HelpAge Moldova anunță concurs de selectare a unei companii farmaceutice furnizoare de vouchere pentru achiziționarea medicamentelorHelpAge Moldova anunță concurs de selectare a unei companii farmaceutice furnizoare de vouchere pentru achiziționarea medicamentelor

În perioada februarie 2024 – iulie 2024, HelpAge Moldova implementează proiectul „Consolidarea rezilienței  persoanelor în vârstă, refugiate, din Ucraina”, susținut și finanțat de Aktion Deutschland Hilft și HelpAge Deutschland. Obiectivul principal al proiectului constă în sporirea accesului la asistență medicală și medicamente pentru persoanele în etate refugiate din 4 raioane și facilitarea integrării acestora în comunitatea-gazdă. În cadrul acestui proiect persoanele în etate refugiate din Ucraina vor beneficia de consultații și vouchere medicale gratuite.

În acest context, HelpAge Moldova anunță concurs de selectare a unei companii farmaceutice furnizoare de vouchere pentru achiziționarea medicamentelor.

Obiectul achiziției îl constituie – un lot de 900 vouchere, cu valoarea nominală de 500 MDL fiecare, care vor fi distribuite cu titlu gratuit persoanelor în etate refugiate din Ucraina ce locuiesc în raioanele: Sîngerei, Ungheni, Soroca și Ștefan Vodă, pentru procurarea medicamentelor.

Cerințe:

 • Prețul voucherelor trebuie să corespundă valorii nominale a acestora;
 • Costurile privind imprimarea voucherelor cu logoul donatorului și al HelpAge Moldova vor fi suportate de către compania farmaceutică;
 • Pe voucher să fie aplicat QR cod sau numărul de serie, în baza cărora va fi generat raportului privind utilizarea voucherului de către beneficiar;
 • La procurarea mărfurilor în valoare mai mare decât valoarea nominală indicată pe voucher, diferența se va achita sub formă de bani de către beneficiar;
 • În caz de deteriorare a voucherului, acesta se va restabili gratis;
 • Disponibilitatea de a emite voucherele în 5 zile lucrătoare de la data transferului;
 • Termenul de valabilitate al voucherelor este până la 31 iulie 2024.

Oferta va include obligatoriu:

 • Extrasul din Registrul de Stat;
 • Specificațiile voucherului (modalitatea de evidență sau identificare - serie și număr, QR cod, etc.), termenul de valabilitate, condițiile de utilizare etc.;
 • Scrisoare de confirmare a disponibilității de a prezenta la necesitate a raportului privind utilizarea voucherului de către beneficiar (numărul de identificare a voucherului, valoarea nominală, data utilizării, suma totală a voucherelor utilizate);
 • Termen de valabilitate a ofertei – minim 30 de zile;
 • Locațiile farmaciilor unde pot fi utilizate aceste vouchere (vezi localitățile de mai sus);
 • Ofertele să fie confirmate prin aplicarea semnăturilor și ștampilei.

La selectarea ofertelor se va lua în considerare:

 • Condițiile de tipărire și utilizare a voucherelor;
 • Disponibilitatea de a prezenta periodic rapoartele de valorificare a voucherelor;
 • Prezența filialelor farmaceutice în localitățile de implementare a proiectului.

Depunerea ofertelor:

Expediați oferta în format electronic la adresa de e-mail officehelpage@gmail.com, cu titlul „Concurs de selectare a unei companii farmaceutice furnizoare de vouchere pentru medicamente” sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: AO HelpAge Moldova, R. Moldova, mun. Chișinău, MD2005, str. Bănulescu Bodoni 57/1, of 431 până la data de 1 martie 2024.

Informații suplimentare puteți solicita la nr. de tel: 069085368, persoana de contact Cristina Samburschi.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza companiile care aplică după termenul limită indicat sau care nu se încadrează în calificările solicitate, fără a fi notificați.