Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Selectăm expert/expertă sau grup de experți în elaborarea metodologiei și livrarea training-urilor200767399 706377616789181 6305730897622258568 nConcept:

Centrul CONTACT în cadrul Programului de suport instituțional pentru dezvoltarea organizației, finanțat de Suedia, anunță concurs pentru selectarea unui expert/experte sau grup de experți în elaborarea metodologiei și livrarea training-urilor online în cadrul programului de dezvoltare a ONG-urilor: „reSTART pentru ONG-urile din Republica Moldova”.

Scop programului este dezvoltarea capacităților ONG-urilor din Republica Moldova pentru a contribui la sporirea competențelor organizaționale de realizare a misiunii organizației, prin intermediul unui program de dezvoltare pentru  manageri, lideri și coordonatori de programe din cadrul ONG-urilor începătoare sau în curs de dezvoltare din Republica Moldova, inclusiv UTA Găgăuzia și regiunea transnistreană.

Grup țintă: 20 de reprezentanți ai ONG-urilor din Republica Moldova, inclusiv UTA Găgăuzia și regiunea transnistreană, care urmează a fi instruiți online în cadrul a 5 module (fiecare modul va avea  durată de 3 zile) cu subiectele:

 1. Cadrul organizațional și funcțional al unei organizații;
 2. Planificare, monitorizare, evaluare și raportare în cadrul unui ONG;
 3. Managementul eficient al resurselor umane;
 4. Managementul și planificarea viabilă financiară al unei organizații;
 5. Promovarea eficientă a imaginii publice, comunicarea externă și parteneriatele în cadrul ONG-ului.

La finele fiecărui modul, participanții vor primi o temă pentru acasă (follow-up), care urmează a fi realizată timp de 2 săptămâni. Pentru analiza temei de acasă, grupul va beneficia de o ședință de mentorat online, pentru a primi răspunsuri la neclaritățile apărute în procesul de realizării activității de temă pentru acasă (follow-up).

Atât instruirea cât și mentoratul va avea loc în format online.

Perioada de prestare a serviciilor: iunie – decembrie 2021

Condiții de participare:

Atenție, un expert/expertă sau grup de experți poate aplica pentru livrarea unuia sau mai multe module, inclusiv programul întreg.

Cursurile se vor desfășura în limba română, iar la necesitate se vor face unele clarificări pentru vorbitorii de limbă rusă.

Sarcini de lucru pentru expert/expertă sau grup de experți:

 • Elaborarea unui conceptului de instruire al programului, conform celor 5 module propuse;
 • Elaborarea design-ului de training și al agendei de instruire pentru cele 5 modul, luând în calcul că fiecare modul, are o durată de 3 zile (minim 6 ore/zi);
 • Planificarea temei de acasă (follow-up-ului) conform modulului prestabilit;
 • Propunerea/elaborarea de instrumente și metode de bază pentru formarea și dezvoltarea competențelor participanților în domeniile relevante;
 • Elaborarea chestionarelor de evaluare inițială și finală a cunoștințelor participanților;
 • Elaborarea unui suport de curs pentru participanți;
 • Livrarea programului pentru 20 de reprezentanți selectați ai ONG-urilor din toată țara, inclusiv regiunea transnistreană și Găgăuzia;
 • Cursul de instruire va fi livrat în limba română, cu explicare în limba rusă la necesitate;
 • Desfășurarea ședinței online a mentoratului de grup cu oferirea de recomandări;
 • Elaborarea unui raport per modrul de instruire cu includerea recomandărilor generale.
 • În procesul de elaborare se va ține cont de faptul ca tehnicile de lucru propuse trebuie să fie viabile pentru mediul online.

Livrabile și termeni:

Nr.

Livrabil

Cantitatea

Termen de livrare

1.       

Draftul conceptului de instruire per modul (sau per program dacă e cazul)

1 draft Program de instruire care va include subiecte generale ale modului și tehnici de lucru și indicarea finalităților per modul.

28 iunie 2021

2.       

Programul de instruire, suport de curs final

1 suport de curs, inclusiv metodele de lucru descrise

1 agendă finală a instruirii

5 iulie 2021

3.       

Livrarea programului de dezvoltare al ONG-urilor

Raport de progres în baza chestionarelor de evaluare inițială și finală

15 iunie-15 august 2021

Modulul I. Cadrul normativ, organizatoric și funcțional al unei organizații;

1 ședință mentorat

1 raport per activitate, inclusiv recomandări

1 ședință de mentorat desfășurată ( se va include în raportul final per modul)

Iulie 2021

Modulul II. Procesul de planificare, monitorizare, evaluare și raportare în cadrul unui ONG;

1 ședință mentorat

1 raport per activitate, inclusiv recomandări

1 ședință de mentorat desfășurată ( se va include în raportul final per modul)

Septembrie 2021

Modulul III. Managementul eficient al resurselor umane;

1 ședință mentorat

1 raport per activitate, inclusiv recomandări

1 ședință de mentorat desfășurată ( se va include în raportul final per modul)

Octombrie 2021

Modulul IV. Managementul și planificarea viabilă financiară al unei organizații;

1 ședință mentorat

1 raport per activitate, inclusiv recomandări

1 ședință de mentorat desfășurată ( se va include în raportul final per modul)

Noiembrie 2021

Modulul V. Promovarea eficientă a imaginii publice, comunicarea externă și parteneriatele în cadrul ONG-ului;

1 ședință mentorat

1 raport per activitate, inclusiv recomandări

1 ședință de mentorat desfășurată ( se va include în raportul final per modul)

Decembrie 2021

Cerințe față de expert/expertă sau grup de experți:

 • Studii universitare licență și/sau master în domeniul de referință;
 • Cel puțin 3 ani de experiență în calitate de expert/trainer în domeniul ONG-urilor;
 • Abilități de facilitare a activităților online, comunicare eficientă și relaționare, lucru în echipă, cunoștințe şi abilități de utilizare a calculatorului (Excel, Word, Power Point);
 • Să cunoască mediul online, instrumentele de promovare de lucru cu grupul de beneficiari;
 • Să cunoască limba română și rusă pentru predarea subiectului propus;
 • Atitudini/comportament: responsabilitate, punctualitate, flexibilitate și diplomație.

Dosarul de aplicare va conține:
1. CV-ul candidatului/candidatei/ candidaților;
2. O succintă ofertă tehnică, care va descrie cuprinsul produsului și viziunea candidatului despre executarea activităților prevăzute în termenii propuși;
3. Oferta financiară (în EUR, net) per modul de instruire sau program întreg;
4. Lista produselor realizate anterior cu link-uri (vor constitui un avantaj).

Dosarul va fi depus în limba română sau rusă la dresa: info.ong.contact@gmail.com  până la data de 28 iunie 2021 cu specificarea subiectului pentru mesaj: Program de dezvoltare ONG.

Pentru informații suplimentare puteți contacta: Anișoara Bezărău, asistentă de proiect, 068093861; anisoarabezarau@gmail.com

Notă: În procesul de selecție, Centrul CONTACT nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/candidatelor. Centrul CONTACT oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan