Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Concurs de selectare a unui/unei Expert/Experte pentru elaborarea documentelor strategice organizaționaleAO „Clinica Juridică Universitară” din mun. Bălţi, organizaţie necomercială, nonprofit, anunță concurs de selectare a unui/unei Expert/Experte pentru elaborarea documentelor strategice organizaționale în cadrul programului de asistență și suport în dezvoltarea organizațională din resursele acordate de Suedia.

Pentru atingerea scopului general au fost stabilite două etape specifice, prin intermediul cărora expertul/experta va îndeplini sarcinile privind elaborarea documentelor strategice organizaționale în baza recomandărilor Ambasadei Suediei în Moldova.

Descrierea sarcinilor Expertului/Expertei:

Etapa 1. Captarea de idei/coordonarea grupului de lucru

Expertul/Experta va activa în calitate de moderator la activitatea de Team Building, care are ca scop consolidarea echipei pentru a identifica direcțiile strategice și orientările organizației pentru următoarea perioadă.

Nr.

Sarcini

Obiective

Termen/perioada

Limba de comunicare

1.

Dezvoltarea materialelor de suport: subiecte, agenda, caietul de lucru

•     Sesiuni de captare de idei

•     Dezvoltarea draft-urilor documentelor strategice

2 zile în
luna mai 2021 (orientativ 5,6 mai 2021)

Română

*Activitatea de logistica privind organizarea training-ului îi aparține organizației. Comunicarea Expertului/Expertei va fi realizată cu Directorul organizației.

Etapa 2. Expertul/Experta va fi responsabil(ă) de elaborarea următoarelor documente de strategie:

Nr.

Sarcini

Denumirea documentului

Termen/perioada

Limba în care va fi elaborat documentul

1.

Elaborarea documentelor strategice organizaționale

•     Strategia organizațională

10 zile

(termenul limită de prezentare a documentelor, orientativ, 18 mai 2021)

Engleză

•     Cadrul de evaluare a rezultatelor

•     Bugetul strategic al organizației

Perioada de prestare a serviciilor: 1-31 mai 2021

Produsele finale (documentele):

 • Strategia organizațională
 • Cadrul de evaluare a rezultatelor
 • Bugetul strategic al organizației

Cerințe față de candidat/candidată

 • Experiență dovedită elaborarea documentelor strategice a ONC-urilor, managementul organizațional și financiar al organizațiilor necomerciale;
 • Experiență, de cel puțin cinci ani, de lucru în proiecte, organizații necomerciale sau organizații internaționale;
 • Experiență în servicii de consultanță, instruire și coaching;
 • Abilități excelente de analiză și sistematizare, comunicare, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate.
 • Bune capacități analitice și de scriere;
 • Cunoașterea la perfecție a limbilor română și engleză;
 • Studii superioare.

Ofertanții pot fi persoane fizice și juridice.

Documente și informație de aplicare:

 1. CV-ul actualizat al candidatului/candidatei sau profilul organizației (companiei) reprezentante, cu indicarea experienței similare;
 2. Planul calendaristic de realizare a activităților în vederea elaborării produsului final;
 3. Oferta tehnică și financiară prezentată în MDL (cu ștampilă umedă în cazul persoanei juridice);
 4. Dovezi documentare/link-uri ce confirmă experiența profesională/prestarea serviciilor similare constituie un avantaj.

Angajamente instituționale:

Expertul/Experta, Organizația (compania) selectat/ă va fi contractat/ă în baza unui contract de prestări servicii pentru o perioadă determinată, în intervalul de timp 1 – 31 mai 2021.

Expertul/Experta, Organizația (compania) va elabora și livra produsele finale indicate în cerințe nu mai târziu de 20 mai 2021. Ulterior, la necesitate, Expertul/Experta va opera ajustări/completări la documentele strategice, la necesitate. Finalizarea lucrărilor va avea lor cel târziu la data de 31 mai 2021.

Plăți în avans nu vor fi efectuate.

Modul de prezentare a dosarului:

Dosarul va fi depus, în mod electronic, la adresa de e-mail: clinicabalti@gmail.com, cu atașarea setului de documente, cu mențiunea ”expert”.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 23 aprilie 2021, ora 23:59.

!Ofertele întârziate vor fi respinse.

Notă!

 • Procedura de selectare se va efectua în baza evaluării studiilor, experienței și competențelor relevante ale candidaților sub aspectul conformității acestora cu criteriile de calificare anunțate;
 • Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare;
 • Numai candidații selectați vor fi contactați de entitatea contractantă, printr-un e-mail/tel;

Telefon de contact: 0231 52476

Persoana de contact: Barbalat Maria

E-mail: clinicabalti@gmail.com


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan