HelpAge Moldova solicită ofertă de prețuri pentru procurarea echipamentului tehnicHelpAge Moldova solicită ofertă de prețuri pentru procurarea echipamentului tehnic

HelpAge Moldova este parte a rețelei de organizații cu același nume, cu prezența în 85 țări din lume care lucrează cu și pentru persoanele vârstnice. Misiunea organizației este de a promova bunăstarea și incluziunea femeilor și bărbaților vârstnici, de a reduce sărăcia și discriminarea persoanelor vârstnice.

În prezent HelpAge Moldova implementează proiectul „Îmbunătățirea participării sociale a persoanelor în etate din Moldova prin dezvoltarea comunităților pilot prietenoase vârstnicilor”, ce are ca scop sporirea accesului la activități incluzive de participare socială a vârstnicilor din 15 comunități a raioanelor Sângerei, Telenești și Ungheni. Proiectul este implementat de HelpAge Moldova în perioada Decembrie 2023 – Noiembrie 2027, cu suportul financiar al Guvernului Federal Germania (BMZ).

Pentru asigurarea desfășurării cu succes a activităților, HelpAge va dota cu echipament tehnic organizații locale partenere în proiect. În acest context, HelpAge Moldova solicită oferte de prețuri pentru echipament tehnic, conform caracteristicilor menționate în Anexa nr. 1

În cazul în care există, mai multe alternative pentru echipamentele specificate (ex: brand, model mai nou), vă rugăm să le indicați. O companie poate expedia oferta pentru o poziție, câteva sau toate pozițiile.

Oferta de aplicare va include:

  • Oferta comercială conform Anexa nr.1 care va conține prețul unitar inclusiv cu TVA, caracteristicile tehnice ale echipamentului propus (poate fi indicat și un link cu imaginea produsului oferit și alte detalii), termenul de livrare, termenul de garanție;
  • Copia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică);
  • Copie din prezentarea tehnică, extras din catalog sau alte materiale informaționale ce atestă corespunderea echipamentului tehnic cu specificațiile solicitate;
  • Certificatul de garanție a produselor care conține informația despre centrul de deservire a echipamentului tehnic inclus în ofertă de furnizor;
  • Prezentarea experienței ofertantului: prezenţa pe piaţă, clienţi fideli / referințe;
  • Numele persoanei de contact și datele de contact ale ofertantului.

Valabilitatea ofertei comercială propuse va fi de minim 45 (patruzeci și cinci) zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor. Oferta va fi semnată și ștampilată de către persoana autorizată. Ofertele incomplete nu vor fi examinate.

Livrare: Dacă livrarea produselor în raza orașului Chișinău nu este gratuită, acest aspect va fi menționat de aplicant în oferta comercială. Livrarea va fi efectuată la oficiul HelpAge Moldova: Chișinău, str. Bănulescu Bodoni 57/1 și trebuie să fie însoțită obligatoriu de factură fiscală și certificate de garanție.

Furnizorul are obligația de a ambala produsele indicând tipul și cantitatea acestuia pe ambalaj, în așa mod, ca acestea să facă față la manipularea în timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.

Contractul va fi acordat companiei care prezintă oferta de preț pentru produsele care îndeplinesc integral specificațiile tehnice solicitate și oferă cel mai accesibil preț. Totodată, HelpAge Moldova își rezervă dreptul de a semna un contract cadru cu maxim trei companii ce participă cu oferte comerciale.

Companiile interesate vor expedia ofertele de aplicare la adresa de e-mail: officehelpage@gmail.com, cu mențiunea „Oferte echipament tehnic BMZ”, până la data de 21 februarie 2024, ora 15:00, în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International.

Informații suplimentare puteți afla la numărul de telefon : 022 225098, 060767218, persoană de contact Mihaela Filipp.