HelpAge Moldova anunță concurs de selectare a unui prestator de servicii de transport persoaneHelpAge Moldova anunță concurs de selectare a unui prestator de servicii de transport persoane

Prezentare generală

HelpAge Moldova este parte a rețelei de organizații cu același nume, cu prezența în 85 țări din lume care lucrează cu și pentru persoanele vârstnice. Misiunea organizației este de a promova bunăstarea și incluziunea femeilor și bărbaților vârstnici, de a reduce sărăcia și discriminarea persoanelor vârstnice.

În prezent HelpAge Moldova implementează proiectul „Îmbunătățirea participării sociale a persoanelor în etate din Moldova prin dezvoltarea comunităților pilot prietenoase vârstnicilor”, ce are ca scop sporirea accesului la activități incluzive de participare socială a vârstnicilor din 15 comunități a raioanelor Sîngerei, Telenești și Ungheni.

Proiectul este implementat de HelpAge Moldova în perioada Decembrie 2023 – Noiembrie 2027, cu suportul financiar al Guvernului Federal Germania (BMZ). Grupurile țintă ale proiectului sunt Asociațiile Obștești, grupurile de inițiativă, populația în etate din 15 comunități rurale, din raioanele Sîngerei, Telenești și Ungheni, reprezentanți ai Guvernului și administrațiilor publice locale din cele 3 raioane, profesioniști mass media locală și națională.

Una dintre activitățile proiectului dat vizează instruirea a 165 de persoane (voluntari ai rețelei HelpAge). 

În contextul celor expuse, HelpAge Moldova anunță concurs de selectare a unui prestator de servicii de transport pentru o serie de instruiri planificate spre desfășurare în lunile iulie – august 2024.

Servicii solicitate:

Transport tur-retur pentru 11 persoane din cele 15 comunități ale raioanelor Sîngerei, Ungheni și Telenești către suburbia mun. Chișinău, Vadul lui Vodă.

Localitățile:

Raionul Sîngerei:

- Bălășești

- Alexăndreni

- Chișcăreni

- Prepelița

- or. Sîngerei

Raionul Ungheni:

Costuleni

- Zagarancea

- Frăsinești

- Mănoilești

- or. Ungheni

Raionul Telenești:

Mândrești

- Sărătenii Vechi

- Căzănești

- Bănești

- or. Telenești

 • Graficul deplasărilor va fi agreat anterior prestării serviciului în colaborare cu HelpAge Moldova

 

Mijloc de transport pasageri:

 • Microbus 9-20 locuri
 • Autocar 21-50 locuri

Criteriile de evaluare a ofertelor:

 • Disponibilitatea de unul sau toate tipurile de mijloace de transport enumerate mai sus în stare tehnică excelentă și bagaj încăpător.
 • Disponibilitatea de a pune la dispoziție concomitent 2-3 unități de transport pentru diferite deplasări.
 • Oferta de preț (unde se va ține cont de raportul preț – calitate).

 Procedura de aplicare:

 Pentru participare la concurs, solicitantul va depune în format electronic următoarele:

 • Profilul companiei sau experiența persoanei juridice în prestarea serviciilor de transport (maxim 1 pagină).
 • În cazul companiei - copia certificatului de înregistrare a companiei/Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice.
 • Detaliile mijlocului / mijloacelor de transport propuse pentru prestarea serviciilor, inclusiv poze;
 • Oferta financiară cu indicarea prețului în MDL per km (preț/ 1km).
 • Alte documente sau recomandări relevante (în funcție de disponibilitate).

Companiile interesate vor expedia dosarele la adresa de e-mail: officehelpage@gmail.com , cu mențiunea „Concurs prestator de servicii de transport iulie-august 2024”, până la data de 14 iulie 2024, ora 18:00, în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge Moldova.

Doar compania selectată va fi contactată! Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerație.

Informații suplimentare puteți afla la nr. de tel.: 022 225098, 069989827, persoană de contact Nina Guțu.