Keystone Moldova contractează consultant

Organizația Keystone Moldova, în cadrul proiectului „Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile” finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de I.P. Keystone Moldova, I.R.M.S. ,,Diaconia’’, A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale’’, Contract de Grant ENI/ 2021/428-919, anunță un concurs de selectare a unui/unei consultant/consultante.

Expertul selectat va elabora conceptul unor modele inovative de funcționare a serviciilor de cantină socială în baza bunelor practici internaționale.

Obiectivele consultanței, sarcinile, activitățile și cerințele față de consultant, precum și rezultatele așteptate sunt descrise în Termenii de referință, disponibili aici: https://cutt.ly/pJzchVZ

Dosarul se va expedia la adresa electronică: Moldova@khs.org cu mențiunea „Consultant Elaborare Concept modele de servicii de cantină socială”.

Termenul-limită de prezentare a dosarului: 15 iunie 2022.

Pentru informații suplimentare, o puteți contacta pe Ana Prasolov, director de proiect, prin e-mail: aprasolov@khs.org.

Articol adaugat de: Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile
Alte articole: