Caritas Cehia caută experți/entități interesate în vederea realizării unei campanii de informare și conștientizare privind colectarea și reciclarea deșeurilor solide în orașul CriuleniTERMENI DE REFERINȚĂ

pentru selectarea unui expert/echipă de experți/entități interesate în vederea realizării unei campanii de informare și conștientizare privind colectarea și reciclarea deșeurilor solide în orașul Criuleni

 

Denumirea funcției:

Expert/echipă de experți/entitate interesată (companie/ONG)

Beneficiar:

Caritas Republica Cehă

Proiect:

Construirea unui sistem funcțional și durabil de management al deșeurilor în Criuleni

Locul de muncă:

orașul Criuleni si satele Ohrincea, Zolonceni

Perioada de timp

martie 2022 – august 2022


I. REZUMAT

Tipul consultanței

Caritas Republica Cehă în Moldova caută un Expert/echipă de experți/entitate interesată pentru a desfășura o campanie de informare în orașul Criuleni și satele Ohrincea, Zolonceni, care sunt implicate în proiectul „Construirea unui sistem funcțional și durabil de management al deșeurilor în Criuleni”.

Scopul consultanței

Desfășurarea unei campanii de informare prin mai multe activități care vor fi adaptate fiecărui grup țintă cu scopul sporirii gradului de conștientizare privind problemele legate de deșeuri, creșterea înțelegerii cu privire la reducerea, reutilizarea, reciclarea și recuperarea resurselor din deșeuri, precum și implicarea cetățenilor în luarea deciziilor și identificarea de soluții (mai degrabă decât din problemă).

II. INFORMAȚII DESPRE PROIECT

Campania de informare face parte din activitatea din cadrul proiectului „Construirea unui sistem funcțional și durabil de management al deșeurilor în orașul Criuleni” finanțat de Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională în Dezvoltare, implementat de Caritas Slovacia și Caritas Republica Cehă. Proiectul este implementat din septembrie 2021 până în august 2022.

Obiectivul principal al proiectului este de a consolida eforturile locale în construirea unei infrastructuri și culturi al deșeurilor în orașul Criuleni și satele Ohrincea, Zolonceni. Proiectul constă din trei părți. Prima parte vizează îmbunătățirea managementului deșeurilor, infrastructurii și guvernanței locale prin elaborarea de documente strategice precum „Studiu de fezabilitate” și „Strategia de management al deșeurilor pentru orașul Criuleni”. Pe baza documentelor și a nevoilor actuale s-a achiziționat infrastructura necesară - un camion de colectare a deșeurilor, containere pentru colectarea separată a deșeurilor, lăzi pentru compost și s-a reconstruit platformele de colectare a deșeurilor. În a doua etapă, proiectul se concentrează pe consolidarea competențelor actorilor implicați în sistemul de management al deșeurilor. Principalii actori din orașul Criuleni, localitățile aferente, inclusiv Comunservice Criuleni sunt implicați în traininguri axate pe consolidarea cunoștințelor lor în domeniul managementului deșeurilor și al compostării. În ultima parte, proiectul se concentrează pe informarea și educarea comunității locale, implicându-le în utilizarea durabilă a resurselor și protecția mediului și aceasta este faza proiectului căreia îi va reveni expertului/echipei de experți/entității interesate în conștientizarea mediului înconjurător.

Mai multe informații despre activitatea CCR în Moldova și despre proiect pot fi găsite pe:

III. Sarcinile și atribuțiile EXPERTULUI

Sub îndrumarea și supravegherea echipei de proiect, Expertul/ echipa de experți/entitatea interesată va îndeplini următoarele sarcini:

 1. Crearea paginii de Facebook bazată pe principiul 3R (reducerea, reutilizarea, reciclarea) și postarea informațiilor semnificative și accesibile pentru populația generală din Criuleni. Pagina de Facebook va fi alocată proiectului în timpul implementării acestuia, iar apoi transferată către Comunservice Criuleni. Este planificat să anunțe și să publice informații despre toate activitățile proiectului pe această pagină, precum și să publice informații educaționale despre principiile 3R cel puțin o dată pe săptămână. Mesajele, conținute în materialul informativ, vor fi concepute într-un mod simplu și pozitiv, punând accent pe ceea ce poate face fiecare cetățean zilnic pentru a contribui la stabilirea unui sistem solid de management al deșeurilor și la generarea de bunăstare pentru întreaga comunitate.
 2. Atelier tematic - expertul în cooperare cu Comunservice Criuleni va organiza cel puțin 3 sesiuni de informare pentru cetățenii locali pe teme specifice legate de reducerea și reutilizarea deșeurilor. Pe lângă transmiterea de informații, aceste activități sunt oportunități de a preda și de a prezenta cele mai bune practici de gestionare a deșeurilor. De exemplu, în cadrul evenimentelor cetățenii pot fi instruiți în sortarea gunoiului prin exersarea în cadrul sesiunii de informare a activității de sortare.
 3. Campania „din ușă în ușă” va fi implementată în cooperare cu ONG-uri locale și voluntari, care vor vizita gospodăriile pentru a demonstra utilizarea coșurilor de gunoi separate și vor disemina pliante informative (care descriu beneficiile segregării surselor și oferă linii directoare pentru a face diferența între deșeurile anorganice și organice) pentru a convinge locuitorii să participe la programul de separare a deșeurilor.
 4. Difuzare radio – vor fi organizate cel puțin 3 programe radio cu implicarea actorilor locali, a reprezentanților APL, a experților și membrilor comunității. Scopul programelor va fi diseminarea cunoștințelor aprofundate despre managementul deșeurilor și aducerea în atenția populației problemelor legate de cartierele locale, cu autoritățile orașului, precum și cu experți naționali și internaționali (inclusiv din sectorul privat și organizații de dezvoltare), fiind și distractive.
 5. Organizarea unui flash mob în fața primăriei orașului Criuleni despre necesitatea sortării deșeurilor cu implicarea după caz a copiilor de la grădinița sau școală. Pentru a asigura o prezență mai mare a locuitorilor din Criuleni, acest flash mob ar trebui să fie organizat cu ocazia unei sărbători locale.
 6. Realizarea un scurt spotvideo pentru rețelele de socializare care, ar demonstra cum tânăra generație învață să sorteze gunoiul. Videoclipurile pot fi realizate fie la o lecție de școală, fie la o grădiniță unde copiii învață de ce este important să sorteze gunoiul. Acest videoclip ar trebui să arate gravitatea gropii de gunoi Criuleni, care poluează apele subterane și solul și, în consecință, sănătatea locuitorilor.
 7. Implicarea presei naționale (postul public de televiziune) în realizarea unui reportaj despre o familie din Criuleni (Poveste de succes) care sortează gunoiul și își învață copiii să facă acest lucru. Motivul: pentru că groapa locală de gunoi reprezintă un pericol pentru mediu.

Descrierea sarcinilor, produsele care urmează a fi livrate și termenele:

Nr.

Sarcini

Produse livrate

Interval de timp

1

Gestionarea paginei de Facebook

Publicați postările editate cel puțin o dată pe săptămână

Martie -august

2

Elaborarea, proiectarea pliantelor informative

Proiectați și imprimați cel puțin 3 000 de pliante

Martie

3

Campania „din ușă în ușă”

Campania de informare „Door to Door” desfășurată .
Toți cetățenii din or. Criuleni, s. Ohrincea și Zolonceni informați.
Cel puțin 3 000 pliante distribuite.

Aprilie - august

4

Organizarea și desfășurarea de ateliere tematice

3 ateliere tematice organizate

Martie -august

5

Cooperare cu mass-media locală și națională

Cel puțin 3 emisiuni radio și alte instituții media (articole, interviuri) publicate în mass-media

Aprilie - august

6

Organizarea flash mob tematic

1 flash mob (în cadrul sărbătoririi independenței Republicii Moldova)

27 august

7

Videoclip pentru rețelele sociale care arată cum tânăra generație învață să sorteze gunoiul

1 Video (Filmarile trebuie facute in scoli sau gradinite din Criuleni .)

Aprilie - iunie

8

Raport final asupra campaniei de informare

Raport privind implementarea campaniei de informare și rezultatele acesteia

August

 

 

Cerințe minime pentru expert/echipa de experți/entitate interesată:

 

 • Experiență în implementarea activităților de sensibilizare privind protecția mediului înconjurător, un avantaj ar fi experiența în promovarea principiilor 3R;
 • Experiență în interacțiunea față în față cu publicul (campanii ușă în ușă sau alte evenimente);
 • Experiență în software de design grafic/media, editare video și fotografie;
 • Experiență în gestionarea conținutului Facebook în domeniul protecției mediului;
 • Experienta in proiectarea de materiale informative privind protectia mediului;
 • Limba romana excelenta atat scrisa cat si vorbita, rusa si engleza sunt un atu.

IV. SELECTAREA FURNIZORULUI SI CRITERII DE SELECTARE

Expertul/ echipa de experți/entitatea interesată vor fi selectați pe baza ofertelor care conțin:

 • CV - descrierea experienței și expertizei experților/membrilor echipei;
 • Expertiză relevantă în domeniu – document de maximum 3 pagini care descrie activitățile implementate cu link-uri către surse de informații;
 • Oferta financiară (costuri eligibile: costuri de personal, costuri de călătorie, dacă este cazul costuri de imprimare și proiectare);
 • Plan de activități cu interval de timp.

Criteriile de selecție vor fi următoarele:

 • Prețul oferit (25%);
 • Expertiză și experiență dovedite (75%).


V. PERIOADA DE ATRIBUIRE

Începutul lucrărilor: 25 martie 2022.

Sfârșitul lucrărilor: 31 august 2022.

VI. PROCESUL DE APLICARE

Propunerile urmează a fi expediate la următoarea adresă de e-mail: ccrm@caritas.cz cu mențiunea „Expert în conștientizarea mediului CCR” în linia de subiect.

Data limită de depunere este 18 martie 2022, ora 15:00. Doar candidații selectați vor fi contactați.