Ambasada Republicii Federale Germania la Chişinău angajează la începutul lunii august pentru reședința Ambasadorului un bucătar/ o bucătăreasă și menajer/ăActivitatea cuprinde următoarele sarcini:

Bucătar/bucătăreasă
• prepararea și aranjarea bucatelor, inclusiv în cadrul recepțiilor mari
• planificarea și calcularea necesarului de alimente
• achiziționarea, controlul și depozitarea mărfurilor
• asigurarea respectării normelor de igienă

Menajer/ă
• asigurarea curățeniei și alte activități de menaj

Candidații trebuie să corespundă următoarelor cerințe și calificări:

• cunoştinţe bune de limba română și rusă. Cunoștințe de bază ale limbilor germană sau engleză constituie un avantaj
• instruire profesională în calitate de bucătar/bucătăreasă este de dorit, dar nu este ab-solut necesară. Aceasta poate fi compensată printr-o experiență profesională corespunzătoare.
• responsabilitate distinctă pentru curățenie, igienă, ordine și calitate
• muncă fiabilă şi independentă, spirit de muncă în echipă și rezistență la stres
• flexibilitate şi disponibilitatea de a lucra seara sau în weekend

Angajarea este condiționată de un control de securitate de către autoritățile germane, precum și de un control medical al stării sănătăţii. Disponibilitatea dumneavoastră în acest sens se prezumă.

Raportul de muncă este reglementat de legislația Republicii Moldova și de condițiile contrac-tuale pentru angajații locali ai Ambasadei Germaniei la Chișinău. Norma de muncă este de 40 de ore pe săptămână. Contractul de muncă se va încheia, initial, pe o durată de un an cu posibilitatea ulterioară de prelungire. Salariul se stabileşte în conformitate cu schema de salarizare a Ambasadei și se egalează cu 518 euro brut pe lună (salariu iniţial).

Ministerul Federal de Externe al Germaniei si-a stabilit ca obiectiv promovarea profesională a femeilor și invită în mod expres femeile calificate să aplice pentru acest post.

Vă rugăm să expediaţi dosarul cu următoarele acte:

- scrisoare de intenție
- CV în formă tabelară cu fotografie tip paşaport
- copii de pe certificate şi scrisori de recomandare
- documente confirmative despre studiile/cursurile absolvite
- copia pașaportului

exclusiv prin e-mail până la 25 iunie 2021

la următoarea adresă: info@chisinau.diplo.de (fișierul atașat nu va depăşi 5 MB).

Persoana de contact pentru informații suplimentare referitor la acest post este dna Dihor (e-mail: vw-101@chis.diplo.de). Pentru întrebări ce ţin de procesul de selecție și angajare în general, vă puteţi adresa dnei Laskovski (e-mail: vw-1@chis.diplo.de).

Doar dosarele complete vor fi luate în considerare. Confirmări de primire nu se vor expedia. Vom contacta exclusiv candidații invitați pentru interviul personal.

Interviul personal va avea loc în săptămâna 27 (5 - 9 iulie 2021). Rambursarea cheltuielilor de deplasare pentru participarea la interviu din păcate nu este posibilă.

Informații privind protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 13 al Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) al UE pot fi găsite la: https://chisinau.diplo.de/md-de/botschaft/Ausschreibungen

Author: Ion


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet