Anunț de modificare a Cererii de cotații nr. MD-STATEUNI-354220-GO-RFQ din 06.09.2023 

Anunț de modificare a Cererii de cotații

 nr. MD-STATEUNI-354220-GO-RFQ din 06.09.2023

 

 

Licențe de aplicații și de sistem

 

Nr. CDO:  MD-STATEUNI-354220-GO-RFQ

 

 

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova

 

Proiectul: Învățământul Superior din Moldova

 

Subproiectul: „Centrul de Inovații în Tehnologii ale Informației și Comunicațiilor – IT Hub USM

  1. Documentul de achiziție a Cererii de cotații MD-STATEUNI-354220-GO-RFQ, privind achiziția „Licențe de aplicații și de sistem”, emis la data de 06.09.2023 se modifică prin emiterea Amendamentului nr. 1 din 21.09.2023. Amendamentul poate fi vizualizat accesând linkul https://usm.md/?p=23098.
  1. Pentru detalii contactați Autoritatea Contractantă: Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, str. Alexei Mateevici nr. 60, bir. 109, achizitii.bm@usm.md, tel: 022-241-240, Doina Cercel, Specialist principal Oficiu Achiziții.

 

 

 

 

 

 

Amendamentul nr. 1 din 21.09.2023

la Cererea de cotații

nr. MD-STATEUNI-354220-GO-RFQ din 06.09.2023

 

Licențe de aplicații și de sistem

 

 

Nr. CDO: MD-STATEUNI-354220-GO-RFQ

 

 

Subproiectul: „Centrul de Inovații în Tehnologii ale Informației și Comunicațiilor – IT Hub USM”

 

 

 

Proiectul: Învățământul Superior din Moldova

 

 

 

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova

             

  1. Documentul de achiziție a Cererii de cotații MD-STATEUNI-354220-GO-RFQ, privind achiziționarea licențelor de aplicații și de sistem, emis la data de 06.09.2023, punctul 1 se modifică după cum urmează:

               

Numărul lotului

Denumirea bunurilor

Cantitate (licențe)

Lotul 1

Soft de analiză a datelor numerice și grafice

1

Lotul  2

Soft de modelare a sistemelor, echipamentelor și proceselor

1

Lotul  3

Platformă de calcul automat și modelare matematică

20

Lotul  4

Software de fotogrammetrie pentru cartografierea profesională cu drone

3

Lotul  5

Software pentru prelucrarea imaginilor digitale și generarea datelor spațiale 3D

5

Lotul  6

Suită de aplicații pentru Microsoft Office

150

Lotul  7

Soft laborator virtual de programare matematică

110

Lotul  8

Sistem de operare Widows Server

2

Sistem de operare Widows Server

2

Informații despre specificațiile tehnice și cantitățile necesare sunt atașate.

  1. Documentul de achiziție a Cererii de cotații nr. MD-STATEUNI-354220-GO-RFQ, privind achiziționarea licențelor de aplicații și de sistem, emis la data de 06.09.2023, punctul 4 se modifică după cum urmează:

“4. Termenul limită de recepționare a ofertei Dumneavoastră de către Cumpărător la adresa indicată în punctul 3 este de: 29.09.2023, ora 15:00”.

  1. Documentul de achiziție a Cererii de cotații nr. MD-STATEUNI-354220-GO-RFQ, privind achiziționarea licențelor de aplicații și de sistem, emis la data de 06.09.2023, TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE LIVRARE, punctul 1. Tabelul de prețuri și livrare se modifică după cum urmează:

Lot nr.

Descrierea bunurilor

Cant.

Preț unitar, valută

Prețul total la destinația finală, inclusiv instalarea

Termenul de livrare

1.       

Soft de analiză a datelor numerice și grafice

1 licența

   

În termen de 30 de zile de la semnarea contractului

2.

Soft de modelare a sistemelor, echipamentelor și proceselor

1 licența

   

În termen de 30 de zile de la semnarea contractului

3.

Platformă de calcul automat și modelare matematică

20 licențe

   

În termen de 30 de zile de la semnarea contractului

4.

Software de fotogrammetrie pentru cartografierea profesională cu drone

3 licențe

   

În termen de 30 de zile de la semnarea contractului

5.

Software pentru prelucrarea imaginilor digitale și generarea datelor spațiale 3D

5 licențe

   

În termen de 30 de zile de la semnarea contractului

6.

Suită de aplicații pentru Microsoft Office

150 licențe

   

În termen de 30 de zile de la semnarea contractului

7.

Soft laborator virtual de programare matematică

110 licențe

   

În termen de 30 de zile de la semnarea contractului

8.

Sistem de operare Widows Server

2 licențe

   

În termen de 30 de zile de la semnarea contractului

Sistem de operare Widows Server

2 licențe

   

În termen de 30 de zile de la semnarea contractului

Notă: În cazul unei discrepanțe între prețul unitar și Totalul derivat din prețul unitar, prețul unitar va prevala. Dacă Furnizorul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.

 

4. Celelalte prevederi ale Documentului de achiziție prenotat rămân neschimbate și sunt obligatorii.

5. Modificările operate în acest Amendament sunt parte integrantă a Documentului de achiziție nr. MD-STATEUNI-354220-GO-RFQ.

 

 

 

Articol adaugat de: Achizitii USM