APSCF- Anunț cu privire la selectarea unui prestator de servicii ce va derula campania de informare și conștientizare pentru promovarea comunicării etice în raport cu refugiați ucraineni în Republica Moldova

 Temeni de Referință

Pentru compania/agenția ce va derula o campanie de informare și conștientizare pentru promovarea comunicării etice în raport cu refugiați ucraineni în Republica Moldova.

Perioada de implementare

iunie – septembrie 2022

Data limită pentru transmiterea ofertelor

19 mai 2022, ora 23:59

Coordonare și raportare

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF)

 

 1. Context

Declanșarea războiului din Ucraina și criza ulterioară a refugiaților în Moldova au avut ca rezultat o mobilizare imediată și fără precedent a societății civile, sectorului privat și public, cu scopul comun de a oferi sprijin refugiaților. Totodată, au fost semnalate multiple cazuri de comunicare iresponsabilă ce pot pune în pericol persoanele refugiate și/sau le încalcă drepturile.

Afișarea publică a datelor personale și a locației refugiaților, publicarea fără un acord prealabil din partea persoanelor vizate, a imaginilor și videoclipurilor cu aceștia, în special cu copii refugiați, de către cetățenii de rând, organizații sau chiar instituții ale statului și instituții media, reprezintă un risc pentru aceștia, ne mai vorbind despre prejudiciul adus demnității acestor persoane.

Pentru a aborda această problemă, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) va desfășura în cadrul proiectului “Enhanced CSOs Visibility in Emergency Response în Moldova”, implementat cu suportul financiar al Caritas Austria, o campanie de informare și conștientizare pentru a promova o comunicare etică, cu respectarea drepturilor, siguranței și demnității refugiaților ucraineni, în special a copiilor refugiați.

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) este o rețea de peste 60 de organizații neguvernamentale de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din regiunea Transnistreană. APSCF acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional de dezvoltare a factorilor de decizie, a mecanismelor și practicilor de implementare, asigurând respectarea și protecția reală a copilului și familiei.

 1. Scopul campaniei de informare și conștientizare

Scopul campaniei este promovarea, la nivel local și național, a comunicării etice, cu respectarea drepturilor, siguranței și demnității refugiaților ucraineni, în special a copiiilor refugiați, atât în rândul cetățenilor cât și altor părți implicate în lucrul cu refugiații cum ar fi organizațiile societății civile, sectorul privat, autoritățile publice și instituțiile media.

Campania ar trebui să intervină cel puțin pe două direcții:

 1. Informarea și educarea persoanelor ce lucrează cu refugiații, cum ar fi angajații OSC-urilor, angajații instituțiilor de stat sau media, voluntari, angajați ai companiilor din sectorul privat care au activități de susținere a refugiaților, etc. despre necesitatea de a comunica responsabil și etic ( ex. unele OSC-uri au o politică de protecție a copilului în care sunt stipulate regulile de comunicare în raport cu copiii, însă nu toți o înțeleg pe deplin sau nu o aplică în totalitate). În acest caz sunt binevenite activități cum ar fi elaborarea și distribuirea materialelor informaționale prezentate într-un mod simplu, clar și atractiv, webinare cu experți în domeniu, ateliere de lucru, sau activități similare.
 2. Ridicarea gradului de conștientizare despre necesitatea de a comunica etic și responsabil în raport cu refugiații în rândul populației (spoturi video, postări pe rețele de socializare, promovarea website-ului aliantacf.md, paid ads, etc.).

Metodele și instrumentele exacte pentru realizarea scopului campaniei vor fi propuse de compania câștigătoare și aprobate cu APSCF.

O altă activitate în proiect este dezvoltarea unei noi pagini pe website-ul aliantacf.md, ce va avea ca scop creșterea vizibilității eforturilor membrilor APSCF în atenuarea crizei refugiaților. Astfel, materialele dezvoltate în cadrul campaniei vor fi încărcate pe această noua pagină ce va putea fi folosită ca o platformă adițională de promovare.

 1. Sarcina tehnică

Serviciile de consultanță vor consta în:

 1. Elaborarea conceptului campaniei, care va cuprinde canalele de comunicare, audiența țintă clar definită, calendarul activităților, bugetele alocate pentru fiecare activitate (inclusiv dezvoltarea, imprimarea, diseminarea, etc. materialelor), modul de monitorizare și evaluare a rezultatelor și audiența estimată. Campania trebuie să aibă o prezență activă atât online, cât și offline;
 2. Dezvoltarea unui plan media generic și câte un plan media pentru fiecare canal de comunicare aprobat;
 3. Dezvoltarea identității vizuale a campaniei și a mesajelor cheie;
 4. Implementarea campaniei propuse și aprobate cu APSCF;
 5. Asigurarea realizării materialelor necesare desfășurării campaniei de comunicare (spoturi video, poze, visuals, postări, bannere, broșuri, etc, în dependență de conceptul campaniei);
 6. Participarea la ședințe de coordonare organizate de APSCF ori de câte ori este necesar și raportarea progreselor;
 7. Consultarea și aprobarea materialelor cu echipa APSCF;
 8. Realizarea rapoartelor interimare și finale aferente campaniei.

Livrabile, termen de execuție, achitarea serviciilor:

#

Activități

Livrabile

Termenele de execuție

Achitarea %

1

Elaborarea și aprobarea conceptului campaniei de comunicare

·         Conceptul aprobat de APSCF

5 zile din data semnării contractului

50%

2

Demararea implementării campaniei

·         Planurile media

·         Identitatea vizuală și mesajele cheie aprobate

·         Materialele dezvoltate (atât materiale brute ex. video, poze, cât și cele prelucrate în versiune editabilă și finală)

·         Raportul interimar

Până la 19 iunie

30%

3

Campania implementată cu succes și raportarea finală

·         Raportul final, inclusiv materialele dezvoltate după prezentarea raportului interimar

Până la 15 octombrie

20%

*În caz de necesitate tabelul poate fi modificat la etapa negocierilor

Calendarul activităților:

Conceptul campaniei de comunicare va fi prezentat în maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului.

Campania de comunicare va fi desfășurată în perioada 1 iunie - 30 septembrie, 2022.

Raportul final pe campanie va fi prezentat nu mai târziu de 15 octombrie 2022.

 1. Evaluarea dosarelor

Dosarul va fi evaluat în baza:

- Experienței companiei și eficienței proiectelor similare realizate anterior - 30%

- Calitatea ofertei tehnice  - 40%

- Raportul preț/calitate a ofertei - 30%

 1. Calificare și experiență
 • Disponibilitatea resurselor tehnice și umane pentru implementarea cu succes a sarcinii în timpul stabilit;
 • Cel puțin 2 ani de experiență demonstrată în domeniul media și organizarea campaniilor de comunicare la nivel local și național;
 • Experiență în desfășurarea campaniilor de comunicare pe subiecte sociale și umanitare cu implicarea copiilor va constitui un avantaj;
 • Cunoștințele privind standardele etice în raportarea problemelor legate de copii vor constitui un avantaj;
 • Experiența de colaborare cu OSC-uri și autoritățile va constitui un avantaj.
 1. Managementul consultanței

Echipa de experți/compania va planifica și coordona toate activitățile cu echipa Secretariatului APSCF.

 1. Drepturi de autor

Dreptul de autor asupra tuturor materialelor elaborate în cadrul acestei colaborări va reveni APSCF și Caritas Austria.

 1. Condiții de depunere a dosarului

Dosarul va fi depus în conformitate cu termenii de referință și va conține:

 1. Oferta tehnică cu indicarea datei și aplicarea semnăturii, ce va include:
 • Datele de contact ale ofertantului;
 • Descrierea companiei/informații generale și portofoliul;
 • Cel puțin 2 exemple de campanii similare realizate anterior cu menționarea statisticilor de audiență;
 • O descriere a metodelor, instrumentelor, canalelor de comunicare ce vor fi folosite în cadrul campaniei pentru a atinge scopul dorit. Este încurajată prezentarea conceptelor și mesajelor cheie în formă brută.
 • Cel puțin 2 referințe cu indicarea datelor de contact.
 1. Oferta financiară ce nu trebuie să depășească suma de 5.000 Euro, cu toate taxele incluse.

Termen limită pentru depunerea dosarelor – 19 mai 2022, ora 23:59.

Dosarele vor fi trimise prin e-mail la adresa ipopusoi@aliantacf.md cu indicare la tema mesajului " Ofertă Campanie Comunicare".

Pentru întrebări și informații suplimentare scrieți la aceeași adresă de e-mail.

Vor fi considerate pentru evaluare doar dosarele complete depuse în termenul stabilit. Doar candidații preselectați în baza documentelor depuse vor fi invitați la interviu.

APSCF își rezervă dreptul de a solicita referințe și documente suplimentare, de a negocia oferta financiară propusă, de a anula, prelungi sau relansa concursul de selectare a companiilor.