Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare (din surse externe) pentru poziția de Monitor al finanțelor partidelor politice la nivel local în două unități administrativ teritoriale: Cantemir și Nisporeni

Distribuie prietenilor:Nr. ref. 2 din 13.01.2020

Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală care are drept scop dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea societății civile. Promo-LEX își desfășoară activitatea în cadrul a două programe: Programul Drepturile Omului și Programul Monitorizare Procese Democratice.

Contextul proiectului: În perioada 26 iulie 2016 – 31 martie 2021, Asociația Promo-LEX implementează Programul Democrație, Transparență și Responsabilitate. Programul este finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în baza Contractului de Grant AID-117-A-16-00002. Proiectul dat prevede activități de monitorizare, sensibilizare a opiniei publice și advocacy în legătură cu probleme ce vizează procesele de guvernare și politice, promovarea cetățeniei active și sporirea responsabilității autorităților și a altor actorilor politici.

Monitorii vor presta servicii de monitorizare a finanțelor partidelor politice în perioada februarie – martie 2020 (durata contractului – 1 lună).

NOTĂ: Ulterior, Asociația Promo-LEX ar putea continua cooperarea cu persoanele selectate și în cadrul altor proiecte.

Candidați eligibili
În cadrul acestui concurs de angajare din surse externe pot participa persoanele care au domiciliul/reședința în unul din raioanele enumerate. Candidații pot fi reprezentanți ai societății civile sau lideri de opinie, cetățeni activi interesați de promovarea transparenței finanțelor partidelor politice și a activismului civic în general.

Funcționarii publici, persoanele angajate în cadrul administrației publice locale şi/sau membrii partidelor politice NU pot participa la acest concurs!

Cerințe față de candidați

 • Domiciliu/reședință sau loc de trai în unitatea administrativ teritorială pentru care a aplicat;
 • Non-partizanat politic (candidații nu pot fi membri/activiști ai partidelor politice/mișcărilor social-politice);
 • Studii superioare în domeniul juridic, științe politice, economic, social, educațional, APL, media etc.;
 • Experiență de muncă (inclusiv voluntariat), preferabil în domeniile indicate mai sus;
 • Comunicare și interacțiune cu diverși actori sociali (partide politice, autorități ale administrației publice locale și centrale, administrația electorală, ONG, mass-media etc.) va constitui un avantaj;
 • Lucru independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp;
 • Cunoașterea limbilor română şi rusă. Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 • Utilizarea calculatorului și a rețelelor sociale (MS Office – Word, Excel, Internet & e-mail, Facebook, Odnoklassniki, VKontakte etc.) la nivel intermediar spre avansat este o abilitate obligatorie;
 • Acces la calculator și Internet în mod constant;
 • Rezistentă la stres;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Integritate și discreție profesională.

 Responsabilități generale

 • Identificarea reprezentanților filialelor teritoriale ale partidelor politice din aria de responsabilitate;
 • Vizite de monitorizare la oficiile regionale ale partidelor politice din aria de responsabilitate;
 • Intervievarea/chestionarea reprezentanților/delegaților oficiali ai partidelor politice din organizațiile teritoriale;
 • Raportarea calitativă și prezentarea în termen a chestionarelor completate;
 • Respectarea metodologiei de monitorizare;
 • Participarea la un seminar de instruire pentru prezentarea metodologiei de monitorizare;
 • Semnarea şi respectarea Codului de Conduită a monitorilor Promo-LEX;
 • Alte sarcini delegate de Asociație, relevante funcției anunțate pentru acest concurs.

 Candidații vor prezenta dosarul de aplicare care va conține următoarele documente:

 1. Curriculum Vitae actualizat (CV);
 2. Completarea online a “Chestionarului de angajare a Monitorilor” – https://bit.ly/36QC8Gh

Dosarul de aplicare va fi completat în limba Română şi trebuie expediat prin e-mail la adresa [email protected] cu indicarea postului pentru care se aplică.

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 26 ianuarie 2020, ora locală 18:00.
Persoana de contact: Chebeș Cristina, Coordonator de Rețea – mob: 069350474.

 Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: (1) la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaturilor cu cerințele stipulate mai sus în baza CV-ului şi chestionarului; (2) cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate.

Pentru a II etapă vor fi contactați doar candidații preselectați.

Asociația Promo-LEX încurajează aplicațiile timpurii şi îşi rezervă dreptul de a desfășura interviuri cu potențialii candidați anterior expirării termenului anunțului de angajare. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate doar acelor candidaților care au fost selectați pentru proba de intervievare.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.