DSE mun. Chișinău: Concurs pentru angajarea expertului/ expertei pentru elaborarea hărții digitale de risc și hazardDirecția Situații Excepționale mun. Chișinău a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (DSE mun. Chișinău) anunță concurs pentru angajarea expertului/ expertei pentru elaborarea hărții digitale de risc și hazard în cadrul proiectului „Îmbunătățirea timpului de reacție pentru prevenirea și lichidarea consecințelor inundațiilor în zona transfrontalieră (județul Vaslui, România; Chișinău, raioanele Hâncești, Criuleni, Dubăsari, Anenii Noi, Strășeni, Republica Moldova)”, număr de înregistrare 2SOFT/4.2/149.

Obiectivul general al proiectului: asigurarea siguranței și securității cetățenilor din regiunea transfrontalieră a României (județul Vaslui) și a Republicii Moldova (raioanele Hâncești, Criuleni, Anenii Noi, Dubăsari) prin abordarea provocărilor comune, implementarea activitățile comune pentru prevenirea dezastrelor naturale, precum și acțiuni comune în timpul situațiilor de urgență.

Proiectul propune soluții pentru îmbunătățirea nivelului de reacție al Serviciilor pentru Situații de Urgență la nivel transfrontalier între România (județul Vaslui) și Republica Moldova (Hâncești, Criuleni, Anenii Noi, Dubăsari), precum și acțiuni concrete pentru prevenirea dezastrelor naturale. De asemenea, proiectul va contribui la îmbunătățirea capacității de intervenție, reacționarea promptă în situații de inundații pentru populația din județul Vaslui (România) și raioanele Hâncești, Criuleni, Anenii Noi, Dubăsari (Republica Moldova); îmbunătățirea pregătirii și răspunsului la situații de urgență printr-un sistem bine stabilit de monitorizare și atenuare a consecințelor în caz de catastrofe, în conformitate cu standardele și procedurile UE.

Cine poate aplica?

 • Persoanele cu o bună cunoaștere a sistemului informațional geografic (GIS), sisteme informatice sau domenii conexe.
 • Persoanele cu experiență de cel puțin 3 ani în dezvoltarea și configurarea platformelor digitale, conform recomandărilor proiectului.

Detalii tehnice:

Hărțile vor fi elaborate în format electronic pe platforma web. Hărțile de hazard și de risc la inundații vor include informația despre numărul de case de locuit, instituții medicale, de învățământ, numărul de populație, etc., în caz de creștere a nivelului râului Nistru, Prut (pe zona raionul Hîncești, Republica Moldova – județul Vaslui, România) începând cu 1 m, 2 m, 3 m, până la cotă maximă.

În acest context, în cazul avertizărilor privind creșterea nivelului râului se va cunoaște informația detaliată a numărului de persoane care necesită a fi evacuată din zona de risc.

Hărțile de hazard vor fi elaborate la o anumită scară pentru raion, bazin și sub bazin.

 1. Hărțile de hazard vor cuprinde ariile care ar putea fi inundate în următoarele cazuri:
 • inundații cu o probabilitate anuală redusă
 • inundații cu o probabilitate anuală medie
 • inundații cu o probabilitate anuală ridicată

b)   Vor fi utilizate următoarele date, dar nu numai:

 • numărul de locuitori și locuințe din zona de pericol de inundații
 • tipul de activitate economică în zona de pericol de inundații (biserici, case culturale etc.)
 • infrastructura de transport, instalații de comunicații și inginerie (energie electrică, telecomunicații etc.)
 • teren agricol și / sau altă destinație
 • zonele industriale cu riscuri potențiale de inundații
 • zonele protejate, în special cele referitoare la protecția și poluarea apelor subterane sau a altor zone de protecție a mediului
 • orice alt impact semnificativ al inundațiilor asupra economiei, sănătății umane, mediului, patrimoniului, acviferelor și altor tipuri, a puțurilor de apă și a aprovizionării cu apă și a infrastructurii etc.

Responsabilitățile expertului/ expertei:

 • Analiza situației existente și proiectarea funcționalităților platformei, care se va axa pe patru direcții principale:
 • model de date
 • surse de date
 • funcționalități și fluxuri de lucru
 • interfețe cu sisteme externe
 • Dezvoltarea și configurarea platformei specializate:
 • Dezvoltarea tuturor funcționalităților proiectate, conform soluțiilor stabilite
 • Configurarea și parametrizarea platformei
 • Instalarea și configurarea platformei
 • Implementare și integrare:
 • Instruirea personalului care va realiza testarea platformei
 • Inițializarea bazelor de date
 • Rezolvarea tuturor disfuncționalităților înregistrate în cadrul testelor
 • Instruirea utilizatorilor
 • Sprijin pentru utilizarea inițială a sistemului
 • Preluare, migrare date și populare bază de date inițială

Popularea bazei de date se va realiza cu date preluate automat sau introduse manual de către furnizorul sistemului, din sursele și conform procedurilor documentate în cadrul etapei de analiză.

Datele, cu care va fi populată baza de date vor include cel puțin următoarele:

 • modelul de date personalizat pentru toate obiectele și atributele stabilite în etapa de analiză și proiectare
 • hărțile de fundal, cu straturile de informație relevante, stabilite în cadrul etapei de analiză
 • alte tipuri de informații, pentru care au fost identificate surse de date în cadrul etapei de analiză
 • Instruire
 • Testare și acceptanță
 • Asistență pentru tranziția în producție

Procedura de aplicare:

 • Termenul limită de depunere a dosarului este 11 iunie 2021, ora 17.00.
 • Dosarul, ce cuprinde oferta tehnică, CV cu indicarea experienței relevante și oferta financiară poate fi depus în plic sigilat, la sediul DSE mun. Chișinău, Chișinău, str. Iacob Hâncu 3, MD-2005 (cu Titlu: Expert elaborare hartă digitală de risc și hazard) sau transmis la următoarea adresă de email: proiect.transfrontalier.ro.md@gmail.com până pe data de 11 iunie 2021, ora 17.00.

Date de contact:

Email: proiect.transfrontalier.ro.md@gmail.com

Pentru mai multe detalii, accesati: http://dse.md/ro/content/concurs-pentru-angajarea-expertului-expertei-pentru-elaborarea-h%C4%83r%C8%9Bii-digitale-de-risc-%C8%99i-0Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet