EU4Moldova: Un/o (1) Consultant/ă pentru dezvoltarea afacerilor locale în regiunea CahulDescrierea contractului: Un/o (1) Consultant/ă pentru dezvoltarea afacerilor locale în regiunea Cahul

Denumirea proiectului: Programul EU4Moldova: regiuni-cheie (finanțat de UE)

Perioada contractului/serviciilor: iunie 2021 – decembrie 2023 (volumul de lucru estimat: până la 230 zile lucrătoare)

Programul EU4Moldova: regiuni-cheie (numit în continuare Program) se bazează pe Decizia Comisiei Europene de Implementare a Programului Anual de Acțiuni 2018 în favoarea Republicii Moldova și este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Obiectivul general al Programului de cinci ani rezidă în consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova prin facilitarea dezvoltării locale socioeconomice inteligente, verzi, incluzive, durabile și integrate și îmbunătățirea standardelor de trai ale cetățenilor în regiunile-cheie: Cahul și Ungheni.

Întru realizarea acestui obiectiv, Programul va aborda decalajul urban-rural și disparitățile regionale, va stimula creșterea economică și crearea locurilor de muncă, va renova și moderniza infrastructura socială și tehnică în unele locații din regiunile-cheie selectate (orașe mai mici și sate), ținând cont de schimbările climatice și perspectiva de gen în activitățile Programului.

Obiective specifice:

 1. Consolidarea transparenței și responsabilității autorităților publice locale, precum și a participării cetățenilor la procesele de guvernare locală în regiunile-cheie.
 2. Îmbunătățirea accesului cetățenilor din regiunile-cheie la servicii publice și utilități de calitate.
 3. Crearea locurilor de muncă pentru bărbați și femei în regiunile-cheie și îmbunătățirea atractivității regiunilor-cheie pentru investitori și antreprenori.
 4. Promovarea abordării de specializare inteligentă a economiei regiunilor-cheie prin dezvoltarea clusterelor și lanțului valoric în sectoarele economice cheie.

Obiectivele Programului vor fi realizate prin măsuri axate pe: (i) dezvoltarea capacităților pentru a susține implementarea și monitorizarea planurilor de dezvoltare economică locală; (ii) implicarea societății civile în planificarea locală, procesele de guvernare și prestarea serviciilor sociale de bază; (iii) acordarea finanțării pentru investiții întru susținerea creării și/sau dezvoltării infrastructurii sociale și tehnice, care în combinație cu rezultatele intervențiilor (i) și (ii) de mai sus, vor avea un impact imediat, vizibil și tangibil asupra creării locurilor de muncă, standardelor de trai ale populației în regiunile-cheie.

CERINȚELE PRIVIND CALIFICĂRILE ȘI EXPERIENȚA

Următoarele criterii de calificare vor fi aplicate pentru selectarea consultantului (consultantei):

Studii:

 • Diplomă universitară în economie, administrarea afacerilor, administrație publică, management financiar și alte domenii relevante conexe.

Experiență:

 • Cel puțin 5 ani de experiență de muncă în prestarea serviciilor către mediul de afaceri, dezvoltarea capacităților afacerilor locale, atragerea investițiilor (conlucrarea cu actorii publici/privați);
 • Experiență în implementarea proiectelor de afaceri/economice/dezvoltare socială, cel puțin 2;
 • Experiență de colaborare cu mediul economic de multipli actori relevanți în regiunile cheie – țintă, inclusiv cu Asociațiile Business și/sau cele de susținere a afacerilor. O astfel de experiență în regiunea cheie – țintă se va considera drept avantaj. (dovezi: lista instituțiilor relevante cu care a cooperat Consultantul, inclusiv subiectul și anul cooperării, trebuie să fie prezentată împreună cu pachetul de aplicare);
 • Experiență în oferirea aranjamentelor logistice pentru evenimente: inclusiv identificarea participanților, elaborarea notelor de concept, agenda evenimentelor (dovezi: lista evenimentelor, inclusiv subiectul și anul acestora, trebuie să fie prezentată împreună cu pachetul de aplicare);
 • Experiență în evaluarea și monitorizarea proiectelor/activităților va servi drept avantaj;
 • Capacitatea de a procesa, aranja date în foi de calcul, analize statistice va servi drept avantaj (dovadă: o foaie de calcul Excel cu date elaborate de candidat trebuie să fie prezentată împreună cu pachetul de aplicare);
 • Experiență în facilitarea/îndrumarea/mentorat/realizarea instruirilor în domeniile de dezvoltare socială/de afaceri/economică locală va servi drept un avantaj;
 • Experiență în comunicare/marketing/promovare de activități va servi drept un avantaj;
 • Experiență în conlucrarea cu agențiile ONU și/sau organizațiile internaționale, și/sau proiectele/programele europene/finanțare de donatori va servi drept un avantaj temeinic.

Competențe:

 • Cunoașterea calculatorului, inclusiv a produselor MS Office (Word, Power Point) cât și a utilizării mesajelor electronice;
 • Nivel înalt de responsabilitate și capacități organizatorice, abordare creativă pentru soluționarea problemelor;
 • Abilități excelente de comunicare și raportare;
 • Abilitatea de a respecta termenii limită și de a prioritiza sarcini multiple;
 • Abilitatea de a păstra confidențialitatea informației obținute în cadrul realizării contractului și de a proteja interesele angajatorului (în acest caz a PNUD).

Cerințe privind cunoașterea limbilor:

 • Se cere cunoașterea excelentă a limbii române și ruse, scris și verbal. Cunoașterea limbii engleze este un avantaj.

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova promovează diversitatea forței de muncă. Femeile și bărbații, persoanele cu dizabilități diverse, LGBT, romii și alte minorități etnice, lingvistice sau religioase, persoanele cu HIV, precum și refugiații și alți non-cetățeni cu drept legal de muncă în Republica Moldova, sunt încurajați în mod special să aplice.

Propunerile trebuie să fie depuse online prin apăsarea butonului "Aplică acum" nu mai târziu de 31 mai 2021.

Solicitările doar de clarificări trebuie trimise prin comunicare electronică standard la următorul e-mail: victoria.josan@undp.org. PNUD va răspunde prin poșta electronică standard și va trimite copii în scris a răspunsului tuturor candidaților, inclusiv explicarea întrebării fără identificarea sursei întrebării.

Pentru detalii, regăsiți Termenii de referință și Anunțul de procurare de consultanță individuală,

anexate la anunț (la capitolul "Supporting Documents"): https://sc.undp.md/jobdetails/2233/

 Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet