Anunț de modificare a Documentului de Achiziție, Echipamente pentru Atelierul şi Laboratorul didactic „Tehnologii Avansate de Fabricare pe Maşini CNC (TAF-CNC)”, subproiect GEAR 4.0Anunț de modificare a Documentului de Achiziție, Echipamente  pentru Atelierul şi Laboratorul didactic „Tehnologii Avansate de Fabricare   pe Maşini CNC (TAF-CNC)”, subproiect GEAR 4.0

Anunț de modificare a Documentului de Achiziție

 nr. MD-TECHUNI-354520-GO-RFB din 06.10.2023

 

  • Echipamente pentru Atelierul şi Laboratorul didactic „Tehnologii Avansate de Fabricare pe Maşini CNC (TAF-CNC)”

 

Nr. CDO:  MD-TECHUNI-354520-GO-RFB

 

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Universitatea Tehnică a                             Moldovei

 

Proiectul: Învățământul Superior din Moldova

 

Subproiectul: Modernizarea curricula pentru formarea competențelor profesionale în Inginerie,   Electronică, Automatică și Robotică, ca răspuns la cerințele Industriei 4.0 (GEAR 4.0)

  1. Documentul de achiziție MD-TECHUNI-354520-GO-RFB, privind achiziționarea Echipamentelor pentru Atelierul şi Laboratorul didactic „Tehnologii Avansate de Fabricare pe Maşini CNC (TAF-CNC)”, emis la data de 06.10.2023 se modifică prin emiterea Amendamentului nr. 2 din 24.11.2023, care poate fi accesat urmând link-ul: https://utm.md/wp-content/uploads/2023/11/amendament-nr.-2-la-documentul-de-achizitie-nr.-md-md-techuni-354520-go-rfb-din-06.10.2023.pdf .
  2. Pentru detalii contactați Autoritatea Contractantă: Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, bd. Ştefan cel Mare,168, bir. 108, esenia.turchin@adm.utm.md, tel: 022-235-159, Esenia Turchin, Șefă Serviciu Achiziții publice.

 

Amendamentul nr. 2 din 24.11.2023

 

la Documentul de Achiziție nr. MD-TECHUNI-354520-GO-RFB

 din 06.10.2023

 

  • Echipamente pentru Atelierul şi Laboratorul didactic „Tehnologii Avansate de Fabricare pe Maşini CNC (TAF-CNC)”

 

Nr. CDO:  MD-TECHUNI-354520-GO-RFB

 

 

Subproiectul: Modernizarea curricula pentru formarea competențelor profesionale în Inginerie,   Electronică, Automatică și Robotică, ca răspuns la cerințele Industriei 4.0

                       (GEAR 4.0)

 

Proiectul: Învățământul Superior din Moldova

 

 

Autoritatea contractantă: Instituţia Publică

                                                            Universitatea Tehnică a Moldovei

  • Documentul de achiziție MD-TECHUNI-354520-GO-RFB, privind achiziționarea Echipamentelor pentru Atelierul şi Laboratorul didactic „Tehnologii Avansate de Fabricare pe Maşini CNC (TAF-CNC)”, emis la data de 06.10.2023 se modifică după cum urmează:
  1. Documentația de achiziție Partea 1. Proceduri de ofertare, Secțiunea II. Fișa cu date a ofertei (FDA), IPO 22.1; 25.1 se modifică după cum urmează:

 

D. Depunerea și deschiderea ofertelor

IPO 22.1

 

Numai în scopul depunerii Ofertei, adresa AC este:

Atenție: Esenia Turchin

Strada/Nr. Bloc: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 168

Nr. Etaj/birou: etaj.1, birou 108

Oraș: Chişinău

Cod poștal: MD-2004

Țară: Republica Moldova

Termenul limită pentru depunerea Ofertei este:

Data: 11  decembrie 2023

Ora: 14:00

Ofertanții  nu au opțiunea de a-și depune Ofertele în format electronic.

IPO 25.1

Deschiderea Ofertei va avea loc la adresa:

Strada/Nr. Bloc: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 168

Nr. Etaj/birou: etaj.1, birou 108

Oraș: Chişinău

Țară: Republica Moldova

Ora: 14:00 , 11 decembrie 2023

Documentația de achiziție Partea 1. Proceduri de ofertare, Secțiunea II. Fișa cu date a ofertei (FDA), IPO 32.1; se modifică după cum urmează:

IPO 32.1

 

Valuta care va fi utilizată în scopul evaluării și comparării ofertelor pentru a converti la cursul de schimb de vânzare toate prețurile ofertei exprimate în diferite valute într-o singură valută este: MDL

Sursa cursului de schimb este: Banca Națională a Moldovei

Data cursului de schimb este: 11.12.2023


  1. Secţiunea IV - Formulare de ofertare. Scrisoarea de ofertă se modifică după cum urmează:

Valabilitatea ofertei: Oferta noastră va fi valabilă până la, 02.03.2024 și va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea acestei perioade;

3.  Celelalte prevederi ale Documentului de achiziție prenotat rămân neschimbate și sunt obligatorii.

4.   Modificările operate în acest Amendament sunt parte integrantă a Documentului de achiziție         nr. MD-TECHUNI-354520-GO-RFB.

 

Președintele grupului de lucru

 

Daniela POJAR           ________________________________________