EU4MD: Trei (3) Consultanți Naționali pentru susținerea evaluării tehnice a sectorului privat în cadrul programului regional pentru Cahul și Ungheni



Descrierea contractului:

Trei (3) Consultanți Naționali pentru susținerea evaluării tehnice a sectorului privat în cadrul programului regional pentru Cahul și Ungheni (Echipa de Evaluare Tehnică (EET) )

 • Un (1) Consultant (Evaluator 1) cu competențe în domeniile juridic și economic
 • Un (1) Consultant (Evaluator 2) cu competențe în domeniile viabilitate financiară/audit,
 • Un (1) Consultant (Evaluator 3) cu competențe în domeniile management și dezvoltare strategică

Denumirea proiectului:             Programul EU4Moldova: regiuni-cheie (finanțat de UE)

Perioada contractului/serviciilor:  iunie 2021 – septembrie 2021 (volum de lucru estimat: pînă la 30 zile de muncă per consultant)

Obiectivul general al activității de consultanță este de a sprijini Programul EU4MOLDOVA: Regiuni-cheie în eforturile sale de acordare a asistenței în dezvoltarea afacerilor și de consolidare a capacităților sectorului privat din regiunile Cahul și Ungheni. Activitatea principală va fi legată de evaluarea și analiza tehnică a propunerilor parvenite de la întreprinderile mici și mijlocii (ÎMM) beneficiare ale mecanismului de susținere.

Pentru a asigura realizarea adecvată a obiectivelor specifice și implementarea tuturor activităților planificate, Programul este în căutarea unei echipe din trei (3) experți calificați și cu experiență care urmează să formeze echipa de evaluare tehnică (EET) și să execute sarcina dată în regiunile-cheie Cahul și Ungheni.

Cei trei consultanți vor lucra în echipă, contribuind în comun la realizarea livrabilelor, în comuicare strînsă cu echipa Programului și cu alți consultanți în domeniul afacerilor desemnați.

CERINȚELE PRIVIND CALIFICĂRILE ȘI EXPERIENȚA

Următoarele criterii de calificare vor fi aplicate pentru selectarea consultantului (consultantei):

Calificare academică:

 • Studii universitare în economie, administrarea afacerilor, administrare publică, management financiar, drept, sau alte domenii conexe relevante.

Experiență:

 • Cel puțin 5 ani de experiență de muncă în prestarea serviciilor mediului de afaceri, dezvoltarea capacităților de dezvoltare a afacerilor (lucru cu actori din sectorul public/privat);
 • Evaluator 1, studii juridice
  • Cel puțin 5 ani de experiență de muncă în prestarea serviciilor de consultanță pentru sectorul privat în domeniul contractelor comerciale, tranzacțiilor comerciale, dezvoltarea afacerilor și dezvoltarea strategică, sau alte activități legate de întreprinderi.
  • Specializarea în dreptul economic, comercial și/sau fiscal ar fi un avantaj.
  • Cunoaștințele în analiza cadrului organizațional ar fi un avantaj.

 

 • Evaluator 2, studii financiare
  • Cel puțin 5 ani de experiență de muncă în analiza rapoartelor financiare, viabilitatea financiară, analiza indicatorilor economici, audit sau expertiză fiscală;

 

 • Evaluator 3, studii în management și dezvoltare strategică
  • Cel puțin 5 de experiență de muncă în managementul companiilor, expertiză în planificarea strategică, analiza riscurilor antreprenoriale (în mod special în start-upuri), viabilitatea sau evaluarea riscurilor activității comerciale.

 

 • Experiență în evaluarea planurilor de afaceri sau propunerilor parvenite din sectorul privat în conformitate cu mecanismul de finațare național sau al agențiilor donatoare, a cel puțin  2 la număr (dovadă: lista instituțiilor relevante cu care Consultantul a cooperat, inclusiv subiectul și anul trebuie să fie prezentate împreună cu dosarul cererii);
 • Capacitatea de a procesa, aranja datele în formă de tabele de calcul, analize statistice (dovadă: o filă de calcul în Excel cu date elaborată de candidat trebuie să fie prezentată împreună cu dosarul cererii);
 • Experiența de lucru cu agenții ale ONU și/sau organizații internaționale, și/sau proiecte/programe de dezvoltare finanțate de donatori europeni va fi considerată drept avantaj important.

Competențe:

 • Competențe în utilizarea calculatorului, inclusiv cunoștințe privind produsele MS Office (Word, Power Point), precum și în utilizarea poștei electronice;
 • Grad înalt de responsabilitate și capacități organizatorice, abordare creativă față de soluționarea problemelor, de lucru în echipă;
 • Abilități excelente de comunicare și raportare;
 • Abilitatea de a respecta termenii limită și prioritiza sarcinile multiple;
 • Abilitatea de a păstra confidențialitatea informației obținute în virtutea activității și de a proteja interesele angajatorului (în acest caz – ale PNUD).

Cerințe față de limbă:

 • Este necesară cunoașterea excelentă a limbilor română și rusă, scrise și vorbite. Cunoașterea limbii engleze este un avantaj important.

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova este angajat să promoveze diversitatea forței de muncă. Femeile și bărbații, persoanele cu diferite tipuri de dezabilități, LGBT, peroanele de etnie romă și alte minorități etnice, lingvistice sau religioase, persoanele infectate cu HIV, precum și refugiații și alți resortisanți cu drept legal de muncă în Republica Moldova, sunt în particular încurajați să aplice.

DOCUMENTELE CE URMEAZĂ A FI INCLUSE LA DEPUNEREA OFERTELOR

Consultanții individuali interesați trebuie să prezinte următoarele documente/informații pentru demonstrarea calificărilor lor:

 • Propunerea care explică modul în care aplicantul satisface fiecare cerință de calificare și de ce dânsul/dânsa este cel/cea mai potrivit/ă pentru activitatea vizată.
 • CV care să includă informații privind experiența din trecut în proiecte/sarcini similare și produsele concrete obținute.
 • Cu privire la experiența necesară, indicată în punctul 6 de mai jos, următoarele dovezi trebuie să fie prezentat împreună cu pachetul de aplicare:
 1. lista instituțiilor relevante cu care Consultantul cooperează, incluzînd subiectul și anul, ca dovadă pentru experiența în evaluarea planurilor de afaceri sau propunerilor parvenie din sectorul privat, conform mecanismului de finanțare național sau al agențiilor donatoare, cel puțin 2 la număr;
 2. o filă în Excel cu date, elaborată de candidat, ca dovadă a capacității de a procesa, aranja datele în forme de tabel de calcul, analize statistice.
 • Propunerea financiară - în USD, specificând suma totală forfetară și numărul anticipat de zile lucrătoare, incorporată în Scrisoarea Ofertantului către PNUD, care să confirme interesul și disponibilitatea Contractului Individual (CI) pentru acest contract.

Pentru detalii, regăsiți Termenii de referință și Anunțul de procurare de consultanță individuală anexate la anunț (la capitolul "Supporting Documents"): https://sc.undp.md/jobdetails/2251/

Solicitările doar de clarificări trebuie trimise prin comunicare electronică standard la următorul e-mail: victoria.josan@undp.org. PNUD va răspunde prin poșta electronică standard și va trimite copii în scris a răspunsului tuturor candidaților, inclusiv explicarea întrebării fără identificarea sursei întrebării.



Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet