Extinderea termenului de prezentare a CV-ului la Cererea de exprimare a interesului din data de 15.11.2023 Titlul sarcinii: Actualizarea planului de învățământ la Programul de master Tehnologii Moleculare în Sănătate conform cerintelor naționaleCERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

Republica Moldova

Denumirea subproiectului „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”

Nr Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U123 din 24.10.2022

Nr. Referinţă: MD-USMF-354140-CS-INDV

Extinderea termenului de prezentare a CV-ului la Cererea de exprimare a interesului

din data de 15.11.2023

 

Titlul sarcinii: Actualizarea planului de învățământ la Programul de master Tehnologii Moleculare în Sănătate conform cerintelor naționale

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 – decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului învățământului superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a obținut subproiectul „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med” și respectiv a semnat Acordul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin intermediul acestui subproiect IP USMF „Nicolae Testemițanu” își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea procesului educational prin fortificarea capacităților tehnico-materiale și prin crerșterea abilităților de cercetare a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, precum și a tinerilor cercetători.

În cadrul subproiectului vor fi optimizate Planurile de învățământ și curriculile disciplinelor, precum și vor fi dezvoltate curricule noi pentru a spori nivelul de corespundere a competențelor achiziționate cerințelor pieții muncii în Republica Moldova, dar și a celei internaționale.

Una dintre sarcinile propuse în cadrul subproiectului este elabohrarea recomandărilor privind actualizarea planului de învățământ la Programul de master Tehnologii Moleculare în Sănătate cu sporirea componentei de cercetare ce va face posibilă înțelegerea și însusirea mai comprehensivă a materiei curriculare, precum și construcția unei punți de trecere de la materia teoretică a disciplinei la exponenta de cercetare și aplicarea acestora în activitatea clinică, precum și familiarizarea atât cu calibrul diagnostic al diferitor opțiuni tehnico-metodologice, cât și însușirea algoritmului de analiză și exegeză a panoului multi-marker.

Pentru elaborarea recomandărilor privind actualizarea planului de învățământ la Programul de studii de master Tehnologii Moleculare în Sănătate se invită consultanții eligibili ("Consultanți") să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de  actualizare a planului de învățământ la Programul de master Tehnologii Moleculare în Sănătate în corepundere cu cerințele legislației naționale.

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta Cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: https://juridic.usmf.md/ro/anunturi-3/subproiectul-fortificarea-educatiei-prin-cercetare-medicina-cadrul-usmf-nicolae

IP USMF „Nicolae Testemițanu” invită consultanții eligibili ("Consultanți") să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de actualizare a planului de învățământ la Programul de studii de master Tehnologii Moleculare în Sănătate în corepundere cu cerințele naționale.

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru prestarea serviciilor de actualizare a planului de învățământ la Programul de studii de master Tehnologii Moleculare în Sănătate.

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

  1. Studii universitare în domeniu Sănătate;
  2. Titlu științific de doctor în științe în domeniul Sănătate;
  3. Deținători de titlu științifico-didactic de minim conferențiar universitar/cercetător;
  4. Experiență în domeniul didactic și de cercetare de cel puțin 10 ani;
  5. Experiență în elaborarea documentelor curriculare în ultimii 5 ani (ex.: Programe de studii, Planuri de învățământ, Standarde de calificare în domeniul Sănătate; programe de instruire prin rezidențiat; programe de educație continuă; Curricula disciplinelor, fișe ale disciplinelor etc.);
  6. Capacitate de analiză și sinteză,
  7. Abilități de comunicare, lucru în echipă și responsabilitate;
  8. Abilități avansate de utilizare a calculatorului, în special procesare text și utilizare browser;
  9. Experiența managerială în domeniu educației medicale de minim 5 ani (coordonator al programului de studii, decan, vice-decan, șef catedră, titular al disciplinei; șef de studii, membru al comisiei curriculare etc.);
  10. Va constitui un avantaj:

- experiența în domeniul asigurării calității și evaluării programelor de studii la diverse nivele de studii superioare (expert internațional în acreditarea Programelor de studii în învățământul superior, ciclurile I-III).

Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din "Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF" iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 ("Regulamentul privind achizițiile"), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda "Selecția consultanților individuali" prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru: 8:00-18:00

Cererile ar trebui să includă scrisoarea de exprimare a interesului, CV și cel puțin două scrisori de recomandare aferente, dacă există.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal,) până la data de: 15.12.2023, ora 15:00, (ora locală a Republicii Moldova), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa:or. Chișinău,

Bd. Stefan cel Mare 165 Biroul nr.213

Tel:022-205-240

E-mail: vadim.juc@usmf.md

 

Semnătura Managerului de proiect

Nume Prenume___________________