Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Proiectul Bancii Mondiale anunta angajarea Consultantului in domeniul Mediului, (part time)
Consultant în domeniul Mediului

SEI Consultant in domeniul Mediului

Solicitare de Expresii de Interes
(SERVICII DE CONSULTANȚĂ –CONSULTANT INDIVIDUAL LOCAL)
Republica Moldova
Proiectul de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF)
Nr. de Ref. a Proiectului: P161238
Denumirea Serviciilor: Consultant în domeniul Mediului

Data publicarii: 07.09.2021

 Guvernul Republicii Moldova a semnat acordul de finanţare cu Asociația Internațională pentru Dezvoltare pentru implementarea Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF), având ca scop îmbunătățirea calității sistemului de administrare funciară și evaluarea bunurilor imobile, sporirea transparenței sistemului de impozitare a proprietății.

Proiectul constă din patru componente: (A) Înregistrarea primară a bunurilor imobile; (B) Evaluarea bunurilor imobile; (C) Consolidarea sistemului de administrare funciară; și (D) Consolidarea capacității și managementul de proiect.

O Unitate de implementare a proiectului (UIP) este înființată pentru a sprijini implementarea PÎEF. UIP pentru PÎEF este atribuită Agenției pentru Servicii Publice (ASP), cu scopul de a sprijini ASP și Departamentul Cadastru și Consiliul de Proiect  în implementarea zilnică a activităților PÎEF.

În acest scop, Agenția Servicii Publice, intenționează să selecteze și să contracteze un Consultant Individual Local în domeniul mediului, care va asigura respectarea cerințelor de protecție a mediului  și de sănătate și siguranță în realizarea implementării proiectului (PÎEF).

Consultantul va fi responsabil pentru implementarea, controlul, monitorizarea și raportarea cerințelor de protecție a mediului în legătură cu toate activitățile proiectului, inclusiv toate activitățile legate de lucrări cadastrale din cadrul proiectului, așa cum este menționat în Cadrul de management social și de mediu aprobat (ESMF) .

Agenția Servicii Publice invită consultanți eligibili de a prezenta interesul în prestarea serviciilor menționate. Consultanții interesați trebuie să prezinte informație care atestă calificarea de a îndeplini sarcinile atribuite și întrunesc următoarele cerințe minime de calificare:

Criterii de calificare

  • Diplomă universitară în științe de mediu şi geografie, economie, drept, construcţii sau similar;
  • Minim 3 ani de experiență profesională în misiuni de evaluare a mediului și management de mediu într-o gamă largă de activități;
  • Instruiri în domeniul relevant sarcinii (în cazul candidaţilor care au studii universitare altele decât studii în științe de mediu sau geografie);
  • Cunoaștere demonstrată a politicilor de mediu ale Băncii Mondiale/ale altor IFI (instruiri sau experienţă anterioară);
  • Experiență în reglementările operaționale de sănătate și securitate în timpul lucrărilor de construcție, va fi considerată un avantaj;
  • Experiența anterioară relevantă în cadrul proiectelor Băncii Mondiale şi/sau alte proiecte ale altor IFI, și/sau alte proiecte ale UE, va fi considerată un avantaj;
  • Posedarea bună a limbii engleze (vorbire, scris și citit);
  • Abilitate demonstrată de a lucra în echipă, va fi considerată un avantaj;
  • Abilități de lucru la computer (MS Office).
  • Fluență în limba română. Cunoașterea limbii ruse va fi considerată un avantaj.

Această Consultanţă este o activitate cu normă redusă (sarcina de muncă va fi diferită pe parcursul anului, dar, în general, se solicită 20% din timpul complet de lucru).

Procedura de selectare al Consultanților se va petrece în conformitate cu Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru debitorii Proiectelor de Investiții (iulie 2016, revizuit noiembrie 2017).

Persoanele interesate vor depune Expresia de Interes, Cv-urile și copiile documentelor care atestă calificarea și expertiza (diplomă, certificate de calificare, documente care atestă experiența de muncă necesară), indicând PÎEF, Consultant în domeniul Mediului.

Termenul limită de prezentare a documentelor este 24 septembrie 2021, ora  17:00 la următoarea adresă:
e-mail: pief.procurement@asp.gov.md  
În atenția: Vitalie Antociuc, manager de proiect, PÎEF
Agenția Servicii Publice, Departamentul Cadastru
MD-2005,Chișinău, Republica  Moldova,
str. Alexandr Pușkin 47, of.318
 

Termeni de Referinţă: Consultant în domeniul Mediului. acesati http://www.asp.gov.md/sites/default/files/pief/Tor-Sp-mediu.pdf


Distribuie prietenilor:


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman  | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan | Mihai Grosu | Oxana Iutes | Ina Puga | Sergiu Gurau | Mihaela Rimbu | Vladimir Tiltu | Otilia Sirbu |  Ana Gherciu | Daniela Munca