Concurs repetat pentru selectarea companiei ce va oferi echipament sportivConcurs repetat pentru selectarea companiei ce va oferi echipament sportiv

Fundația Regina Pacis (FRP) anunţă repetat concursul de oferte pentru selectarea unei/unor companii care să ofere echipamentul sportiv necesar implementării activităților din cadrul proiectului MOL020173D „Resocialization and education programs in the Goian juvenile prison by Regina Pacis Foundation 12/21 – 11/24”, finanțat de organizația RENOVABIS e. V din Germania.

Fundația Regina Pacis este o organizație neguvernamentală, non profit, constituită la nivel naţional în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la data de 04 mai 2001).

Obiectivul concursului: 

Procurarea echipamentului sportiv necesar în vederea realizării obiectivelor proiectului MOL020173D „Resocialization and education programs in the Goian juvenile prison by Regina Pacis Foundation 12/21 – 11/24”, finanțat de organizația RENOVABIS e. V din Germania.

Fundația Regina Pacis invită agenții economici să depună ofertele financiare pentru livrarea echipamentului sportiv conform caracteristicilor prezentate în tabelul alăturat.

Rezultate aşteptate: Compania selectată va livra echipamentul conform condiţiilor solicitate de FRP în prezentul document şi în baza contractului semnat între părţi (dintre compania selectată şi FRP).

Depunerea dosarului

Pentru ca ofertele să fie examinate, dosarul va include în mod OBLIGATORIU următoarele documente:

 • Copia certificatului de înregistrare;
 • Lista centrelor autorizate pentru deservirea echipamentului;
 • Documente ce atestă disponibilitatea echipamentului în stoc/sau confirmarea furnizorului, care va fi expres indicată în oferta financiară;
 • Oferta financiară (în Lei, inclusiv TVA) – cu specificarea modalităţii şi prețului de livrare. Sunt acceptate maximum câte 2 variante de oferte ce corespund specificațiilor solicitate pentru lot.
 • Adresa la care vor fi livrate bunurile: mun. Chișinău, comuna Ciorescu, satul Goian, Penitenciarul nr. 10.
 • Termenul de valabilitate a ofertei financiare înaintate va fiind indicat expres în oferta financiară (15 zile);
 • Condițiile/termenii de garanție a fiecărui echipament.

Modul de întocmire a ofertelor:

Oferta financiară va conține data, semnătura, ștampila, rechizitele bancare şi datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail).

Criterii de Evaluare: 

 1. Corespunderea caracteristicilor înaintate pentru echipament cu cele solicitate;
 2. Disponibilitatea în stoc a itemilor solicitați;
 3. Oferta financiară;
 4. Termenii şi condițiile de garanție;
 5. Preţurile echipamentelor  nu vor fi mai mari decât preţul mediu pe piaţă;
 6. Termenul de livrare a echipamentului conform contractului.

Modalitatea de efectuare a evaluării: pentru fiecare lot în parte.

Selectarea câștigătorului se va efectua în baza metodei calitate/cost, oferta tehnică 30% și oferta financiară 70%.

Ofertele urmează a fi transmise până la 23 februarie 2024, ora 17:00, la adresa de email: chisinau@reginapacis.org. Nici o ofertă nu poate fi modificată după termenul limită de recepționare a ofertelor. Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație.

Informații suplimentare pot fi obținute la:

Email: chisinau@reginapacis.org

Tel: +373 22 235 511/ 060668800