Consultant MSMEs în domeniul scrierii proiectelor și dezvoltării afacerilor

                                               A N U N Ț  G E N E R A L

cu privire la  desfășurarea  concursului privind  ocuparea funcțiilor  vacante:

 

                                    Consultant MSMEs  (full time, 90 %)-

    2 consultanți locali în domeniul scrierii proiectelor și dezvoltării afacerilor  

                          pentru antreprenori, start-up-uri, asociații obștești

              

la proiectul ,,Șoldănești Agricultural Regional Market,, (SARM), finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Inițiativei "Primarii pentru Creștere Economică" (M4EG),,

 

                                      Referința: EuropeAid/170157/DH/ACT/Multi

 

Generalități:

      Orașul Șoldănești s-a alăturat Inițiativei «Primarii pentru Crestere Economică M4EG» la data de 13 decembrie 2019. Conform Planului de Dezvoltare Economică Locală pentru r-nul Șoldănești  un obiectiv principal este stimularea creșterii economice, dezvoltarea mediului de afaceri, susținerea producătorilor agricoli locali, crearea noilor locuri de muncă.

Obiectivul general:

   Îmbunătățirea calității vieții prin crearea premiselor pentru dezvoltarea antreprenoriatului și co-mercializarea produselor agricole în raionul Șoldănești și creșterea atractivității orașului pentru locuitori și investitori.

Obiective specifice:

  • OS1: Investiții într-o infrastructură de piață cu energie verde pentru activități comercial economice
  • OS2: Consolidarea capacităților antreprenorilor locali de a face conversia la agricultura ecologică, de a aplica la programe de grant și credit, de a-și promova și comercializa pro-dusele și de a crea lanțul local de valoare adăugată
  • OS3: Îmbunătățirea calității vieții în raionul Șoldănești prin conectarea activităților comerciale la cele turistice și recreaționale din zona pieții

Proiectul este împlementat de Primăria orașului Șoldănești, Republica Moldova, în parte-neriat cu ,,Sinergetika Consulting,, SRL

 

Durata proiectului: 24 luni Data începerii proiectului: 01 martie 2022

Procedura de selectare:

 

Etapa I(eliminatorie): examinarea CV-lui și a documentelor anexate

Etapa II: interviul candidatului cu reprezentanții Comisiei de evaluare, privind calificările și abilitățile solicitate.

   Informația detaliată se poate găsi pe pagina web: primariasoldanesti.md.

      Candidații interesați sunt bineveniți să trimita CV-urile și actele confirmative celor expuse în CV-ri, pănă la data  limita 30 mai 2022, ora 16.00, la adresa: soldanesti.primaria@gmail.com

Doar candidații selectați vor fi invitați la interviu. Mai multe informații pot fi solicitate la adresa de  e-mail menționată mai sus.

Articol adaugat de: Botnari Dumitru
Alte articole: