Anunț specific de achiziții Cerere de oferte Sisteme de operare și Software specializateAnunț specific de achiziții Cerere de oferte Sisteme de operare și Software specializate

Anunț specific de achiziții

Cerere de cotații - Bunuri

Țara: Republica Moldova

Instituția: IP Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Titlul proiectului: Învățământul Superior din Moldova                              

  • ID Proiect: P167790
  • Titlul subproiectului: ,,Crearea Mediului Academic orientat spre formarea specialiștilor competitivi pe piața muncii IT” CreMA IT
  • Obiectul achiziției: Sisteme de operare și Software specializate

Ref. Nr. MD-AlecuR.Uni-353953-GO-RFQ 

  1. Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți din Republica Moldova a primit subfinanțare de la Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul Programului de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior din Moldova, implementat în cadrul proiectului „Învățămîntul superior din Moldova” și intenționează să aplice o parte din mijloacele financiare pentru plăți în temeiul Acordului de subfinanțare nr.: MD-MOED-6542-ASF-U-07 din 24.10.2022 pentru realizarea subproiectului ,,Crearea Mediului Academic orientat spre formarea specialiștilor competitivi pe piața muncii IT” CreMA IT.
  2. În cadrul Acordului de subfinanțare o parte din mijloacele alocate vor fi utilizate pentru finanțarea contractului atribuit în cadrul achiziției de Sisteme de operare și Software specializate.
  3. Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți din Republica Moldova invită operatorii economici eligibili să depună oferte sigilate pentru achiziționarea:

Nr./r

Denumirea bunurilor

Cantitate (licențe)

Lotul nr. 1

Soft de antivirus

15

Platformă software de management al serviciilor IT

1

Lotul nr. 2

Soft de testare a vulnerabilităților

1

Lotul nr. 3

Soft sisteme inteligente

15

 

  1. Achiziția se va desfășura prin procedura de cerere de cotații (RFQ), astfel cum se specifică în „Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță”, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2017 și 1 august 2018 (denumit în continuare „Regulament de achiziții”); și este deschisă tuturor ofertanților eligibili, astfel cum sunt definiți în Regulamentul privind achiziții prenotat. 
  1. Ofertanții eligibili interesați pot obține informații suplimentare și solicita documentele de achiziție de la:

I. P. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți,

Contabilitatea, Secția Planificare Economică

Angela Țibuleac, managerul de achiziții

str. Pușkin, 38, mun. Bălți, MD-3118, Republica Moldova

tel.: 0 231 52 473

e-mail: proiect.usarb@gmail.com

Web: https://usarb.md/wp-content/uploads/2023/11/RFQ-Software-MD-AlecuR.Uni-353953-GO-RFQ_CreMA_IT-Aprobat.pdf?fbclid=IwAR1rva1bUvTx4m7sOuFndnaONNIH0TvZzqveFcRbjMJUjuHqY_g89Vc9VdA

 6.Ofertele trebuie să fie transmise la adresa indicată în punctul 5 înainte de 05 decembrie 2023, ora 14:00

Ofertele întîrziate, depuse după termenul indicat mai sus vor fi respinse. 

  1. Ofertele prezentate vor fi valabile pentru o perioadă de 90 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. 

 SEMNĂTURA MANAGERULUI DE SUBPROIECT

VALENTINA PRIȚCAN ___________________