Concurs de selectare a unui coordonator / unei coordonatoare outreach în raionul Ungheni

Distribuie prietenilor:CONTEXT

Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „FĂCLIA” este o organizație necomercială creată în 2003 pentru a contribui la îmbunătățirea situației socio-economice a tinerilor și femeilor prin abilitarea acestora și a societății civile. Organizația are experiență în promovarea drepturilor economice, sociale și culturale ale fetelor și băieților, în special prin dezvoltarea competențelor profesionale și antreprenoriale.

Prin activitățile sale Asociația „FĂCLIA” urmărește mobilizarea și facilitarea participării sociale incluzive a tinerelor femei și bărbați; dezvoltarea competențelor personale, profesionale și antreprenoriale ale tinerelor femei și bărbați; mobilizarea actorilor sociali și economici și a organizațiilor societății civile pentru implicare în asigurarea drepturilor și garanțiilor socio-economice pentru tineri și rezolvarea problemelor actuale pe care le au aceștia.

Asociația Obștească „FĂCLIA” implementează, în perioada noiembrie 2021 – septembrie 2022, proiectul „Abilitarea femeilor pentru Muncă Decentă și Viață Decentă”, realizat în baza Acordului de Colaborare cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor), în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova.

Asociația „FĂCLIA” va abilita economic 80 de femei supraviețuitoare ale violenței, prin dezvoltarea unui Model de incluziune socio-economică. Astfel, inițiativa va conecta femeile care au suferit în urma violenței în familie și părțile responsabile de  angajare.

Echipa proiectului va identifica responsabilii direcți de angajarea femeilor, dar și pe cei potențiali agenți economici care vor sprijini abilitarea economică a femeilor, printre care: agențiile de ocupare a forței de muncă, întreprinderile locale. Femeile (18-40 ani) - supraviețuitoare ale violenței - și furnizorii de servicii vor fi reuniți într-o rețea, ulterior vor fi instruiți în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie (EVAW), agenții economici precum și agențiile de ocupare a forței de muncă vor fi sensibilizați în vederea extinderii serviciilor prestate pentru o mai bună integrare a femeilor prin Angajare, Autoangajare și Antreprenoriat.

Modelul de incluziune socio-economică a femeilor victime ale violenței domestice, va urmări să realizeze următoarele activități:

 • activități de informare pentru identificarea beneficiarilor;
 • oferirea serviciilor de consiliere psiho-socială pentru 80 de femei;
 • organizarea Cluburilor de Femei - spații prietenoase pentru conectarea victimelor violenței cu femei lideri din diferite domenii și cu alte femei care au depășit violența;
 • Identificarea mentorilor locali/liderilor locali
 • suport pentru formare profesională și dezvoltarea abilităților, inclusiv antreprenoriat, formare/calificare în funcție de necesități;
 • consiliere în carieră și sprijin în identificarea și accesarea oportunităților de muncă;
 • activități de sensibilizare cu privire la violența domestică și de gen, egalitatea de gen, drepturile femeilor, va completa eforturile de abilitare economică din comunitățile țintă.

 OBIECTIVUL CONCURSULUI

Obiectivul general al concursului constă în selectarea unui Coordonator outreach care va activa în 6 localități din raionul Ungheni: Mănoilești, Zagarancea, Pîrlița, Rădenii Vechi, Măcărești, municipiul Ungheni, în perioada martie 2021 - iunie 2022, cu norma de implicare 100% din durata normală a timpului de muncă.

RESPONSABILITĂȚILE COORDONATORULUI/COORDONATOAREI OUTREACH

 • Să identifice organizații locale, grupuri de inițiativă a femei din raionul Ungheni care sunt disponibile să se implice în activitățile proiectului;
 • Să faciliteze comunicarea și implicarea reprezentanților administrației publice locale din cele 6 localități țintă ale raionului Ungheni în diferite activități ale proiectului;
 • Să coordoneze activitatea Grupului Local de Experți în raionul Ungheni;
 • Să coordoneze activitatea Cluburilor de femei în raionul Ungheni, inclusiv să încurajeze femeile din raionul Ungheni să devină membre ale clubului;
 • Să identifice potențiale beneficiare ale proiectului, să le informeze și ghideze în accesarea serviciilor necesare (evaluarea și consilierea inițială a beneficiarilor proiectului; perfectarea dosarelor beneficiarilor; evidența intervențiilor și elaborarea raportului lunar; menținerea contactului cu beneficiarele proiectului);
 • Să coordoneze activitățile de informare și sensibilizare organizate la nivel local;
 • Să ofere asistență experților naționali în organizarea activităților proiectului pe teritoriul raionului Ungheni;
 • Să colecteze și analizeze informații utile pentru procesul de implementare a proiectului în raionul Ungheni;
 • Să participe la toate activitățile relevante, planificate în cadrul proiectului (organizate în format online sau cu prezență fizică, în dependență de situația epidemiologică;
 • să realizeze alte sarcini delegate de echipa de implementare a proiectului, relevante funcției anunțate pentru acest concurs.

COMPETENȚE NECESARE

 •  Conștientizare și sensibilitate cu privire la problema violenței împotriva femeilor;
 • Experiență în oferirea de servicii individuale și de grup pentru categorii vulnerabile;
 • Organizare, responsabilitate și autodisciplină;
 • Abilități de comunicare eficientă și cooperare incluzivă, cu implicarea părților interesate;
 • Abilități de formulare, implementare, monitorizare și evaluare a activităților planificate în cadrul proiectului;
 • Abilități de colectare, acumulare și sinteză a datelor și indicatorilor de performanță;
 • Abilități analitice și descriere de rapoarte pe activități coordonate analitice pentru a informa managementul de conducere și a lua deciziile în mod strategic;
 • Cunoașterea Managementului Bazat pe Rezultate.
 • Abilități de lucru independent și în echipă, într-un mediu dinamic și în termeni restrânși de timp;
 • Adaptabilitate și reziliența sporită la condiții de stres și lucru cu persoanele aflate în dificultate și trecute prin experiențe traumatice;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Integritate, discreție, etică profesională.

CERINȚE SPECIFICE FAȚĂ DE APLICANȚI

 • Studii în domeniul juridic, social, psihologic, educațional, APL, etc.;
 • Experiență de muncă de cel puțin 2 ani, preferabil în domeniile indicate mai sus, este un avantaj;
 • Experiența de comunicare și interacțiune cu diverși actori sociali (autorități publice locale și centrale, ONG-uri, instituții de învățământ, mass-media locală etc.) va constitui un avantaj;
 • Experiență în prestarea serviciilor de instruire si mentorat;
 • Domiciliu/viză de reședință în unitatea administrativ teritorială, pentru care a aplicat;
 • Cunoașterea avansată a limbilor română şi rusă, iar cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 • Utilizarea calculatorului (MS Office – Word, Excel, Internet, e-mail, rețele sociale – Facebook, Facebook Messenger, Viber, WhatsApp, Zoom etc.) la nivel intermediar, este o abilitate obligatorie;
 • Disponibilitate de deplasare frecventă în localitățile țintă din raionul Ungheni: Mănoilești, Zagarancea, Pîrlița, Rădenii Vechi, Măcărești, municipiul Ungheni;
 • Deținerea permisului de conducere categoria B va constitui un avantaj.

 CONȚINUTUL DOSARULUI APLICANTULUI

 • CV-ul aplicantului.
 • Scrisoare de intenție.

Dosarul va fi prezentat până la data de 3 martie 2021, prin e-mail la adresa [email protected]

 Doar candidații preselectați vor fi invitați la interviu.

PERSOANĂ DE CONTACT

Angela Ciocîrlan, Manager de proiect

Telefon: 069724815

e-mail: [email protected] 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.