Concurs de selectare a unui expert / unei experte în domeniul violenței împotriva femeilor

Distribuie prietenilor:CONTEXT

Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „FĂCLIA” este o organizație necomercială creată în 2003 pentru a contribui la îmbunătățirea situației socio-economice a tinerilor și femeilor prin abilitarea acestora și a societății civile. Organizația are experiență în promovarea drepturilor economice, sociale și culturale ale fetelor și băieților, în special prin dezvoltarea competențelor profesionale și antreprenoriale.

Prin activitățile sale Asociația „FĂCLIA” urmărește mobilizarea și facilitarea participării sociale incluzive a tinerelor femei și bărbați; dezvoltarea competențelor personale, profesionale și antreprenoriale ale tinerelor femei și bărbați; mobilizarea actorilor sociali și economici și a organizațiilor societății civile pentru implicare în asigurarea drepturilor și garanțiilor socio-economice pentru tineri și rezolvarea problemelor actuale pe care le au aceștia.

Asociația „FĂCLIA” implementează, în perioada noiembrie 2021 – septembrie 2022, proiectul „Abilitarea femeilor pentru Muncă Decentă și Viață Decentă”, realizat în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF, în baza Acordului de Colaborare cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor). Asociația „FĂCLIA” va abilita economic 80 de femei supraviețuitoare ale violenței, prin dezvoltarea unui Model de incluziune socio-economică. Astfel, inițiativa va conecta femeile care au suferit în urma violenței în familie și părțile responsabile de  angajare.

Echipa proiectului va identifica responsabilii direcți de angajarea femeilor, dar și pe cei potențiali agenți economici care vor sprijini abilitarea economică a femeilor, printre care: agențiile de ocupare a forței de muncă, întreprinderile locale. Femeile (18-40 ani) - supraviețuitoare ale violenței - și furnizorii de servicii vor fi reuniți într-o rețea, ulterior vor fi instruiți în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie (EVAW), agenții economici precum și agențiile de ocupare a forței de muncă vor fi sensibilizați în vederea extinderii serviciilor prestate pentru o mai bună integrare a femeilor prin Angajare, Autoangajare și Antreprenoriat.

Modelul de incluziune socio-economică a femeilor victime ale violenței domestice, va urmări să realizeze următoarele activități:

 • activități de informare pentru identificarea beneficiarilor;
 • oferirea serviciilor de consiliere psiho-socială pentru 80 de femei;
 • organizarea Cluburilor de Femei - spații prietenoase pentru conectarea victimelor violenței cu femei lideri din diferite domenii și cu alte femei care au depășit violența;
 • suport pentru formare profesională și dezvoltarea abilităților, inclusiv antreprenoriat, formare/calificare în funcție de necesități;
 • consiliere în carieră și sprijin în identificarea și accesarea oportunităților de muncă;
 • activități de sensibilizare cu privire la violența domestică și de gen, egalitatea de gen, drepturile femeilor, va completa eforturile de abilitare economică din comunitățile țintă.

 OBIECTIVUL CONCURSULUI

Obiectivul concursului este de a selecta un expert\o expertă care va oferi asistență, consultanță și suport în realizarea activităților proiectului prin promovarea egalității de gen și prevenirea violenței împotriva femeilor (VIF). Astfel, expertul va oferi asistență tehnică, ghidare, schimburi periodice de cunoștințe și expertiză echipei proiectului; expertul va asigura că activitățile\intervențiile proiectului au abordări eficiente de abilitarea economică a femeilor, accesul victimelor și a supraviețuitoarelor violenței la piața muncii și activități generatoare de venituri.

SARCINI SPECIFICE

În cadrul activităților privind cooperarea multi-sectorială și creare de networking (20 ore)

1.

Pregătirea materialelor pentru instruiri (metodologia instruirilor și elaborarea materialelor de suport - agende, invitații, formulare de participare, evaluări ale instruirilor etc.) privind prevenirea și încetarea violenței împotriva femeilor și abilitarea economică a femeilor.

4 ore

2.

2 traininguri pentru membrii Grupurilor locale de experți

8 ore

3.

2 traininguri pentru membrii rețelei de furnizorii de servicii pentru femei

8 ore

În asigurarea activităților privind co-crearea modelului de incluziune socio-economică a femeilor prin ocuparea forței de muncă și activitatea independentă (40 ore)

1.

Suport pentru dezvoltarea materialelor informaționale, a conceptelor, produse de cunoștințe, legate de activitățile proiectului prin asigurarea folosirii limbajului și imaginilor sensibile la gen.

10 ore

2.

Revizuirea materialelor, a studiilor elaborate în cadrul proiectului, din perspectiva promovării egalității de gen și prevenirea violenței împotriva femeilor.

30 ore

În cadrul activităților privind identificarea femeilor beneficiare pentru activitățile de abilitare economică prin sensibilizare (40 ore)

1.

Contribuirea la elaborarea strategiei Outreach cu accent pe identificarea și oferirea primului suport.

10 ore

2.

Elaborarea agendei, suporturilor informaționale, mijloacelor de instruire și studiilor de caz pentru sesiuni de formare și coaching.

Realizarea a cel puțin 2 sesiuni de informare pentru 4 coordonatori outreach și 2 consilieri de ocupare cu privire la tehnicile și instrumentele de lucru cu grupul țintă.

10 ore

3.

Ghidare, contribuții, recomandări privind egalitatea de gen și alt suport, inclusiv pe baza revizuirii materialelor disponibile, în procesul de implementare a activităților din proiect.

20 ore

În asigurarea activităților privind acordarea de servicii de consiliere psiho-socială (100 ore)

1.

Organizarea de instruiri pentru specialiștii care oferă servicii psihologice, juridice, asistență socială, pentru a presta servicii esențiale de calitate, să se ghideze de principiile fundamentale pentru Servicii Esențiale femeilor supuse violenței (accesibilitatea serviciilor; prioritizarea siguranței; confidențialitate; serviciile să răspundă necesităților victimelor și supraviețuitoarelor; comunicarea efectivă etc)

26 ore

2.

Realizarea instruirilor/sesiunilor de informare pentru 12 facilitatoare ale Cluburilor de femei și actorii implicați.

24 ore

3.

Organizarea de instruiri despre egalitatea de gen pentru actori relevanți și grupuri țintă implicate în proiect, cu accent pe următoarele aspecte, dar fără a se limita la: aspecte fundamentale în egalitatea de gen, egalitatea de gen în viața de zi cu zi și în diferite sectoare (bazat pe grupul țintă specific), normele și stereotipurile de gen, etc.

24 ore

4.

Ghidarea specialiștilor care acordă asistență individuală ca serviciile să fie    centrate pe victimă/supraviețuitoare, asigurând că serviciile sunt ajustate cerințelor unice ale fiecărei femei și fete în parte și răspund necesităților acestora; respectarea demnității; garantarea confidențialității; minimalizarea victimizării secundare a femeilor și fetelor, suport informațional în accesarea serviciilor, consiliere, ghidare etc.

26 ore

LIVRABILE

Serviciile expertului vor fi livrate în perioada martie 2021 - septembrie 2022 și nu vor depăși volumul de 200 ore, titularul fiind responsabil de livrarea următoarelor rezultate:

 • Rapoarte lunare privind sarcinile majore îndeplinite și rezultatele, inclusiv descrieri detaliate ale activităților desfășurate și asistență oferită, date colectate, recomandări furnizate etc.
 • Agendele întâlnirilor/sesiunilor de instruire și coaching organizate cu actori relevanți, grupuri țintă etc. Alte atașamente, după caz.

*În contextul pandemiei de COVID-19, metoda de predare a sesiunilor de coaching/sesiuni informative (fie că este față în față sau online) va fi decisă înainte de organizarea de facto a acestora, pe baza recomandărilor autorităților naționale și a finanțatorului.

CERINȚE SPECIFICE FAȚĂ DE APLICANȚI

Studii postuniversitare în psihologie, drepturile omului, sociologie, gender, relații publice, științe sociale relevante sarcinii.

 • Cel puțin 3 ani de experiență dovedită în domeniul egalității de gen/eliminării violenței împotriva femeilor/fetelor, drepturile omului și dezvoltare;
 • Experiență de colaborare cu autoritățile publice locale, organizații ale societății civile în coordonarea și implementarea activităților în domeniul egalității de gen, drepturilor omului eliminării violenței împotriva femeilor va fi considerată ca avantaj;
 • Cunoașterea limbii române și engleze.

CONȚINUTUL DOSARULUI APLICANTULUI

 • CV-ul aplicantului.
 • Scrisoare de intenție.

Dosarul va fi prezentat până la data de 3 martie 2021 prin e-mail la adresa [email protected]

Doar candidații preselectați vor fi invitați la interviu.

PERSOANĂ DE CONTACT

Angela Ciocîrlan, Manager de proiect

Telefon: 069724815

e-mail: [email protected] 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.