Fundația de Binefacere ”Caritas Moldova” angajează Administrator Depozit

Fundația de Binefacere ”Caritas Moldova” angajează Administrator Depozit

Pentru a aplica: Vă rugăm să trimiteți CV-ul la secretariat@caritas.md cât mai curând posibil.

Despre Caritas Moldova

Caritas Internationalis este o confederație de 165 de organizații catolice de ajutorare, dezvoltare și servicii sociale care lucrează pentru a construi o lume mai bună, în special pentru cei săraci și asupriți, în peste 200 de țări și teritorii. Caritas lucrează fără a ține cont de crez, rasă, gen sau etnie și este una dintre cele mai mari rețele umanitare din lume.

Înființată în 1995, Caritas Moldova face parte din Caritas Internationalis și își propune să desfășoare acțiunea caritabilă și socială a Bisericii - îndreptându-se spre cei săraci, vulnerabili și excluși, indiferent de rasă sau religie, pentru a construi o lume bazată pe dreptate,  fraternitate si dragoste.

Denumirea postului: Administrator depozit

Relaţii ierarhice: - se subordonează directorului;- are în subordine personalul depozitului (după caz)

Relaţii funcţionale: în principal cu departamentele: transport, achizitii.

Scopul postului: Coordonarea  activităţii depozitului privind recepţia, depozitarea şi eliberarea produselor.

Atribuţiile principale:

- Asigură eficient și rapid colectarea comenzilor in baza conturilor sau a facturilor fiscale;

- Asigură gestiunea stocului de marfă în baza documentelor de intrare/ieşire;

- Răspunde de organizarea logistică eficientă a depozitului;

- Expediază bunurile către beneficiari conform comenzilor şi priorităţilor;

 Sarcinile specifice:

- Evidenţa/   controlul  asupra   tuturor   actelor   însoţitoare   ale   mărfurilor   ce   intră   sau   ies   dingestiune;

- Inventarierea periodică a stocurilor de mărfuri existente în depozit;

- Organizarea şi administrarea în condiţii optime a spaţiului de depozitare;

- Aplicarea procedurilor interne de gestiune;

- Controlul tuturor actelor însoţitoare ale mărfurilor ce intră sau ies din gestiune;

- Depozitarea în condiţii optime a stocurilor de mărfuri din gestiune;

- Organizează şi participă la inventarele lunare/trimestriale;

- Se ocupă de buna funcţionare a echipamentelor de manipulare din dotare;

- Coordonează, planifică şi controlează activitatea personalului depozitului sub aspect calitativ şi cantitativ, integrează şi instruieşte personalul din subordine;

Atribuţii privind respectarea normelor de sănătate şi  securitate  în  muncă,  de   prevenire   şistingere a incendiilor:

- asigură   condiţiile   necesare   respectării   normelor   de   sănătate   şi   securitate   în   muncă,   deprevenire şi stingere a incendiilor în zona de responsabilitate;

- verifică cunoaşterea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de prevenire şistingere a incendiilor de către lucrătorii din subordine şi instruirea corespunzătoare a acestora;

- ia măsuri pentru acordarea primului ajutor rapid şi corect în conformitate cu tipul accidentuluiprodus şi pentru respectarea procedurilor de urgenţă şi de evacuare;

- verifică respectarea instrucţiunilor de folosire şi a normelor specifice de securitate a muncii;      în utilizarea utilajelor de lucru, utilizarea, întreţinerea, păstrarea şi depozitarea       echipamentului de protecţie în conformitate cu procedurile specifice locului de muncă în        zona sa de responsabilitate;

- evaluează riscurile pentru securitate şi sănătate la nivel de departament, propune măsuri de prevenire  şi  protecţie,   de  prim   ajutor,  de  prevenire şi   stingerea  incendiilor   şi  evacuare  alucrătorilor în zona sa de responsabilitate;

- organizează procedurile de urgenţă şi de evacuare în conformitate cu planul de evacuare adepozitului în caz de urgenţă.

Responsabilităţile postului:

Legat de activităţile specifice, răspunde de:

- depozitarea în condiţii optime a stocurilor de mărfuri din gestiune;

- evidenţa/ controlul actelor însoţitoare ale mărfurilor ce intră sau ies din gestiune;

- inventarierea periodică a stocurilor de mărfuri existente în depozit;

- corectitudinea datelor raportate;

Legat de disciplina muncii, răspunde de:

- îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate;

- respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru;

- se implică în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează firma;

- respectarea normelor  de  sănătate,  securitate   şi  igienă  în muncă,  normelor  de  prevenire  şistingere   a   incendiilor   şi   acţiune   în   caz   de   urgenţă,   normelor   de   protecţie   a   mediuluiînconjurător;

- utilizarea, păstrarea  şi întreţinerea echipamentelor de protecţie şi a echipamentelor de        intervenţie în caz de urgenţă.

Condiţiile de muncă: Munca se desfăşoară in interiorul depozitului. Manevrele se execută manual şi / sau automatizat, individual/ în echipă.

Specificaţiile postului:

 Nivel de studii: medii sau superioare de specialitate

 Cursuri de pregătire: programe specifice de gestiune

 Experienţă:- în specialitate: 1 an - pe post: minimum 1 an pe post asemănător

 Cunoştinţe necesare:

a) specifice domeniului de lucru, de gestiune şi administrare;

b) cunoştinţe P.C.: cunoaşterea  unui program în domeniu, 1C, Word, Excel, Internet;

 Cerinţe pentru exercitare:

-   bune abilităţi de planificare, organizare, coordonare;

-   atenţie la detalii, atenţie distributivă;

-  inteligenţă de nivel superior;

-  capacitate de a lucra cu oamenii;  rezistenţă la stres.