Asociația Obștească Societatea de Cruce Rosie din Moldova, angajează Contabil

Sarcini specifice:
• Asigură organizarea evidenţei contabile primare a CNPAC în conformitate cu prevederile
Legii contabilităţii, Standardelor Naţionale de Contabilitate şi Indicaţiilor metodice
Privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale, alte acte normative ce reglementează domeniul respectiv;
• Intocmește şi prezintă situațiile financiare, rapoartele fiscale și statistice în conformitate cu legislația în vigoare;
• Asigură întocmirea și prezentarea în termenii stabiliți a rapoartelor financiare către donatori, în baza prevederilor acordurilor de finanțare;
• Efectuiază tranzacţiile economice şi financiare, prin transfer, asigură confirmitatea acestora cu documente justificative (contracte, facturi, acte de predare primire, recipise, ş.a);
• Asigură utilizarea corectă și supravegherea gestionării mijloacelor financiare conform Destinaţiei în baza proiectelor de finanţare;
• Organizează sistemul de control intern, inclusiv efectuarea inventarierii;
• Pregătește și procesează salariile;
• Și alte sarcini ce țin de activitatea Crucii Roșii din Moldova.

Cerințe:
• Obligatoriu: Studii superioare sau medii de specialitate;
• Limbi vorbite: nivel avansat de comunicare în Română, cunoasterea limbii Ruse prezinta un avantaj.
• Cerinte specifice: Cunoasterea specificului activitatii contabile in sectorul non-profit; cunoasterea legislatiei fiscale; cunoasterea PC: 1C 8.3 contabilitate, internet banking, Microsoft Office (Word, Excel).
• Competente: Concentrare pe rezultate si responsabilitate; Lucru in echipa; Abilitate de a lucra sub presiune, de a respecta termenele limită, de a organiza și planifica eficient sarcinile; Responsabilitate, onestitate, corectitudine, acuratețe.

Experiență:
• Minimum 3 ani de experiență în domeniul solicitat sau alte domenii aferente.
• Abilități interpersonale puternice și abilitate de a lucra bine cu oamenii.

Condiții:
• Programul de lucru 8 ore/ zi;
• Acces la telefonul fix/fax de serviciu, PC, xerox, printer, proiector video etc.
• Perioada de probă: 3 luni.

Aplicare:
• Data limită pentru depunerea dosarului: 19 iulie 2022, ora 18:00.
• CV completat si scrisoare de recomandare vor fi depuse la adresa electronică redcross.md@gmail.com cu indicare la Tematica mesajului ”Contabil – [aici scrieți numele dvs.]”.
• Doar persoanele dosarele cărora vor fi preselectate pentru interviu, vor fi contactate.