Centrul de Consultanţă Ecologică Cahul, anunţă concurs de selectare a unei companii pentru prestarea serviciilor de organizarea ” Cursuri de formare”

Activitate în cadrul proiectului Establishment of Learning Network for the consolidation effort of joint environmental control and monitoring in the Black sea Basin 2” BSB-1088, finanţat prin Programul Operaţional Comun pentru “Bazinul Mării Negre 2014-2020”

  Sub îndrumarea Centrului de Consultanţă Ecologică Cahul  compania va presta servicii de organizare eveniment în conformitate cu Termenii de Referință.

Calificarea şi experienţa companiei care va fi selectată:

 • Experienţă de cel puţin 3 ani în organizare evenimente;
 • Experiență relevantă în organizarea și desfășurarea conferințelor, meselor rotunde, ateliere de lucru, seminare,traninguri etc;
 • Resurse tehnice şi umane suficiente pentru implementarea cu succes a activităţii propuse.

Conţinutul ofertei:

Companiile interesate vor prezenta următoarele documente.

 • Numele ofertantului;
 • Datele de contact și datele bancare a ofertantului;
 • Oferta financiară, TVA cota zero;

Informaţia referitor la detaliile serviciilor solicitate este inclusă în Termenii de Referinţă ataşaţi.

Ofertele se vor aplica nu mai târziu de 10 iunie 2022, prin e-mail cce_cahul@yahoo.com   cu referinţa „Concurs – Servicii de organizare eveniment”. S-au pot fi depuse personal la adresa Centrului de Consultanţă Ecologică Cahul, str. A.Mateevici nr.21, et.2, bir. 213, Cahul, MD – 3900.

 

 

TERMENI DE REFERINŢĂ PRIVIND

SELECTAREA UNEI COMPANII PENTRU ORGANIZARE EVENIMENT

” Cursuri  de formare” 

 

În cadrul proiectului ”Establishment of Learning Network for the consolidation effort of joint environmental control and monitoring in the Black sea Basin 2”, finanţat prin Programul Operaţional Comun pentru “Bazinul Mării Negre 2014-2020” (Nr. Proiect BSB-1088)

25 mai 2022

Centrul de Consultanţă Ecologică Cahul anunţă concursul prin cerere de oferte pentru selectarea unei companii pentru organizare eveniment ”Cursuri  de formare”, activitate în cadrul proiectului ”Establishment of Learning Network for the consolidation effort of joint environmental control and monitoring in the Black sea Basin 2”.

Descrierea proiectului:

Granițele naționale reprezintă un obstacol substanțial pentru schimbul de informații și cunoștințe, care sunt necesare pentru controlul și monitorizarea mediului în comun în țările Bazinului Marii Negre. Proiectul propus „LeNetEco” intenționează să realizeze soluții complexe și să valorifice experiența existentă din eforturile regionale / naționale / transfrontaliere anterioare relevante pentru a dezvolta o nouă abordare interregională, combinând în complex:

a) utilizarea metodelor de învățare on-line

b) utilizarea tehnologiilor Internet și GIS

c) utilizarea motivației grupurilor țintă pentru activitatea de mediu.

Obiectiv general:

Obiectivul general al proiectului LeNetEco - este consolidarea eforturilor și activarea societății în țările bazinului Mării Negre prin implementarea controlului de mediu și monitorizarea situației de mediu și îmbunătățirea acesteia în deltele râurilor din bazinul Mării Negre.

 

Obiective specifice:

 1. Oferirea accesului la resurse educaționale, cunoștințe și informații în domeniul protecției mediului prin stabilirea unor resurse electronice de formare și informare în domeniul mediului.
 2. Îmbunătățirea potențialului cultural și educațional al cetățenilor din țările bazinului Mării Negre în sfera protecției mediului prin dezvoltarea programului de formare ecologică.
 3. Consolidarea colaborării, cunoștințelor și informațiilor acumulate pentru a asigura funcționarea stabilă a platformei LeNetEco și oferirea posibilității altor țări și organizații să o utilizeze și să o evolueze.

 

Perioada pentru realizarea serviciilor: iunie 2022- august 2022.

Locația:

Or. Cahul, Republica Moldova.

Sarcini:

Contractantul va presta servicii de organizare evenimente care vor include, dar nu se vor limita la următoarele:

Organizarea  activității – “Cursuri de formare”– 155 de participanți, pentru 10 zile, în perioada iunie 2022– august  2022.

 • Oferirea sala de conferințe
 • acces la internet, echipament necesar, asigurare platforma Zoom pentru eveniment hibrid;
 • sala se va oferi pentru zece zile în intervalul orelor 9:00 – 15:00;
 • locația să fie coordonată cu autoritatea contractantă;
 • Servicii de catering şi deservire conform agendei.

Compania selectată va lucra sub supravegherea coordonatorului de proiect care are responsabilitatea generală în ceea ce privește toate activitățile proiectului și aspectele contractuale ale acestui concurs.

Calificarea necesară:

 • Experienţă de cel puţin 3 ani în organizare evenimente;
 • Experiență relevantă în organizarea și desfășurarea conferințelor, meselor rotunde, ateliere de lucru, seminare, etc;
 • Resurse tehnice şi umane suficiente pentru implementarea cu succes a activităţii propuse.

Rezultate aşteptate:

Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condiţiilor solicitate de Centrul de Consultanţă Ecologică Cahul  în prezentul document şi în baza contractului semnat între părţi (compania selectată şi CCE Cahul).

 

Oferta va avea următorul conţinut:

 • Numele ofertantului;
 • Datele de contact și datele bancare a ofertantului;
 • Oferta financiară, TVA cota zero;

Toate datele personale sunt destinate utilizării interne a CCE Cahul, confidențialitate garantată.

Criteriul de evaluare:

Prețul indicat în ofertă este definitiv și nu poate fi ajustat după termenul limită pentru depunerea ofertelor. Selecția ofertelor se va face pe principiul cel mai mic preț oferit conform sarcinilor solicitate.

 

Plata pentru serviciile prestate:

Plata va fi efectuată prin  transfer bancar în MDL în conformitate cu contractul de prestări servicii.

Ofertele pot fi trimise în forma electronică sau în formă fizică la adresele:

Formă electronică: e-mail: cce_cahul@yahoo.com  cu referinţa Achiziţie „Concurs – Servicii de organizare eveniment”.

Formă fizică: adresa: str. A.Mateevici nr.21, et.2, bir. 213, Cahul, MD – 3900. Dosarul ofertei va fi plasat într-un plic sigilat.

Data limită:

Ofertele se vor aplica nu mai tîrziu de 10 iunie 2022, orele 17:00.

Ofertele întârziate nu vor fi examinate.

Pentru informații suplimentare:

Tel: 078127500

e-mail cce_cahul@yahoo.com