Anunt repetat! Termeni de referință – Specialist în gestionarea deșeurilor organice pentru compostare, c. Sipoteni, r. CălărașiAsociația Națională pentru Turism Receptor din Moldova (ANTRIM)

 Proiect: „Înființarea serviciului de salubritate în comuna Sipoteni, r. Călărași, cu implicarea cetățenească”, Programul de Granturi Locale “Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”

 

Termeni de referință – Specialist în gestionarea deșeurilor organice pentru compostare, c. Sipoteni, r. Călărași

Denumirea postului:                         Specialist gestionarea deșeurilor organice

Locul activității de consultanță:      Sipoteni, Călărași

Tip contract:                                Contract individual de prestării servici

Data de începere:                        23 noiembrie 2020

Durata activității:                         3 luni (până la 10 zile lucrătoare)

 

Conținutul sarcinilor activității de consultanță

 Informații generale

Obiectivul general al proiectului „Înființarea serviciului de salubritate în comuna Sipoteni, r. Călărași, cu implicarea cetățenească” ține de implicarea cetățenilor în organizarea serviciului de salubrizare în comuna Sipoteni din raionul Călărași. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului de granturi locale „Abilitatea cetățenilor în Republica Moldova” administrat de GIZ – Agenția de Cooperare Germană, fiind implementat de Asociația Națională pentru Turism Receptor din Moldova (ANTRIM) în parteneriat cu Asociația de Băștinași din comuna Sipoteni „Baștina – Sipoteni”.

În cadrul proiectului urmează a fi îmbunătățit sistemul de gestionare a deșeurilor solide generate în comuna Sipoteni, r. Călărași, prevăzându-se și activități de promovare a compostării în gospodării a deșeurilor organice. În acest context, ANTRIM este în căutarea unui specialist cu experiență în gestionarea deșeurilor organice (deșeuri de grajd, din grădini și alte deșeuri agricole) pentru a oferi servicii de consultanță în promovarea compostării în gospodării a deșeurilor organice în comuna Sipoteni, r. Călărași.

Domeniu de aplicare

Obiectivul general al specialistului în gestionarea deșeurilor organice ține de acordarea consultanței tehnice în procesul de promovare a compostării deșeurile organice în gospodăriile din comuna Sipoteni, r. Călărași.

În acest scop, specialistul în gestionarea deșeurilor organice va asista comuna Sipoteni în îndeplinirea următoarele sarcini:

 1. Realizarea materialelor descriptive pentru compostarea în gospodării a deșeurilor organice.
 2. Organizarea atelierelor de lucru în gospodării selectate din comuna Sipoteni pentru instruiri practice privind modul de compostare a deșeurilor de organice, modul de pregătire a locului utilizat pentru compostare, precum și modul de utilizare ulterioară a compostului.

Sarcini și lucrări estimate

Sarcinele, livrabilele, numărul estimat de zilele de consultanță și perioada de realizare a sarcinilor sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Sarcini și livrabile

Zile consultanță

Interval de timp indicativ

I. Pregătirea materialelor descriptive despre modul de compostare a deșeurilor organice.

1: Elaborarea unei instrucțiuni simple (accesibile cetățeanului de rând) cu privire la modul de organizare a compostării deșeurilor organice în gospodării.

Livrabil I.: Raport privind progresul #1

ü Instrucțiune de organizare a compostații în gospodării.

3 zile (în birou)

 Noiembrie 23-27, 2020

II. Organizare ateliere de lucru în gospodării pentru promovarea compostării deșeurilor organice.

1: Instruiri practice în gospodării (în cadrul a 10 ateliere de lucru) despre modul de compostare a deșeurilor de organice, modul de pregătire a locului utilizat pentru compostare, precum și modul de utilizare ulterioară a compostului.

(cheltuielile pentru materialele necesare pentru organizarea locurilor de compostare – lăzi de compostare și similare – vor fi acoperite de ANTRIM)

Livrabil II: Raport privind progresul #2

ü Se va raporta cu privire la atelierele de lucru organizate, lucrările realizate, participanții.

 

7 zile

(în teren)

 28 noiembrie-31 ianuarie 2020

Total maxim

10 zile

 

Cadru organizațional: Consultantul va raporta managerului de proiect din cadrul ANTRIM și persoanelor responsabile.

Limba de elaborare a rapoartelor: Toate rapoartele vor fi prezentate în limba română.

Călătorii: Toate cheltuielile de călătorie se află în responsabilitatea consultantului și vor fi incluse în oferta financiară consolidată.

Evaluarea performanței: Performanța consultantului va fi evaluată după criterii, cum ar fi: actualitate, responsabilitate, inițiativă, comunicare, precizie și calitatea produselor livrate.

 Calificări și competențe necesare

     Studii:

 • Diplomă universitară în managementul mediului, științe agricole și alte domenii similare, sau/și experiență practică în realizarea activităților de compostare a deșeurilor organice.

    Experiență:

 • Cel puțin cinci ani de experiență profesională în domeniul managementul mediului, gestionării deșeurilor organice, compostare
 • Cunoașterea cadrului legislativ și de reglementare național cu privire la protecția mediului și gestionarea deșeurilor
 • Experiența practică și abilități în organizarea atelierelor de lucru și instruirilor cu privirea la compostarea deșeurilor organice

   Competențe:

 • Orientare serviciu client puternică
 • Nivel înalt de responsabilitate și capacități organizatorice
 • Cunoașterea calculatorului, inclusiv a produselor MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • Cunoașterea limbilor română și rusă
 • Sensibilitatea și respectul pentru dezvoltarea durabilă, drepturile omului și egalitatea de gen
 • Abilitatea de a trata oamenii cu tact și diplomație
 • Abilitatea de a atinge în timp util rezultate și termene, menținând un standard ridicat pe tot parcursul anului.

În toate activitățile planificate, consultantul trebuie să respecte cerințele legale cu privire la situația pandemiei din țară. Se vor lua masuri sporite de igienă pentru reducerea riscului de răspândire a COVID-19.

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate urmează să prezinte CV-ul actualizat, scrisoarea de motivare și oferta financiară (în lei, brut) la adresa de e-mail: info@antrim.md

Dosarele vor fi expediate indicând în subiectul mesajului său ”specialist în gestionarea deșeurilor organice pentru compostare, c. Sipoteni, r. Călărași

 

”. Pentru detalii, ne puteţi contacta la tel. 079335498.

Termen limită de aplicare: 27.11.2020, orele 16.00.

 Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet