Terre des hommes Moldova anunță vacantă poziția de Asistent Social

DESPRE ORGANIZAȚIE:

Terre des hommes este cea mai importantă organizație elvețiană de ajutorare a copiilor. Fondată în 1960, organizația participă anual la eforturile internaționale de a îmbunătăți calitatea vieții a milioane de copii vulnerabili din întreaga lume. Prin intermediul proiectelor sale, Terre des hommes ajută în fiecare an peste patru milioane de copii și membri ai familiilor lor în mai mult de patruzeci de țări.
Terre des hommes (Tdh) activează în Republica Moldova începând cu anul 2004. Înregistrată în calitate de Fundație locală, Tdh Moldova întrunește o echipă de 30 profesioniști din domeniul protecției copilului, traineri, manageri de proiecte, specialiști în comunicare, monitorizare și evaluare, drept, finanțe și administrare.
Programele organizației sunt orientate spre asigurarea ca toți copiii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi afectează.
Astfel, Tdh Moldova lucrează pentru a reduce vulnerabilitatea copiilor afectați de migrație și a îmbunătăți protecția lor; pentru a ameliora accesul copiilor la drepturile lor în sistemul justiției juvenile, promovând o abordare restaurativă; pentru a fortifica capacitatea instituțiilor și profesioniștilor din domeniul protecției copilului, precum și a copiilor, familiilor și comunitățile.
În vederea realizării acestor obiective, Terre des hommes Moldova realizează activități de instruire a profesioniștilor care lucrează cu copii și tinerii; activități de împuternicire și de a asigurare a participării copiilor și tinerilor;  activități menite să susțină inițiativele comunitare prin programe de mini-granturi, etc.

DESCRIEREA POSTULUI

Scopul Asistentului Social pentru Protecția Copilului este de a proteja copiii împotriva tuturor formelor de abuz, neglijare, excludere socială, exploatare, trafic și alte fenomene care afectează dezvoltarea și bunăstarea copiilor.
Asistentul social (Ofițerul pentru protecția copilului) va fi categorizat și tratat conform cadrului juridic privind serviciile sociale și familiale și acționează în baza principiilor profesionalismului, integrității și independenței, imparțialității politice, transparenței, serviciului public, continuității carierei, responsabilității și corectitudinii implementării legislației in vigoare.

Responsabilități principale:
• Responsabil de implementarea politicilor și strategiilor elaborate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în conformitate cu alte legi aplicabile în Republica Moldova.
• Protecția copiilor cu cetățenie ucraineană care traversează granița cu Republica Moldova.
• Managementul cazurilor copiilor în materie de protecție împotriva oricărei forme de abuz, neglijare, excludere socială, exploatare, trafic și alte fenomene care afectează dezvoltarea și bunăstarea copilului.
• Efectuarea evaluării inițiale a copiilor aflați în situație de risc sau necesitate, elaborarea planului de intervenție, managementul cazului și monitorizarea, în cooperare cu părțile interesate relevante reunite la întâlnirea pentru protecția copilului, prin crearea și dezvoltarea rețelelor de protecție și a serviciilor comunitare.
• Organizarea periodică a întâlnirilor CMT, susținute de șeful Serviciilor sociale și echipa multidisciplinară, pentru abordarea și coordonarea intervenției în cazurile de protecție a copiilor cu risc mediu/înalt.
• Consultarea în mod regulat cu supervizorul pentru a determina nivelul de risc pentru cazurile care implică protecția copiilor aflați în necesitate, consultarea cu privire la planul de intervenție și implementarea integrală a acestui plan de intervenție.
• Consultarea și consilierea reprezentantului Tdh desemnat pentru mentorat/consiliere pe toată perioada de implementare a proiectului.
• Ofițerul pentru protecția copilului, în coordonare și cooperare cu structurile și serviciile responsabile de protecția copilului, pe parcursul perioadei de management al cazului, acționează în baza procedurilor detaliate în Protocolul comun de activitate în materie de protecția copilului.
• Protecția copiilor fără îngrijire părintească, în adopție, familii gazdă, custodie, domiciliu temporar.

Noi oferim:
Asigurare medicală facultativă;
Salariu competitiv;
Integrare în echipă dinamică și proactivă;
Participare în proiecte cu infrastructură captivantă și motivantă;
Evoluție în carieră;
Posibilități de training și certificări oficiale.

Încurajăm aplicanții calificați să depună CV și scrisoarea de motivare către e-mail-ul: mda.office@tdh.ch
Vă rugăm să includeți “Asisten Social”, numele, prenumele” în linia subiectului din emailul de aplicare.