Invitație de participare la procedura de achiziție repetată - Fermă pentru animale de tip angarInvitație de participare la procedura de achiziție repetată - Fermă pentru animale de tip angar

Invitație de participare la procedura de achiziție repetată

A.O. Dezvoltare prin Implicare invită companiile specializate să participe la licitația deschisă (repetată) privind achiziționarea Fermă pentru animale de tip angar, în cadrul proiectului „Consolidarea clusterului ovi-caprin Cimișlia-Basarabeasca prin sporirea efectivului de animale și valorii genetice a acestora”, în baza Acordului de asistență nr. LVG Micro-cluster Development Program 04 din 13.12.2023, în cadrul programului PNUD ”Piețe Reziliente și Incluzive în Moldova” (PRIM) implementat cu susținerea Guvernului Elveției.

  • Informații generale:
  • Dosarul de aplicare va conține:

Oferta financiară - Care va conține denumirea bunurilor, unitatea de măsură, cantitatea, prețul și suma la TVA cota 0.

Oferta tehnică  care va include descrierea bunurilor propuse și specificațiile  tehnice (poate fi indicat și un link cu imaginea produsului oferit și alte detalii), termenul de livrare, termenul de garanție, cât și alte acte pentru prezentare conform Caietului de sarcini (Link).

Dosarele de aplicare vor fi depuse până la data de 08.03.2024, ora 17:00 la adresa de e-mail dezvoltare.implicare@gmail.com, cu mențiunea „Oferta pentru Fermă pentru animale de tip angar”.

Ofertele incomplete sau transmise după termenul indicat mai sus nu vor fi acceptate.