Anunț de selectare a unui expert/unei experte pentru realizarea analizei privind activitățile de filantropie și sponsorizare în Republica Moldova în situații de criză

Distribuie prietenilor:


unnamedTERMENI DE REFERINŢĂ pentru selectarea unui expert/unei experte în vederea elaborării Studiului privind activitățile de filantropie și sponsorizare în Republica Moldova în situații de criză

Limba de lucru: română

Termen-limită de înscriere: 30 aprilie 2020

Platforma pentru promovarea și dezvoltarea filantropiei (PPDF) a fost constituită în 2019 de către organizațiile necomerciale care își desfășoară activitatea în vederea promovării și dezvoltării filantropiei în Republica Moldova. 

Misiunea Platformei este de a contribui la promovarea și dezvoltarea filantropiei în Republica Moldova prin:

 • Crearea și perfecționarea permanentă a mecanismelor și instrumentelor de organizare a activităților OSC-urilor în domeniul filantropiei;
 • Participarea la elaborarea și perfecționarea cadrului legal în domeniului sponsorizării și filantropiei.

La moment, Platforma întrunește peste 40 de organizații ale societății civile.

Context

Moldova, ca și restul lumii, se confruntă în prezent cu o criză declanșată de pandemia COVID – 19. Ca și în multe alte țări, în Moldova a fost declarată stare de urgență, în urma căreia activitatea multor întreprinderi a fost sistată, iar majoritatea populației se afla în auto-izolare sau carantină. Sistemul medical se confruntă cu probleme, în efortul de a face față situației create. Mulți oameni sunt într-o situație critică, în special cei din categoriile defavorizate, persoane cu nevoi speciale etc.

În același timp, în această situație, un număr mare de persoane fizice, agenți economici, organizații nonguvernamentale etc., au răspuns acestei provocări și s-au oferit să acorde celor aflați în dificultate un ajutor necondiționat sub formă de donații de bani, produse, materiale medicale etc.

Toate aceste acțiuni se încadrează în categoria actelor de caritate sau de filantropie.

Legislația Republicii Moldova privind activitatea filantropică și de sponsorizare stipulează expres că unul din obiectivele filantropiei este: „.... ajutorarea victimelor războaielor, calamităților naturale, epidemiilor, catastrofelor ecologice sau de altă natură, conflictelor sociale și interetnice.”

PPDF consideră că, într-o situație de criză, filantropia poate deveni un mecanism important pentru a acorda suport persoanelor aflate în situație de risc cauzate de pandemia COVID -19 și pentru a ajuta autoritățile să facă față unei situații de urgență. În acest context, cadrul normativ în vigoare, inclusiv ce ține și de domeniul fiscal urmează să fie adaptat la astfel de situații.

În această perioadă, creșterea numărului de donatori individuali și a nivelului de filantropiei în general este impresionantă, iar cadrul legal actual și alți factori generali limitează mecanismul de filantropie să-și atingă potențialul maxim.

Scopul

Scopul studiului este de a determina și a documenta modul de realizare a activităților de filantropie și sponsorizare în Republica Moldova în situații de criză, inclusiv a prevederilor fiscale ale legislației în acest domeniu pe perioada situației de urgență.

Sarcini și responsabilități

 • Analiza situației existente privind utilizarea donațiilor filantropice și a sponsorizărilor în situațiile de criză, inclusiv din punct de vedere legal;
 • Identificarea și examinarea unor studii de caz concrete de filantropie și sponsorizare în perioada situației de urgență;
 • Întocmirea raportului final cu recomandări privind îmbunătățirea/simplificarea procedurilor de practicare a filantropiei si sponsorizării, inclusiv din punct de vedere legal și fiscal, pentru actorii interesați, în situații de criză.

Notă: Raportul cu recomandările de rigoare va fi predat nu mai târziu de 10 zile după semnarea contractului. Achitarea se va efectua după prezentarea a raportului.

Calificări și abilități

 • Studii superioare în domeniile de drept, politici publice, sociologie sau alte domenii relevante;
 • Cunoașterea aprofundată a cadrului legal și normativ ce reglementează domeniul filantropiei și sponsorizării;
 • Experiență în cercetare, analiza datelor și elaborarea rapoartelor;
 • Abilitatea de a prezenta produsele conform orarului prestabilit.

Procedura de selectare

Dosarele vor fi evaluate în baza calificării și experienței expertului/expertei în furnizarea serviciilor de expertiză.

Dosarul candidatului/ei trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat incluzând date privind experiența în furnizarea serviciilor de expertiză;
 • Scrisoarea de intenție;
 • Estimarea numărului de zile pentru realizarea sarcinii şi oferta financiară.

Dosarul va fi expediat prin e-mail la adresa: info@contact.md cu indicarea în linia de subiect ”Studiu Filantropie”. Termen limită de aplicare: 30 aprilie 2020.

Pentru informații adiționale ne puteți contacta la e-mail: info@contact.md, persoana de contact – Serghei Neicovcen

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet