TERMEN EXTINS-Fundația de Binefacere Caritas Moldova anunță concurs de solicitare a ofertelor pentru achiziția lucrărilor de adaptarea sistemelor de încălzire (achiziționarea și montarea/conectarea cazanelor pe combustibil solid și a centralelor termice pNiN

   SCRISOARE DE INVITAȚIE

TERMEN EXTINS-Fundația de Binefacere Caritas Moldova anunță concurs de solicitare a ofertelor pentru achiziția lucrărilor de adaptarea sistemelor de încălzire (achiziționarea și montarea/conectarea cazanelor pe combustibil solid și a centralelor termice pe gaz) în cadrul caselor de locuit din zonele rurale (5 locuințe).

 Data publicării anunțului:                                  31  octombrie 2023

 Termenul limită de prezentare a dosarului:     TERMEN EXTINS PANA 21 NOIEMBRIE 2023 (14  noiembrie 2023)

                                                                       

Tipul contractului:                                                  Contract de executare a lucrărilor

CONTEXT                                                                                                                                          

Achiziția se realizează în cadrul proiectului „Suport pentru refugiații din Ucraina și Programul de măsuri pentru perioada sezonului rece” ce se implementează prin suportul financiar de la Caritas Austria, Austrian Development Cooperation și Nachbar in Not (Neighbour in Need), în baza contractului de grant nr. 2209131. Proiectul își propune să abordeze multiplele provocări cu care se confruntă refugiații ucraineni, familiile gazdă a acestora și populația locală vulnerabilă din Moldova.

În acest sens, solicităm oferte pentru lucrări de adaptarea sistemelor de încălzire (achiziționarea și montarea/conectarea cazanelor pe combustibil solid și a centralelor termice pe gaz inclusiv radiatoare și traseu de alimentare) în cadrul caselor de locuit din zonele rurale (5 locuințe).

Nr. d/o

Denumirea bunurilor/ serviciilor

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

1

Lucrări de adaptarea sistemelor de încălzire(achiziționarea și montarea/conectarea cazanelor pe combustibil solid și a centralelor termice pe gaz)

Deviz de cheltuieli

 5 case

Conform caietului de sarcini

 

DEPUNEREA DOSARULUI

 

Dosarul de aplicare va cuprinde documentele în conformitate cu Instrucțiunea pentru ofertanți și Caietul de sarcini.

Acesta va fi depus în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini și în strictă conformitate cu procedura prevăzută în Instrucțiunile pentru ofertanți.

Dosarul de aplicare va fi transmis electronic, prin e-mail, la următoarea adresă: procurement@caritas.md,  cu mențiunea  „Ofertă lucrări de adaptarea sistemelor de încălzire sau depus în plic la adresa mun. Chișinău, str. G. Asachi nr. 30/1, Fundația de Binefacere Caritas Moldova.

 

După expedierea ofertelor, vă rugăm să vă asigurați că oferta a fost recepționată de către Fundația de Binefacere Caritas Moldova sub forma unui e-mail de confirmare. Asociația este responsabilă numai pentru ofertele confirmate.

Termen limită de depunere: TERMEN EXTINS PANA 21 NOIEMBRIE 2023 (14 noiembrie 2023);

Fundația de Binefacere Caritas Moldova nu va lua în considerare dosarele depuse după termenul limită.

Cerințe față de candidații eligibili:

Persoane juridice înregistrate în Republica Moldova;

Licență sau alte acte permisive în domeniul realizării lucrărilor de adaptarea sistemelor de  încălzire;

Experiență în domeniu, minim 5 ani.

Ofertanții vor expedia oferte semnate, ștampilate și datate la adresa de e-mail sau poștală, specificată în prezenta solicitare la sau înainte de ora exactă specificată în prezenta solicitare.

DOCUMENTAȚIA PENTRU CONCURS

Fiecare ofertant are obligația de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secțiuni, completate în mod corespunzător și semnate de persoane autorizate, până la data limită de depunere a ofertelor.

Documentația necesară pentru concurs o puteți descărca accesând link-urile de mai jos.

De asemenea, documentele pot fi solicitate la adresa de e-mail: procurement@caritas.md, cu mențiunea 

Ofertă lucrări de adaptarea sistemelor de încălzire”.

 

DATE DE CONTACT

Pentru întrebări referitoare la Caietul de sarcini și cu privire la modul de depunere a ofertelor, vă rugăm să o contactați pe Ecaterina Bugaevscaia, ofițer achiziții, tel. 078800597,  e-mail: procurement@caritas.md 

Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa de e-mail indicată mai sus, până la data de TERMEN EXTINS PANA 21 NOIEMBRIE 2023 (10 noiembrie 2023).

Vă mulțumim pentru interesul acordat acestei achiziții de lucrări și vă dorim succes în pregătirea ofertei.

Caritas Moldova îşi rezervă dreptul de a anula și/sau a suspenda procedura de achiziție, total sau parțial şi de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de adjudecarea contractului, inclusiv în cazul în care se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerinţelor stabilite în prezenta documentaţie, fără a-şi crea astfel anumite obligaţii și a purta răspundere faţă de ofertanţi.