Termeni de referinţă pentru selectarea unui expert/unei experte sau a unui grup de experți/experte în vederea elaborării Studiului privind educația sexuală în școală în Republica Moldova

TERMENI DE REFERINŢĂ

pentru selectarea unui expert/unei experte sau a unui grup de experți/experte în vederea elaborării

Studiului privind educația sexuală în școală în Republica Moldova

Locul: Chișinău, Republica Moldova

Limba de lucru: română

Termen de implementare: 21 aprilie – 21 decembrie 2020

Termen-limită de înscriere: 10 aprilie 2020

 1. Context

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) este o organizaţie nonguvernamentală, fondată în anul 1999, cu misiunea de a contribui la crearea unui mediu favorabil pentru realizarea drepturilor copilului. Pentru mai multe informații, accesați drepturilecopilului.md

CIDDC sprijină copiii în procesul de monitorizare a propriilor drepturi. În luna februarie 2017, o delegație de adolescenți din Moldova a prezentat Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului raportul privind Respectarea drepturilor copilului. Acest raport reflectă viziunea copiilor despre modul în care sunt respectate prevederile Convenției cu privire la Drepturile Copilului în Republica Moldova. Unul dintre drepturile care au fost monitorizate este dreptul la sănătate, aspectul legat de sănătatea sexual-reproductivă a adolescenților. Constatările acestui raport pe segmentul dat confirmă necesitatea abordării subiectelor legate de sănătatea sexual-reproductivă în cadrul disciplinelor școlare și elaborarea unui studiu/unei cercetări privind competențele adolescenților în domeniul sănătății sexual-reproductive pe diferite regiuni și criterii demografice.

Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului, în Observaţiile finale cu privire la raportul periodic combinat al patrulea şi al cincilea al Republicii Moldova (anul 2017), recomandă îmbunătăţirea educaţiei privind sănătatea reproducerii la adolescenţi, în toate școlile, pentru a reduce numărul sarcinilor în rândul adolescentelor, inclusiv prin consolidarea rețelei centrelor de sănătate prietenoase tinerilor. Această recomandare subliniază importanța realizării unui studiu focalizat pe educația sexuală în școli. Iar în acest an, ca urmare a solicitărilor venite din partea grupurilor de elevi implicați în diverse activități, CIDDC și-a propus elaborarea unui studiu privind educația sexuală în școală. Elaborarea acestui studiu este posibilă datorită suportului acordat de către OAK Foundation, prin intermediul Workshop for Civic Initiatives Foundation, pentru implementarea Strategiei CIDDC 2016-2020.

 1. Obiectiv

Obiectivul studiului privind educația sexuală în școală este de a determina și documenta modul și măsura în care acest subiect este abordat în instituțiile de învățământ și cum acest lucru ar putea fi îmbunătățit din perspectiva actorilor interesați, inclusiv a adolescenților, părinților și profesorilor.

 1. Metodologie

CIDDC va asigura crearea și facilitarea grupului consultativ de adolescenți care va avea un rol activ în procesul de cercetare și elaborare a studiului, fiind implicat la toate nivelurile/etapele. Expertul/experta sau grupul de experți/experte va lucra în strânsă colaborare cu echipa CIDDC și grupul consultativ de adolescenți. Cercetarea se va efectua preponderent prin metode calitative.

 1. Sarcini și responsabilități
 1. Expert/expertă sau grupul de experți/experte:
 • Efectuarea unei cercetări documentare în domeniul educației sexuale în școală în Republica Moldova;
 • Elaborarea, în colaborare cu grupul consultativ de adolescenți și reprezentanții CIDDC, a metodologiei de consultare a actorilor interesați;
 • Colectarea datelor prin consultarea unui număr limitat de școli, inclusiv a grupurilor minoritare, cum ar fi comunitatea LGBTQ+, comunitățile religioase etc. și analiza lor cu implicarea grupului consultativ de adolescenți;
 • Prezentarea proiectului de raport și definitivarea raportului în colaborare cu grupul consultativ de adolescenți și membrii CIDDC;
 • Întocmirea raportului final cu recomandări pentru actorii interesați.
 1. CIDDC
 • Oferirea sprijinului informațional și logistic necesar. CIDDC va oferi suport tehnic expertului/expertei sau grupului de experți/experte selectat/e, care ar putea include: monitorizarea progresului, asigurarea cu documente, contacte relevante și disponibile cu referire la realizarea sarcinilor puse, avizarea promptă a materialelor/produselor prezentate.
 • Crearea și facilitarea grupului consultativ de adolescenți.
 1. Livrabile/servicii, termene de realizare și condiţii de plată

Raportul cu recomandări va fi predat nu mai târziu de 21 decembrie 2020. Plata se va efectua după prezentarea raportului și aprobarea versiunii finale a acestuia de către CIDDC.

Perioada de timp estimată*

Livrabile/servicii

(coordonate cu CIDDC)

21 aprilie – 31 mai

Cercetarea documentară și elaborarea planului de lucru detaliat.

1 iunie – 31 iulie

Proiectarea în mod participativ a metodologiei de colectare a datelor.

1 august – 15 octombrie

Colectarea și analiza datelor în mod participativ.

16 octombrie - 16 noiembrie

Întocmirea proiectului de raport.

21 decembrie 2020

Prezentarea raportului final cu recomandări.

* Perioada de timp estimată ar putea varia în funcție de evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19 pe teritoriul țării.

 1. Calificări și abilități
 • Studii superioare în domeniile de sănătate publică, drept, politici publice, sociologie, educație, psihologie sau alte domenii conexe. Masteratul și/sau doctoratul vor fi considerate un avantaj;
 • Experienţă de cel puțin 3 ani în efectuarea cercetărilor în domeniul educației;
 • Experiență anterioară în cercetare, analiza datelor și elaborarea rapoartelor;
 • Experiență de lucru cu instituții guvernamentale și/sau ONG-uri privind furnizarea serviciilor de expertiză în domeniul educației sexuale, inclusiv instruiri;
 • Experiență în organizarea unor activități cu implicarea tinerilor, inclusiv pe subiectul educației sexuale;
 • Abilităţi analitice excelente, capacitatea de a sintetiza și de a prezenta cu claritate procese și aspecte complexe;
 • Abilităţi excelente de scriere, capacitatea de a scrie într-un mod structurat, inteligibil și concis, fără a pierde din esenţa mesajului;
 • Abilitatea de a prezenta produsele conform orarului prestabilit.
 1. Procedura de selecție

Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii: calificarea și experiența expertului/expertei sau a grupului de experți/experte în furnizarea serviciilor de expertiză în domeniul educației sexuale și a elaborării rapoartelor, costul serviciilor.

Selecția expertului/ei sau a grupului de experți/experte se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecţia copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor şi activităţilor CIDDC, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecţie a copilului; expertul/a sau grupul de experți/experte selectat/ă va semna o declarație prin care se va angaja să respecte prevederile acesteia.

Dosarul candidatului/ei trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat incluzând date privind experiența în furnizarea serviciilor de expertiză în domeniul egalităţii de gen și a elaborării de documente de politici;
 • Scrisoare de intenție;
 • Oferta financiară (în lei moldovenești) – cu specificarea unui preț fix net total pentru livrabile/servicii, însoțită de o defalcare a costurilor.

Dosarul va fi trimis prin e-mail la adresa: ciddc@yahoo.com sau depus la sediul CIDDC (Chișinău, str. Eugen Coca, 15).

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.


Distribuie prietenilor:Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet