Anunț specific de achiziții, procurarea echipamentului de condiționare a aerului, procedura nr. MD-STATEUNI-413500-GO-RFQ, subproiect IT HUB.Anunț specific de achiziții, procurarea echipamentului de condiționare a aerului, procedura nr. MD-STATEUNI-413500-GO-RFQ, subproiect IT HUB.

Anunț specific de achiziții

Cerere de cotații - Bunuri

 

Țara: Republica Moldova

Instituția: Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova

Titlul proiectului: Centrul de Inovații în Tehnologii ale Informației și Comunicațiilor – IT Hub USM

  • ID Proiect: P167790
  • Obiectul achiziției: Echipamente de condiționare a aerului

  Ref. Nr. MD-STATEUNI-413500-GO-RFQ

  1. Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova din Republica Moldova a primit subfinanțare de la Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul Programului de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior din Moldova, implementat în cadrul proiectului „Învățămîntul superior din Moldova” și intenționează să aplice o parte din mijloacele financiare pentru plăți în temeiul Acordului de subfinanțare nr.: MD-MOED-6542-ASF-U-10 din 24.10.2022 pentru realizarea subproiectului „Centrul de Inovații în Tehnologii ale Informației și Comunicațiilor – IT Hub USM”.

 

  1. În cadrul Acordului de subfinanțare o parte din mijloacele alocate vor fi utilizate pentru finanțarea contractului atribuit în cadrul achiziției de Echipamente de condiționare a aerului.

 

  1. Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova din Republica Moldova invită operatorii economici eligibili să depună oferte sigilate pentru achiziționarea:

Numărul lotului

Denumirea bunurilor

Lotul 1

Aparate de condiționare a aerului

 

  1. Achiziția se va desfășura prin procedura de cerere de cotații (RFQ), astfel cum se specifică în „Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță”, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2017 și 1 august 2018 (denumit în continuare „Regulament de achiziții”); și este deschisă tuturor ofertanților eligibili, astfel cum sunt definiți în Regulamentul privind achiziții prenotat.

 

  1. Ofertanții eligibili interesați pot obține informații suplimentare și solicita documentele de achiziție de la:

I.P. Universitatea de Stat din Moldova

Adresa: str. Alexei Mateevici 60, Blocul Central USM

Număr Etaj/birou: etajul 1, biroul 109

Oraș: Chișinău

Cod poștal: MD - 2009

Țară: Republica Moldova

Telefon: 022-241-240

Persoana responsabilă: Doina Cercel

 

  1. Ofertele trebuie să fie transmise la adresa indicată la punctul 8 sau electronic la adresa de e-mail bm@usm.md, înainte de 10.04.2024, ora 16:00.

Ofertele întîrziate, depuse după termenul indicat mai sus vor fi respinse.

  1. Ofertele prezentate vor fi valabile pentru o perioadă de 60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.

 

  1. Adresa menționată mai sus, în punctul 6, 7 este:

bir. 109, Oficiul Achiziții

Doina Cercel

str. Alexei Mateevici 60, MD – 2009, mun. Chișinău, Republica Moldova

+373 022 241 240

achizitii.bm@usm.md

www.usm.md

LINK DE ACCES: https://usm.md/?p=27278