Solicităm materiale de construcție pentru trei încăperi în cadrul LT „Ion Creangă” din or. CăușeniSolicităm materiale de construcție pentru trei încăperi în cadrul LT „Ion Creangă” din or. Căușeni

AO „Centrul Media pentru Tineri” solicită servicii de furnizare a materialelor de construcție pentru lucrări de reparație interioară în trei încăperi din cadrul LT „Ion Creangă” din or. Căușeni. 

Aceste lucrări sunt efectuate în cadrul Programului de promovare a educaţiei pentru sănătate, susținut de Fondul ONU pentru Populaţie (UNFPA Moldova) și Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova (MEC), implementat în parteneriat cu Centrul Media pentru Tineri și platforma media Suntparinte.md.

Administrația liceului va conlucra cu agenții economici interesați și le va oferi toată informația necesară. Lista tuturor materialelor și cantitatea necesară o găsiți AICI

Dosarul de depunere va cuprinde:

  • Devizul de cheltuieli pentru materialele de construcție menționate, inclusiv pentru livrarea acestora către instituție. Se va ține cont de calculul cu TVA 0%. Documentele confirmative vor fi oferite ulterior de către Centrul Media pentru Tineri.
  • Certificatul de înregistrare a agentului economic.
  • Persoana responsabilă și datele de contact.

Dosarul va fi transmis electronic, prin e-mail, la următoarea adresă: achizitii@cmt.md, cu mențiunea „Ofertă materiale construcție Căușeni”

Dată-limită de depunere: 3 octombrie, 2023. Telefon de contact pentru toate întrebările de clarificare: 068294424