Aveți grijă de sănătatea Dvs. și a celor dragi. Spălați-vă regulat și minuțios pe mâini, respectați eticheta tusei, păstrați distanța socială și stați acasă. #Covid19 #StaiAcasa

Crucea Roşie din Moldova angajează Director Executiv

Distribuie prietenilor:


Cerinţe de bază:

 • Studii superioare;
 • Experienţa minim 3 ani într-o poziţie  similară;  
 • Experienţă de muncă în domeniul managementului (experianţă în sectorul necomercial –avantaj);
 • Spirit de lucru în echipă;
 • Responsabilitate;
 • Cunoaşterea limbii române, engleze, rusă, scris; vorbire - nivel avansat .
 • Abilităţi avansate de utilizare a  calculatorului: Microsoft office, Excel, Word, internet.

Responsabilităţi:

 • Răspunde de activităţile  desfăşurate de  Societatea de Cruce Roşie din Moldova , pentru aplicarea  politicii generale  şi a  directivelor stabilite de Adunarea Generală, Comitetul Naţional şi de Prezidium;
 • Să conducă aparatul de la sediul central al Crucii Roşii din Moldova şi să răspundă de executarea  responsabilităţilor încredinţate;
 • Este responsabil de activitatea  economico –financiară a Societăţii de Cruce Roşie  din Moldova  ;
 • Este responsabil de întocmirea proiectelor de buget şi a dărilor de seamă;
 • Să prezinte, semestrial sau de cîte ori este necesar, rapoarte privind activitatea  Societăţii de Cruce  Roşie  din Moldova ;
 • Să îndeplinească din oficiu, funcţia de  secretar al Adunării Generale, al Comitetului Naţional şi al Prezidiului;
 • Să pregătească,să organizeze şi să participe, fără drept de vot, la sesiunile  Adunării Generale,  al Comitetului Naţional şi al Prezidiului;
 • Propune spre aprobare  numărul de  persoane  pentru aparatul executiv  al SCRM;
 • În executarea tuturor obligaţiunior de   serviciu  Directorul Executiv este obligat să informeze cu regularitate  preşedintele Societăţii ;
 • reprezintă Societatea de Cruce Roşie din Moldova în  rellaţiile  cu părţile  terţe şi instanţele  judiciare  de toate  nivelurile  pe diferite  probleme. ;
 • Îndeplineşte alte funcţii încredinţate de către Prezidiu sau Preşedinte;
 • Conduce şi coordonează întreaga activitate  şi rezolvă problemele  curente ale Societăţii de CR  din Moldova  între sesiunile Comitetului Naţional;
 • Este responsabil de realizarea  Programelor  Naţionale  de dezvoltare  şi executarea  Hotărîrilor adoptate  de Adunarea generală al Comitetului Naţional

             Dosarul pentru concurs se va expedia la adresa de email: redcross.md@gmail.com va include :

 1. CV-ul
 2. Scrisoare de recomandare
 3. Numele şi datele de contact a persoanei de referinţă.

Program de lucru : luni-vineri   ( 9.00-17.30)

Datele de contact : Tel/Fax (373 022) 72-96-44

e-mail : redcross.md@gmail.com

Alte articole:

Distribuie prietenilor:


Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet