Fundația de Binefacere ”Caritas Moldova” angajează Manager Dezvoltare Organizațională și Fundraising

Fundația de Binefacere ”Caritas Moldova” angajează Manager Dezvoltare Organizațională și Fundraising

Scopul general al postului: Coordonarea și asigurarea implementării tuturor activităților de atragere de fonduri din surse private pentru fundație, conform nevoilor acesteia, stabilite și urmărite prin strategie. Asigurarea vizibilității imaginii Fundației de Binefacere Caritas Moldova la nivel local, regional, național și internațional prin promovarea și asigurarea vizibilității proiectelor în desfășurare.

 

Sarcinile de bază:

 • - Contribuie la dezvoltarea organizațională a Fundației de Binefacere Caritas Moldova și asigură vizibilitatea proiectelor în desfășurare a Fundației
 • - Caută oportunități generatoare de venituri și donatori  majori, corporativi și individuali pentru organizație;
 • - Elaborează planul strategic de colectare de fonduri și strategia de relații cu publicul; elaborează metodologia de lucru cu donatorii, creează și actualizează baza de date cu donatori;
 • - Organizează și coordonează acțiuni sociale campanii de colectare de fonduri
 • - Efectuează   training-uri și activități de instruire în domeniul atragerii de fonduri;
 • - Elaborează și ajustează regulamentele, normele interne, standardele de calitate pentru activitatea centrelor și a proiectelor;
 • - Pregătește subdiviziunile și centrele pentru asigurarea contractării serviciilor sociale de către stat;
 • - Elaborează programe și organizează instruiri pentru colaboratori și voluntari;
 • - Pregătește și consiliază membrii echipei pentru întâlnirile cu donatorii;
 • - Elaborează rapoarte narative și financiare pentru finanțatori și toate rapoartele efectuate în decursul lucrului său.
 • - Elaborează materiale informative și promoționale (buletine informative, broșuri, materiale educaționale) pentru proiectele în desfășurare și să asigure publicarea acestora în sursele de informare în masa (panou de informații, presă, pagină web etc.);
 • - Întocmește scrisorile oficiale din partea Fundației, inclusiv în adresa autorităților publice și a partenerilor internaționali;
 • - Poarta responsabilitatea pentru corectitudinea documentației de program și a celei financiare;
 • - Respecta regulile din Codul de Conduită și prevederile Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Fundației de Binefacere Caritas Moldova
 • - Păstrează confidențialitatea anumitor informații importante.
 • -

Calificări necesare:

-           Experiență la un post similar - minim 3 ani;

-           Experiență de lucru în sectorul ONG constituie un avantaj;

-           Cunoașterea limbilor: rusă, română şi engleză (vorbită şi scrisă la nivel profesionist);

-           Cunoașterea PC (Word, Excel, Power Point etc.);

-           Gândire analitică, aptitudini organizatorice;

-           Abilități excelente de comunicare, competențe pentru scrierea articolelor, creativitate;

-           Cunoașterea și respectarea normelor morale și etice, precum și a deontologiei profesionale;

-          Permis de conducere

 

Competențe:

Abilități de coordonare;

Exprimarea excelentă a ideilor proprii în scris și verbal

responsabilitate și punctualitate;

Abilități dovedite de lucru în echipă și individual;

Orientare spre rezultate;

Rezistență la stres;

Persoanele interesate vor prezenta/expedia:

 1. curriculum vitae (CV), în limba română sau engleză
 2. o scrisoare de intenție, motivând interesul pentru această poziție, în limba română sau engleză.

Acestea vor fi transmise la adresa electronică secretariat@caritas.md până la 17 mai 2021 ora 17.00.

Date de contact: +373 22 29 31 49; secretariat@caritas.md; www.caritas.md.