Anunț de angajare a unui expert/expertă în elaborarea politicii anticorupție pentru organizație necomercialăAO „Clinica Juridică Universitară” (CJU) din mun. Bălţi, organizaţie necomercială și apolitică, anunță concurs de selectare a unui expert/expertă în elaborarea politicii anticorupție pentru organizație, în cadrul proiectului de suport organizațional, finanțat de către Suedia, având ca scop dezvoltarea organizațională și ajustarea documentelor de politici și proceduri interne.  

Tipul contractului: contract de prestări servicii.

Sarcini:

Elaborarea politicii anticorupție și procedurilor conexe pentru organizație.

Responsabilitățile expertului/expertei:

 • Realizarea în termenul stabilit a sarcinilor și responsabilităților ce rezultă din conținut contractului;
 • Asigurarea confidențialității tuturor informațiilor, în posesia cărora va intra în perioada de contractare.

Perioada de prestare a serviciilor: livrarea produsului (politicii anticorupție) va fi executată de către expert/expertă în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii contractului.

Plata pentru serviciul de elaborare a politicii anticorupție și procedurilor conexe pentru organizație va fi efectuată pentru produs (documentul de politică aprobat de către CJU).

Condiții de selectare:

 • Cunoașterea specificului de activitate a organizațiilor necomerciale;
 • Experiență anterioară (probată) în dezvoltarea documentelor de politici anticorupție, activității organelor de drept, statul de drept;
 • Disponibilitatea de a participa la sesiunile de discuții (minim 2) a membrilor echipei CJU privind elaborarea documentului de politică anticorupție;
 • Bune capacități analitice și de scriere;
 • Studii superioare în domenii relevante (drept, administrație publică, management ș.a.)

Dosarul trebuie sa conțină:

 • CV-ul actualizat cu informația relevantă;
 • Copia (scan) al diplomei studiilor superioare în domeniu;
 • Scrisori de recomandare de la companii/organizații pentru care au fost dezvoltate politici anticorupție anterior, va constitui un avantaj;
 • Oferta financiară în MDL pentru produsul final/livrabilul, care va conține și link la sursele web unde este localizat documentul de politică anticorupție (dacă există);
 • Alte documente relevante.

Procedura de selecţie:

Selecţia expertului/expertei va fi realizată în două etape:

1) Analiza dosarelor tehnice conform criteriilor specificate în anunț.

2) Analiza ofertelor financiare.

*Vor fi contactați doar participanții preselectați, pentru un interviu. Interviul va fi realizat online.

Clinica Juridică își rezervă dreptul de a respinge toate ofertele și de a renunța contractarea serviciilor pentru a prioritiza interesul major al organizației.

Dosarele de aplicare trebuie prezentate în format electronic și expediate prin e-mail la următoarea adresă: clinicabalti@gmail.com cu mențiunea „expert/expertă politica anticorupție”.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 30 aprilie 2021, ora 23:59:59.

Telefon de contact: 0231 52476

Persoana de contact: Barbalat MariaArticolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet