Concurs de selectare a unui expert/ unei experte pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare, a Planului de acțiuni cu integrarea perspectivei de egalitate de gen pentru 2022-2025

Termeni de referință privind selectarea unui expert/ unei experte pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare, a Planului de acțiuni cu integrarea perspectivei de egalitate de gen pentru 2022-2025

Context:
AO Asociația de Educație Civică „Viitorul Începe Azi” (în continuare – Asociația) este o organizație nonguvernamentală, apolitică și necomercială care are ca obiective: a) sprijinirea dezvoltării durabile a comunităților locale din regiunea de Centru a Republicii Moldova prin elaborarea, susținerea și implementarea programelor și proiectelor de dezvoltare economică și socială și b) promovarea și protecția drepturilor cetățenilor, inclusiv a tinerilor și copiilor și crearea condițiilor pentru îmbunătățirea situației femeii în societate bazat pe principiul egalității în drepturi.

Asociația este beneficiară de grant UN Women Moldova în cadrul proiectului „EVA - Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și beneficiază de finanațare pentru consolidarea propriilor capacități instituționale și tehnice.

Obiectiv:
Asociația, în cadrul proiectului sus-menționat, își propune elaborarea Strategiei de Dezvoltare Instituțională și a Planului de acțiuni al acesteea cu integrarea perspectivei de egalitate de gen pentru 2022-2025.

În acest context, Asociația anunță concurs pentru identificarea și contractarea unui expert în domeniul dezvoltării capacităților organizațiilor nonguvernamentale.

Livrabile:
Asociația urmează să obțină următoarele produse:

  • Strategia de Dezvoltare Instituțională a Asociației pentru anii 2022-2025;
  • Planul de acțiuni cu integrarea perspectivei de egalitate de gen pentru anii 2022-2025.

Expertul/ experta va fi selectată în baza următoarelor criterii:

  • Studii superioare în drept, administrare, jurnalism/comunicare, management sau alte domenii relevante;
  • Cunoştinţe şi experiență relevantă demonstrată de cel puțin 3 ani;
  • Cunoştinţe şi abilități în elaborarea strategiilor, efectuarea analizelor și/sau a evaluărilor instituționale;
  • Reputație şi integritate personală şi profesională;
  • Abilități de comunicare, lucru în echipă;
  • Confirmarea flexibilității în procesul de colaborare și de executare a sarcinilor;
  • Cunoașterea excelentă a limbilor română şi rusă.

Procedura de aplicare și de selectare:

Persoanele interesate sunt încurajate să depună personal sau prin e-mail dosarul, care să conțină:

1. CV-ul candidatului/ candidatei;

2. Scrisoarea de intenție care să includă experiența candidatului/ candidatei în realizarea sarcinilor similare;

3. Oferta financiară (suma brută).

Oferta cu mențiunea „Expert Strategie” va fi depusă la adresa de e-mail costin.stratulat@gmail.com

Termenul limită pentru aplicare: 4 noiembrie 2021

 

Author: Constantin Stratulat

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă