

Viziunea organizațională a Social Development Direct este o lume dreaptă și egală, bazată pe egalitatea de gen și incluziunea socială. Misiunea noastră este de a oferi excelență în domeniul dezvoltării sociale pentru a sprijini politicile, legile, normele sociale și instituțiile care promovează justiția socială, economică și politică pentru toți. Ne angajăm să creăm un loc de muncă sigur, divers și favorabil incluziunii și încurajăm persoanele care provin din medii minoritare și non-dominante să candideze.

 Interviurile vor avea loc în mod continuu. Vă rugăm să ne anunțați dacă aveți nevoie de asistență pentru a participa la interviu sau pentru a completa o evaluare.

 Din cauza volumului mare de candidaturi, putem răspunde doar candidaților de pe lista scurtă.