Anunţ privind selectarea unui grup de experţi în vederea contractării serviciilor de consultanţă pentru elaborarea unui mecanism de management de caz al copilului aflat în dificultate în contextul tuberculozei

Solicitant: Acest anunț este lansat de către Asociația Obștească „SMIT„ în cadrul proiectului „Consolidarea Eforturilor pentru un Model Echitabil de Îngrijire Centrat pe Persoană în domeniul TB”, parte a programului regional EECA TB-REP 2.0 din resursele Fondului Global de Combatere a Tuberculozei, SIDA și Malariei. 

Data limită pentru aplicare 20.09.2021

Grupul de experţi implică: 
Specialist în sănătate publică (lider de echipă)
Specialist în domeniul asistenței sociale
Specialist în juridică

Scopul consultanței
Scopul serviciilor de consultanță este elaborarea unui mecanism de management de caz al copilului aflat în dificultate în contextul tuberculozei, în conformitate cu prevederile Convenției drepturilor copilului, recomandările OMS pentru programele naționale de tuberculoză privind managementului tuberculozei la copii și prevederile naționale privind managementul de caz al copilului în dificultate.

Rezultatele așteptate
În rezultatul realizării serviciilor de consultanță solicitate în cadrul acestor Termeni de Referinţă se așteaptă:

 1. Prezentarea în termen de pănă la 60 de zile de la începutul consultanței a Raportului final care să conțină:
  • Analiza stării curente în domeniul managementului copilului afectat de TB (pacient și contact) și descrierea practicilor existente în domeniu, precum și practicilor existente la nivel internațional;
  • Descrierea provocărilor în vederea asigurării managementului cazurilor de TB, cu accent pe copil din familia afectată, ancorate în comunitate;
  • Cartografierea potențialilor parteneri din raioane/municipii și serviciile care pot fi accesate de către familiile afectate de TB în vederea instituirii schemelor de suport pentru copiii din familiile afectate de TB pentru asigurarea implementării abordării centrate pe familie;
  • Descrierea mecanismelor oportune de conlucrare între serviciul de asistență specializată de ambulator și partenerii comunitari (APL, leaderi comunitari, asistența socială. OSC, alte părți reieșind din nevoile persoanei cu TB și familiile lor cu inerconectarea cu practicile existente la nivel internațional aplicabile contextului național/local.
  • Recomandări specifice privind necesitățile de modificare/completare a cadrului normativ și legislativ în vederea instituirii unor mecanisme de sprijin social/familial pentru copii din familiile afectate de tuberuloză
 2. Prezentarea și discutarea mecanismului elaborat de conlucrare în cadrul unui atelier de lucru cu participarea părților interesate;
 3. Ajustarea mecanismului elaborat de conlucrare în rezultatul discuțiiilor și remiterea versiunii finale a mecanismului către AO SMIT și Unitatea de Coordonare a PNRT;
 4. Prezentarea Raportului Final pe parcursul a 7 zile lucrătoare după remiterea versiunii finale a mecanismului către AO SMIT și Unitatea de Coordonare a PNRT.

Notă. Materialele vor fi elaborate în limba română.

Pentru mai multe informaţii despre responsabilitățile specifice, cerințe de calificare, durata serviciilor și timpul estimat - accesaţi Termeni de Referință 

Dosarul de aplicare va conține:
CV-ul candidatului cu indicarea experienței relevante;
Oferta financiară în conformitate cu nr. de zile lucrătoare estimat în termenii de referinţă (MDL / Net);

Candidații vor expedia dosarele la adresa de e-mail: smit.secretariat@gmail.com, cu mențiunea specialistului pentru care aplică, până la data de 20.09.2021, orele 18:00.

Contacte:
Oxana Rucşineanu, coordonator de proiect - 079335142


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă