Ao AEER solicită oferte de preț pentru servicii în domeniul advocacy

AO AEER este beneficiarul Fondului de Inovare pentru Granturi Mici pentru ODD finanțat de Agenția Germană pentru Cooperare Internațională (GIZ) și implementează proiectul Accelerarea adoptării bunelor practici privind dezvoltarea durabilă a mediului școlar (ACCELERARE) în Republica Moldova.

Scopul proiectului este de a crea un model de planificare durabilă pentru îmbunătățirea mediului fizic școlar, în vederea gestionării competente a resurselor și facilităților școlare (energie, deșeuri, apă, amenajare a teritoriului, utilizarea materialelor ecologice etc.), precum și diverse probleme sociale și financiare asociate.

TERMENI DE REFERINȚĂ

Servicii solicitate: servicii în domeniul advocacy pentru sectorul Eco educaţie. 

Locul: Moldova

Solicitant (angajator): AO AEER, Moldova, Chișinău

Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată

Perioada de lucru estimată: iunie - iulie 2022

Context

În octombrie 2021 a pornit proiectul „Spre o Școală mai Verde, Durabilă și Eficientă”, pe numele său întreg „Accelerarea adoptării bunelor practici privind dezvoltarea durabilă a mediului şcolar”. Proiectul urmărește să aducă în 12 instituții de învățământ din țară un model inovativ de planificare și educație sustenabilă, bazat pe învățare experiențială în clasă și în afara clasei, și implicarea elevilor și a dascălilor în rezolvarea problemelor de mediu. Pentru ca aceștia să se simtă împuterniciți ca agenți ai schimbării, proiectul le-a oferit oportunități de creștere a competențelor, pentru a-și transforma școala și a schimba comportamente. 

În urma acestor activități, peste 100 de participanți – membrii a Echipelor Verzi (elevi, profesori, personal administrativ) au dobândit abilități și cunoștințe despre cum să evalueze situația mediului în școli, să stabilească obiectivele, să planifice și să implementeze acțiuni pentru îmbunătățirea mediului școlar și, nu în ultimul rând, să crească gradul de conștientizare în comunitate cu privire la problemele de mediu.

Pe parcursul anului 2022, reieșind din necesitățile de instruire ale membrilor Echipei Verzi, a fost planificată realizarea unui șir de activități în domeniul de advocacy pentru a abilita membrii Echipelor verzi de a promova și apăra interesele lor pentru îmbunătățirea condițiilor de mediului școlar.

Cu acest scop, AO AEER anunță concurs pentru selectarea unui expert/unei echipe a experților pentru desfășurarea activităților în domeniul advocacy pe sectorul Eco educaţie (5 pași spre școala verde – experiența obținută în proiect) în vederea implementării proiectelor relevante în instituțiile educaționale. 

Sarcinile expertului/echipei de experți

Sarcina

Perioada de realizare

Nr. de zile

Pregătirea materialelor de instruire (agenda, suport de curs, prezentări ppt)

Iunie

1 zi

Desfășurarea online/offline a instruirii în domeniul advocacy pentru participanți

Iunie

1,5 zile

Interviuri cu părțile implicate (stakeholders) cu privire la impedimentele la realizarea activităților de eco-educație și a proiectelor relevante (în baza experienței în cadrul proiectului sus-menționat);

Iunie

1 zi

Elaborarea sintezei experienței obținute în procesul de implementare a proiectului sus-menționat și elaborarea recomandărilor pentru Autoritățile publice centrale  pentru sporirea procesului de îmbunătățire a mediului școlar prin implicarea copiilor și tinerilor.

lulie

3

Prezentarea sintezei experienței și elaborarea recomandărilor la un eveniment public organizat in cadrul proiectului.

Iulie

1

Prezentarea unui scurt raport

Iunie - Iulie

0,5 zi

 TOTAL                                                                                                                                                        8 zile

Subiecte de interes pentru pregătirea modulelor instruirii

  1. Pașii pentru pregătirea și planificarea unei campanii de advocacy (cauza campaniei, scopul și obiectivele, identificarea ţintelor, aliaţilor şi oponenţilor, colectarea informațiilor și analiza situației, definirea mesajului, stabilirea şi aplicarea tacticilor);
  2. Sfaturi practice pentru formarea coaliției de advocacy, participarea la ședințele de lucru cu decidenții/funcționarii publici și/sau formularea mesajelor pentru mass-media și asigurarea vizibilității campaniei/eforturilor de advocacy.

Achitările sub egida acestor Termeni de Referință vor fi efectuate după desfășurarea sarcinilor și prezentării raportului de activitate.

 Cerințe față de candidați

  • Experiență vastă în activități de advocacy și elaborarea/desfășurarea campaniilor de advocay;
  • Experiență profesională la nivel național în domeniul livrării atelierelor de formare în domeniul solicitat;
  • Experiență de lucru cu instituții guvernamentale și/sau ONG-uri privind furnizarea serviciilor de expertiză și instruiri în domeniul solicitat;
  • Abilităţi analitice excelente, capacitatea de a sintetiza și de a prezenta cu claritate procese și aspecte complexe pentru publicul larg;

 Dosarul de aplicare la concurs va conține

  • CV-ul actualizat cu focus pe lucru cu instituții publice și/sau ONG-uri privind furnizarea serviciilor de expertiză și instruiri în domeniul solicitat;
  • Oferta financiară pentru prestarea serviciilor (în lei moldovenești per zi/net);
  • Orice alte materiale relevante (link-uri la curriculum-uri de instruire, scrisori de recomandare).

Pentru a aplica la tender, trimiteți documente sus menționate la adresa aeer@aeer.md  până la data de 27.05.2022, cu subiectul Advocacy Tender.

Pentru întrebări despre proces și conținut, vă rugăm să contactați aeer@aeer.md sau la tel 079509807.