Terre des hommes Moldova anunță concurs de selectare a unui expert/ a unei companii de consultanță care să acorde suport în analiza cadrului de politici și bune practici pentru împuternicirea comunităților de romi din Republica Moldova

Distribuie prietenilor:TERMENI DE REFERINȚĂ

Pentru selectarea unui expert/ a unei companii de consultanță care să acorde suport în analiza cadrului de politici și bune practici pentru împuternicirea comunităților de romi din Republica Moldova

Denumirea proiectului:         Regiunea Dunării pentru îmbunătățirea incluziunii și împuternicirii comunităților de romi ”Dream road”

Țara:                                        Republica Moldova

Tipul contractului:                 Contract prestări servicii

Data începerii:                        Imediat

Durata misiunii:                      Până la 30 noiembrie 2020


Despre organizație
Terre des hommes este cea mai importantă organizație elvețiană de ajutorare a copiilor. Fondată în 1960, organizația participă anual la eforturile internaționale de a îmbunătăți calitatea vieții a milioane de copii vulnerabili din întreaga lume. Prin intermediul proiectelor sale, Terre des hommes ajută în fiecare an peste patru milioane de copii și membri ai familiilor lor în mai mult de patruzeci de țări.

Terre des hommes (Tdh) activează în Republica Moldova începând cu anul 2004. Înregistrată în calitate de Fundație locală, Tdh Moldova întrunește o echipă de 15 profesioniști din domeniul protecției copilului, traineri, manageri de proiecte, specialiști în comunicare, monitorizare și evaluare, drept, finanțe și administrare. Tdh Moldova lucrează pentru a reduce vulnerabilitatea copiilor afectați de migrație și a îmbunătăți protecția lor; pentru a ameliora accesul copiilor la drepturile lor în sistemul justiției juvenile, promovând o abordare restaurativă; pentru a fortifica capacitatea instituțiilor și profesioniștilor din domeniul protecției copilului, precum și a copiilor, familiilor și comunităților. Programele organizației sunt orientate spre asigurarea ca toți copiii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi afectează.

Despre proiect
Proiectul ”Regiunea Dunării pentru îmbunătățirea incluziunii și împuternicii comunităților de romi - Dream road” este implementat în cadrul Danube Transnational Programme și finanțat de Uniunea Europeană. Dream Road își propune dezvoltarea participativă a unor intervenții noi (laboratoare de învățare, platformă de cunoștințe, instruiri) pentru îmbunătățirea cunoștințelor digitale, alfabetizarea digitală a romilor și stabilirea unor alianțe largi în implementarea lor. Proiectul se desfășoară in 7 tari, inclusiv si Republica Moldova, la care participa 15 parteneri.

Pentru a-și atinge scopurile, Proiectul introduce inovația și digitalizarea, concepte care încă nu și-au găsit calea către sistemele instituționale și inițiativele de progres social ale autorităților locale. Abordările orientate spre rezultate vor aduce beneficii celor care se confruntă cu excluziunea, împuternicindu-i să-și facă auzită vocea, să participe la luarea deciziilor, să câștige infrastructură și cunoștințe pentru a acoperi golurile digitale existente.

Dream Road construiește capacități ale organizațiilor publice pentru a face față mai bine problemelor romilor prin inovație și dialog. Reprezentanților comunității rome li se oferă cunoștințe și instrumente pentru a obține un impact durabil. Cadrul transnațional va permite implementarea soluțiilor transferabile, testate în medii specifice la nivel local, care vor contura orientări generale de politică. Rezultatele create (instrumente, strategii, instruiri) urmăresc să sprijine actorii și factorii de decizie în confruntarea cu probleme locale cheie referitoare la romi.

Sarcini și volumul estimat de lucru

Expertul/ compania de consultanță va realiza următoarele sarcini:

Sarcina 1: Expertul/ compania de consultanță va pregăti o analiză națională a celor mai bune practici privind împuternicirea si incluziunea comunităților de romi. Aceasta analiză va reflecta politicile naționale și locale relevante care au permis dezvoltarea și implementarea acestora. Cele mai bune practici nu pot fi rezumate izolat, ele pot fi evaluate doar în termeni de politici naționale și locale. Aceasta analiză va urma un formular prestabilit de către echipa de proiect la nivel transnațional. Cel puțin 3 bune practici vor fi identificate la nivel de țară.

Sarcina 2: Expertul/ compania de consultanță va evalua statutul, necesitățile și oportunitățile comunităților de romi ce ar permite dezvoltarea activităților proiectului. Principalele puncte ale acestei evaluări sunt: alfabetizarea digitală, incluziunea educațională, nivel de studii (educația timpurie și implicațiile acesteia, ratele de frecvență școlară, tiparele de vârstă a neprezentării copiilor, motivele neprezentării, participarea la învățământ, alfabetizare, angajare, locuințe și mediu (cultură, recreere etc.), venituri (sărăcie). Acest lucru va descoperi statutul grupului țintă, deschizând calea către dezvăluirea nevoilor existente la care nu au fost încă găsite răspunsuri și a oportunităților care nu au fost încă examinate. În legătură cu aceasta, vor fi examinate politicile naționale și rolul organizațiilor societății civile în adresarea nevoilor și examinarea oportunităților pentru comunitățile de romi. La fel, se va face o cartografiere a tuturor actorilor activi în implementarea politicilor naționale si a bunelor practici. Această analiza se va face în baza unei metodologii comune prestabilite de către echipa de proiect la nivel transnațional.

 

Nr.

Sarcini

Produse

Termen de prezentare a produsului

1.

Analiza celor mai bune practici privind împuternicirea si incluziunea comunităților de romi

Bune practici privind statutul comunităților de romi

10 noiembrie 2020

2.

Evaluarea statutului, necesităților și oportunităților la nivel național pentru comunitățile rome

Statutul, necesitățile și oportunitățile la nivel național pentru comunitățile rome

10 noiembrie 2020

 
Experiență profesională și abilități necesare

Candidații trebuie să aibă:

  • Studii academice relevante și, cel puțin, 5 ani de experiență relevantă în domeniul educației, protecției sociale, dreptului;
  • Bună înțelegere a politicilor /intervențiilor/ practicilor existente privind comunitățile rome din Moldova
  • Cunoaștere aprofundată a problemelor și necesităților comunităților rome din Moldova;
  • Experiență demonstrată în desfășurarea cercetărilor calitative;
  • Cunoașterea fluentă a limbilor română, engleză și rusă. Cunoașterea limbii romani va fi considerată un avantaj.

Prezentarea ofertelor

Experții/ companiile de consultanță interesați sunt invitați să-și prezinte ofertele, care vor include:

  1. CV-ul candidatului/ CV-urile membrilor echipei, inclusiv CV-ul companiei;
  2. Scrisoarea de intenție;
  3. Oferta financiară, exprimată ca onorariu/zi;
  4. Documente / linkuri care confirmă experiența anterioară relevantă.

Modalitate de prezentare a ofertelor

Ofertele vor fi expediate la adresa: mda.office@tdh.ch

Ofertele vor fi formulate în limba engleză și urmează a fi expediate nu mai târziu de 23 octombrie 2020. Vă rugăm să indicați în titlul mesajului funcția care vă interesează.

Vă rugăm să rețineți că doar candidații preselectați vor fi contactați. Ofertele recepționate după termenul limită nu vor fi luate în considerare.

Expertul/ Compania de consultanță urmează să accepte și să respecte Codul de conduită și Standardele de protecție a copilului ale Tdh, precum și regulamentele și procedurile administrative și logistice ale Tdh.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.