Cerere de exprimare a interesului Nr. Referinţă: MD-USMF-404686-CS-INDVCerere de exprimare a interesului  Nr. Referinţă: MD-USMF-404686-CS-INDV

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

Republica Moldova

Denumirea subproiectului „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”

Nr Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U12 din 24.10.2022

Nr. Referinţă: MD-USMF-404686-CS-INDV

 

Titlul sarcinii: ”Actualizarea Ghidurilor pentru stagiile de practică la Programele de studii integrate și instruire privind implementarea lor.”

Proiectul învățământul superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului învățământul superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a obținut subproiectul „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med” și respectiv a semnat Acordul de subfinanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin intermediul acestui subproiect IP USMF „Nicolae Testemițanu” își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea procesului educațional prin fortificarea capacităților tehnico-materiale și prin creșterea abilităților de cercetare a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, precum și a tinerilor cercetători.

În cadrul subproiectului vor fi optimizate Planurile de învățământ și curricula disciplinelor, precum și vor fi dezvoltate curricule noi pentru a spori nivelul de corespundere a competențelor achiziționate cerințelor pieței muncii în Republica Moldova, dar și a celei internaționale.

Una din sarcinile propuse în cadrul subproiectului este „Actualizarea  Ghidurilor pentru stagiile de practică la Programele de studii integrate și instruire privind implementarea lor”  pentru sporirea abilităților practice ale studenților de la programul de studii integrate Medicină și Stomatologie și instruirea privind îmbunătățirea a stagiilor de practică prin cercetare cu participarea cadrelor didactice, a personalului de la bazele clinice ale practicii.   

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta Cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: https://juridic.usmf.md/ro/anunturi-3/subproiectul-fortificarea-educatiei-prin-cercetare-medicina-cadrul-usmf-nicolae

IP USMF „Nicolae Testemițanu”  invită consultanții eligibili  (Consultanți) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de actualizare a  Ghidurilor pentru stagiile de practică la Programele de studii integrate și instruire privind implementarea lor.

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru prestarea serviciilor de actualizare a  Ghidurilor pentru stagiile de practică la Programele de studii integrate și instruire privind implementarea lor.

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

  1. Studii universitare în domeniul Sănătate;
  2. Experiență în domeniul clinic sau didactic, metodic și de cercetare, cel puțin 10 ani;
  3. Experiență în instruirea și evaluarea deprinderilor practice în domeniul Sănătate;
  4. Capacitate de analiză și sinteză;
  5. Abilități de comunicare, lucru în echipă și responsabilitate;
  6. Abilități de utilizare a calculatorului, în special procesare documente Word și utilizarea motoarelor de căutare în Internet;
  7. Experiența managerială în domeniu educației medicale.

Va constitui un avantaj:

- titlu științific de doctor în științe în domeniile Științe medicale (Ramura științifică:  Medicina clinică);

- experiența de expert în domeniul calității și evaluării programelor de studii la diverse nivele.

Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 (Regulamentul privind achizițiile publice), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda Selecția competitivă deschisă a consultanților individuali prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru:   8:00-18:00

Cererile ar trebui să includă scrisoarea de exprimare a interesului, CV și cel puțin două scrisori de recomandare aferente, dacă există.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă,  prin e-mail) până la  data de 06.03.2024, ora 15:00, (ora locală a Republicii Moldova), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa: mun. Chișinău,

bd. Stefan cel Mare, 165, biroul 213 

Tel:022-205-240

E-mail: vadim.juc@usmf.md