Devino susținător al portalului
Become a Patron!

După o lună de la lansarea paginii unde puteți contribui pentru continuarea proiectului CIVIC.MD s-au gasit 13 persoane gata să ne susțină. În această lună ne-au vizitat 26 092 persoane.

Așteptările erau mai mari…

 

Le mulțumim susținătorilor:

Ada Dulman, Constantin Curca, Marina Grosu, AO Principii Sanatoase, Vasile Vasiliev, Liliana Samcov, Elena Spinu, Anastasia Vrancean, Olga Melnic, Maria Barbalat, Georgiana Finaru, Irina Cojocaru, Aliona Turcan

 

Ne poți susține și tu aici:

https://www.patreon.com/portalcivic

Termen extins. Consultant pentru elaborarea unui ghid metodologic pentru educatorii de la egal la egal din școlile profesional tehnice / Terre des hommes MoldovaTerre des hommes Moldova este în căutarea unei persoane cu experiență pentru a elabora un  ghid metodologic pentru educatorii de la egal la egal din școlile profesional tehnice.

Organizația: Terre des hommes Moldova (Tdh)

Denumirea proiectului: „Dezvoltarea abilităților de viață și a comportamentelor sănătoase în rândul elevilor din învățământul profesional tehnic pentru o mai bună pregătire de angajare în câmpul muncii” 

Tipul contractului: Contract prestări servicii

Durata contractului: Până la 1 iunie 2021


Despre organizație

Terre des hommes este cea mai importantă organizație elvețiană de ajutorare a copiilor. Fondată în 1960, organizația participă anual la eforturile internaționale de a îmbunătăți calitatea vieții a milioane de copii vulnerabili din întreaga lume. Prin intermediul proiectelor sale, Terre des hommes ajută în fiecare an peste patru milioane de copii și membri ai familiilor lor în mai mult de patruzeci de țări.

Terre des hommes (Tdh) activează în Republica Moldova începând cu anul 2004. Înregistrată în calitate de Fundație locală, Tdh Moldova întrunește o echipă de 14 profesioniști din domeniul protecției copilului, traineri, manageri de proiecte, specialiști în comunicare, monitorizare și evaluare, drept, finanțe și administrare. Tdh Moldova lucrează pentru a reduce vulnerabilitatea copiilor afectați de migrație și a îmbunătăți protecția lor; pentru a ameliora accesul copiilor la drepturile lor în sistemul justiției juvenile, promovând o abordare restaurativă; pentru a fortifica capacitatea instituțiilor și profesioniștilor din domeniul protecției copilului, precum și a copiilor, familiilor și comunităților. Programele organizației sunt orientate spre asigurarea ca toți copiii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi afectează.

In ultimii ani, Terre des hommes Moldova împreună cu partenerii săi, este activ implicată în acțiuni de împuternicire a adolescenților și tinerilor; capacitarea Centrelor de Tineret și a lucrătorilor de tineret; capacitarea școlilor (generale și profesionale) pentru a proteja tinerii de orice formă de violență și a le dezvolta abilități de participare civică; împuternicirea comunităților pentru a răspunde mai bine nevoilor tinerilor, astfel ca vocea lor să fie  auzită și reziliența crescută.


Despre proiect

Proiectului “Dezvoltarea abilităților de viață și a comportamentelor sănătoase în rândul elevilor din învățământul profesional tehnic pentru o mai bună pregătire de angajare în câmpul muncii”, este implementat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație și Terre des hommes Moldova, finanțat de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare din fondurile programului Cooperării Austriece pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Scopul general al proiectului este orientat spre susținerea elevilor din școlile profesional tehnice (băieți și fete, inclusiv vulnerabili și cu dizabilități) să practice comportamente de sănătate reproductivă sigure și să adopte un stil de viață sănătos.

La finele proiectului tinerii din învățământul profesional tehnic, în special fetele, vor avea mai multe oportunități pentru angajarea în câmpul muncii și o perioadă redusă de tranziție pe piața muncii, prin dezvoltarea abilităților de viață și prin împuternicirea convingerea acestora de a practica comportamente sigure și sănătoase.

Proiectul este derulat în 12  instituții profesional tehnic din: Chișinău, Cahul, Nisporeni, Rezina, Orhei, Edineț, Rîșcani, Bălți. În cadrul instituțiilor profesional tehnice vizate în proiect a fost creată o Rețea de tineri educatori de la egal la egal,  fiind În fiecare din aceste instituții au fost recrutați și instruiți câte 5 educatori de la egal la egal din fiecare insitutție. Educatorii de la egal la egal organizează diverse activități informative cu colegii lor. Activitățile sunt orientate spre promovarea drepturilor tinerilor, promovarea comportamentelor sigure, sănătoase și non-violente, inclusiv promovarea drepturilor tinerilor,  informarea și facilitarea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor și implicarea în activități de voluntariat. 

Pentru a dezvolta și extinde în continuare Rețeaua Educatorilor de la Egal la Egal, dar și pentru a oferi suport educatorilor în recrutarea și instruirea noilor educatori de la egal, ne propunem să elaborăm un ghid metodologic pentru educatorii de la egal la egal.

Responsabilitățile consultantului:

 • Consultantul/consultanta va elabora un ghid metodologic pentru educatorii de la egal la egal din instituțiile de învățământ tehnic profesional.
 • Ghidul va include informație teoretică și practică cu privire la educația de la egal la egal.
 • Ghidul va fi scris într-un limbaj accesibil și prietenos tinerilor și va putea fi utilizat autonom.
 • Ghidul va include principiile educației de la egal la egal, modalitatea de recrutare a viitorilor educatori de la egal la egal, codul de conduită etc.
 • Ghidul va include aspectele metodologice ale activităților de la egal la egal, metode și tehnici utilizate în educația de la egal la egal care vor contribui la promovarea drepturilor tinerilor, a comportamentelor sigure, sănătoase și non-violente, sănătate reproductivă, prevenirea sarcinii în adolescență, etc.
 • Ghidul va descrie procesul prin care trebuie să treacă un tânăr pentru a deveni educator de la egal, va descrie un minim de abilități pe care trebuie să le dezvolte un educator de la egal la egal.
 • Ghidul va prezenta structura unei sesiuni de informare, iar subiectele expuse într-o succesiune logică, conform agendei elaborate.
 • Ghidul va cuprinde exemple de agende al unor activități non-fomale la diverse subiecte, care vor contribui la facilitatea activităților informative pentru semeni organizate de către educatori de la egal la egal.
 • Ghidul va descrie procesul de organziare al unei activități non-formale: anunțarea semenilor, elaborarea agendei, determinarea metodelor și tehnicilor care vor fi utilizate, analiza activității realizate și autoanaliza.

 
Experiență profesională și abilități necesare:

 • Studii academice relevante și, cel puțin, 3 ani de experiență relevantă în domeniul educației, protecției sociale, psihologiei, dreptului;
 • Bună înțelegere a politicilor /intervențiilor/ practicilor existente privind educația de la egal la egal;
 • O bună cunoaștere a problemelor și necesităților elevilor din învățământul profesional tehnic;
 • Experiență demonstrată în elaborarea ghidurilor, materialelor didactice;
 • Experiență demonstrată în elaborarea materialelor didactice nonformale; ghiduri; suporturi de curs etc. prietenoase pentru tineri;
 • Cunoașterea fluentă a limbilor română și rusă.


Prezentarea ofertelor:

Experții/ expertele interesați sunt invitați să-și prezinte ofertele, care vor include:

 1. CV-ul candidatului/ candidatei;
 2. Scrisoarea de intenție;
 3. Oferta financiară, exprimată ca onorariu/zi;
 4. Documente / linkuri care confirmă experiența anterioară relevantă.

 
Modalitate de prezentare a ofertelor:

Ofertele vor fi expediate la adresa: mda.office@tdh.ch

Ofertele vor fi formulate în limba română și urmează a fi expediate până pe 18 aprilie 2021. Vă rugăm să indicați în titlul mesajului funcția care vă interesează.

Vă rugăm să rețineți că doar candidații preselectați vor fi contactați. Ofertele recepționate după termenul limită nu vor fi luate în considerare.

Expertul/ experta urmează să accepte și să respecte Codul de conduită și Standardele de protecție a copilului ale Tdh, precum și regulamentele și procedurile administrative și logistice ale Tdh.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan