Termen extins: A.O. Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs de selectare a unui expert/ unei experte, grup de experți pentru elaborarea Strategiei de fundraising

Asociația Obștească Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată, asistență psihologică și abilitare economică.

Obiectiv

Selectarea unei experte/unui expert, grup de experți pentru elaborarea Strategiei de fundraising în corelare cu viziunea și misiunea Centrului de Drept al Femeilor.

Durata de realizare a sarcinii: august – noiembrie 2022

Responsabilități și sarcini

Nr.

Acțiune

Etape și livrabile

1.

Elaborarea metodologiei;

Prezentare metodologiei și aprobarea de către CDF

2.

Elaborarea Conceptului

Prezentarea conceptului și aprobarea acestuia de către CDF

3.

Desfășurarea exercițiilor de lucru cu echipa CDF

Dezvoltarea și prezentarea unui Plan de exerciții prin acord comun dintre expert și CDF

Realizarea exercițiilor conform Planului aprobat.

4.

Elaborarea draftului Strategiei, care va conține și un Plan de acțiuni.

Prezentarea draftului Staregiei și aprobarea acestuia de către CDF.

4.

Prezentarea documentului final de Strategie

Document final de Strategie aprobat de CDF.

Cerințe față de aplicanți

  • Studii universitare în domeniile social, dreptului și/sau management/economic și domenii conexe;
  • Experienţă de lucru de minim 3 ani în organizaţii non-guvernamentale sau internaționale;
  • Cunoștințe în domeniul drepturilor omului și egalității de gen, prevenirea și combaterea violenței în bază de gen;
  • Cunoașterea particularității de fundraising comunitar, CSR, activitate a donatorilor în țară și regiune;
  • Experiența anterioară de dezvoltare a documentelor strategice, inclusiv strategii de fundraising;
  • Cunoaşterea limbilor română, rusă și engleză;
  • Capacităţi de organizare a timpului, lucru în echipă, de comunicare eficientă verbală şi în scris, de colectare, analiză, sinteză și formulare a concluziilor, de lucru într-un mediu multicultural, multietnic cu persoane din diferite medii naționale, culturale și pături sociale.

Dosarul de aplicare va include:

  • CV-ul;
  • Scrisoarea de intenție.

Aspecte organizaționale

Persoana selectată va lucra în bază de contract de prestare servicii, cu o implicare în funcție de planul de lucru agreat pentru realizarea livrabilului, în perioada august – noiembrie 2022 în afara oficiului CDF.

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 10 august 2022, ora 24.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs elaborare Strategie de fundraising” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău.

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Informații suplimentare le puteți solicita prin email: concurs@cdf.md

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.