Servicii de instruire în domeniul Roboticii și ProgramăriiServicii de instruire în domeniul Roboticii și Programării

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

 Republica Moldova

Denumirea subproiectului: Program de asigurare a calității în învățământul pedagogic (PACÎP)

 Nr. Acord de subfinanțare:  MD-MOED-6542-ASF-C-01 din 24.10.2022

Nr. Referință : MD-A. MATEEVICI-411320-CS-INDV

 Titlul sarcinii: Servicii de instruire a cadrelor didactice și a absolvenților specialităților Educație timpurie și Învățământ primar în domeniul Roboticii și Programării

 Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului învățământului superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială, Instituția Publică Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău a obținut subproiect Program de asigurare a calității în învățământul pedagogic (PACÎP)  și respectiv a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin implementarea subproiectului sus menționat, Colegiul își propune modernizarea și dotarea a 6 hub-uri/laboratoare educaționale și a unui spațiu deschis și prietenos tinerilor, după cum urmează:  sala “Open space education” și  „Aleea Hub-uri educaționale” - ”MetaMind hub”, “MultiMedia hub”, “Ecology hub”, “Digital hub”, “VideoTeh hub”, “Smart hub”, precum și promovarea și digitalizarea unităților de curs: robotică, educație pentru mediu, managementul proiectelor educaționale, etc. pentru specialitățile: Învățământ primar și Educație timpurie. Crearea mediilor educaționale menționate și elaborarea suporturilor de curs va contribui la sporirea calitativă și cantitativă a performanței studenților din domeniul Educație a instituției și va crește competitivitatea tinerilor în câmpul muncii. La fel va duce la sistematizarea materialelor didactice și va dezvolta platforma colegiului prin digitalizarea unităților de curs. Conceptul “Zilele ușilor deschise” promovat în urma modernizării mediilor educaționale va duce la sporirea interesului abiturienților și elevilor tinerilor pentru specialitățile din domeniul pedagogic.

Serviciile de consultanță includ formarea cadrelor didactice și absolvenți ai specialităților  Învățământ Primar și Educație timpurie în domeniul roboticii și programării. Instruirea a 30 de persoane (15 cadre didactice și 15 elevi absolvenți) în vederea familiarizarii participanţilor cu principiile de construire şi programare a roboţilor şi de utilizare a acestora în cadrul procesului didactic.

 Durata formării - 10 zile (8 ore pe zi: 4 ore contact direct + 4 ore follow up).

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: https://cpam.md/proiecte/anunțuri sau pot fi obținuți la adresa: cpam.curosliudmila@gmail.com  

 Instituția Publică Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău invită consultanții eligibili  (Consultanți) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de instruire a cadrelor didactice și a absolvenților specialităților Educație timpurie și Învățământ primar în domeniul roboticii și programării. Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a asigura instruirea în domeniul roboticii și programării. (Asamblarea, programarea roboților și descrierea exemplelor de jocuri didactice cu roboții).

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

  • studii superioare în domeniul științe ale educației (inclusiv IT sau robotică ) sau domenii relevante pentru tematica instruirii;
  • grad didactic superior/întâi sau titlu științific și/sau științifico-didactic;
  • experiență în domeniul asamblării și programării de roboți;
  • experiență de cel puțin 3 ani în prestarea serviciilor de formator, cu referire la programarea și utilizarea roboților, atît pentru grupurile de beneficiari din mediul academic, cât și pentru copii de vărstă preșcolară și elevii claselor primare;
  • experiență de utilizare a metodelor moderne interactive de instruire;
  • posedarea limbii române Nivelul C1/ maternă (scris și oral);
  • abilități avansate de comunicare, lucru în echipă și gestionarea echipelor în procesul de instruire.

 

 Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 (Regulamentul privind achizițiile publice), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda Selecția competitivă deschisă a consultanților individuali prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru de la  08:00 până la 17:00.

 Cererile ar trebui să includă scrisoarea de exprimare a interesului, CV și scrisori de recomandare aferente, dacă există.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă, sau prin fax, sau prin e-mail) până la data de: 03.06.2024, ora 18:00 (ora locală a Moldovei), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa: IP Colegiul Alexei Mateevici, or. Chișinău, str. Pușkin 54.

Tel/fax: 022 220 241

E-mail: cpam.curosliudmila@gmail.com